Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Forest School – co to takiego?

Koncepcja Forest School, jako sposobu bezpośredniego nabywania wiedzy o świecie naturalnym, narodziła się w Skandynawii w latach 50 – tych ubiegłego stulecia. Do dziś stanowi istotną część skandynawskiej podstawy programowej, szczególnie w Danii i Szwecji.

Dlaczego wyjazdy na Forest School są dla nas tak ważne?

Obecnie dzieci spędzają o wiele mniej czasu na zabawach na świeżym powietrzu niż ich rodzice czy dziadkowie. Częściowo jest to spowodowane zwiększonym ruchem ulicznym, mniejszą ilością wolnej przestrzeni, gdzie dzieci mogłyby swobodnie się bawić oraz zwykłą obawą o ich bezpieczeństwo podczas pobytu poza domem. Dodatkowo, w dobie cyfryzacji, łatwego dostępu do rozrywek związanych głównie ze spędzaniem czasu przed telewizorem, komputerem, laptopem czy ipadem, brakuje czasu i niekiedy chęci na zabawy na świeżym powietrzu.

Edukacja leśna odgrywa bardzo ważną rolę w kształceniu młodego pokolenia. Od niej bowiem zależy, czy zachęcimy młodego człowieka do wyboru takiego stylu życia, który będzie przyjazny dla środowiska, czy też nie.  Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą dostarcza nie tylko wrażeń i spostrzeżeń, ale oddziaływa również emocjonalnie, uczy poznawać, szanować i kochać przyrodę ojczystą.

Liczne badania pokazują, że uczniowie z leśnych szkół są często bardziej kreatywni, pewni siebie, zaradni, szybciej przyswajają wiedzę i są lepiej rozwinięci fizycznie niż ich rówieśnicy.

Każda sesja Forest School  prowadzona jest  wyłącznie w języku angielskim, przez co uczniowie  mają możliwość wykorzystania  w praktyce nabytych umiejętności językowych.  

Zajęcia w lesie dają naszym uczniom możliwość bezpiecznego podejmowania wyzwań przyrodniczych poprzez:

- aktywność fizyczną,

- kreatywne zajęcia,

- podejmowanie ryzyka,

- rozwijanie pewności siebie i wiary we własne siły,

- zdobywanie wiedzy o świecie przyrody,

- naukę pracy indywidualnej i współpracy z innymi.