Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Badania! Debaty! Wynalazki!  -  English Communication Project (ECP) to autorski program opracowany dla klas IV - VI przez doświadczonego lektora International House Bielsko-Biała. Kładzie on  nacisk na rozwój umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku angielskim przy jednoczesnym rozwijaniu poprawności językowej. 

Celem programu jest pełne zaangażowanie  uczniów w projekty, które zapewnią im szerokie możliwości odkrywania i „celebrowania” nabytych  już umiejętności w języku angielskim, zarówno w kontekście formalnym, jak i nieformalnym.
Krytyczne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów,  prezentacje oraz język dyskusji to tylko niektóre obszary, w których uczniowie będą się poruszać po to,  aby w jak najbardziej naturalny sposób ćwiczyć
i udoskonalać swoje umiejętności językowe.

Na przykład, w naszej pierwszej debacie pojawi się pytanie: „Czy praca domowa jest stratą czasu?” 

Naszym pierwszym przedsięwzięciem poruszającym tematykę systemu  wartości i norm społecznych będzie  napisanie krótkiej sztuki zatytułowanej „Nowy uczeń w klasie”, a naszym pierwszym wyzwaniem kreatywnego rozwiązania problemu będzie zaprojektowanie Zdrowej Firmy Żywieniowej rywalizującej  ze światowymi  gigantami produkującymi fast food!

Całość przebiegać będzie wyłącznie po angielsku. Uczniowie będą zachęcani do pomagania sobie nawzajem w znajdowaniu odpowiednich słów  i zwrotów do wyrażania swoich opinii.