Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Cambridge English Penfriends
W ramach tego projektu będziemy nawiązywać coraz to nowe kontakty ze szkołami z całego świata.
Nasi uczniowie, w ramach programu, już korespondują z uczniami z Kalifornii.
https://penfriends.cambridgeenglish.org/school/11569?s-country=167&s-name=&pg=6


First connection
Cambridge English Penfriends badge - given to teachers whose class makes their first Penfriends connection with another Penfriends school.
2252 schools with this badge


Friends in Europe
Cambridge English Penfriends badge - given to teachers whose class have connected with a school based in Europe.
1875 schools with this badge


Profile holidays
Cambridge English Penfriends badge - given to teachers who have completed their holiday information to make it easier for other schools to connect with them.
1581 schools with this badge