Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Opieka specjalistów i lekarzy
W szkole ,,Primary Steps” stawiamy na pracę optymalnie zindywidualizowaną, gdzie talent i trudność to najpoważniejsze wyzwania. Udzielamy wsparcia każdemu dziecku, również w oparciu o nowoczesne metody pedagogiczno-psychologiczne. Więcej tutaj

Nasza placówka objęta jest opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w B-B, przy ul. J.Słowackiego 45, gdzie rodzice mogą uzyskać porady dotyczące m.in. problemów wychowawczych, stymulacji rozwoju ucznia i wiele innych. Na początku roku szkolnego lekarz od wad postaw przeprowadza badania w celu wykrycia ewentualnych wad i wydania stosownego zaświadczenia, na podstawie którego uczeń może uczęszczać na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora.

Nasza placówka współpracuje również z logopedą, który prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci na terenie szkoły, w oparciu o wcześniej zdiagnozowany problem. Wstępne badania są przeprowadzana w naszej placówce na początku każdego roku szkolnego.

W szkole do dyspozycji uczniów i rodziców jest psycholog szkolny.

e-Dziennik
Każdy z rodziców ma możliwość śledzenia  bieżących informacji, komunikatów i postępów ucznia w trakcie roku szkolnego oraz kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.