Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Intesive English to lekcje z podziałem na grupy zaawansowania uwzględniające kategorie wiekowe.
W w/w kategorii dzieci, realizując podstawę programową „English for Young Learners” przewidzianą na dany poziom przygotowują się do egzaminu Cambridge YLE (Young Learners English): Starters, Movers i Flyers.

Postęp i zakres opanowania języka decyduje kiedy dziecko może do niego przystąpić. Przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe. Na każdym z poziomów zaawansowania dzieci rozwijają swoje umiejętności, uzyskanie samego certyfikatu Cambridge jest dodatkową nagrodą za wysiłek dziecka, silną motywacją do dalszej nauki i wzmocnieniem wiary we własne siły.

Na zajęciach w grupach egzaminacyjnych dzieci rozwiązują zadania typowe dla testów YLE, tak aby móc się
z nimi oswoić i jak najlepiej przygotować do samego egzaminu, który odbywa się w połowie czerwca.

Ponadto podręczniki, z których dzieci korzystają na zajęciach pomagają ćwiczyć umiejętności z zakresu objętego egzaminem. W połowie roku szkolnego dzieci w grupach egzaminacyjnych w ramach egzaminu próbnego ”mock exam” będą mogły sprawdzić stan swojego przygotowania przed przystąpieniem do właściwego egzaminu Cambridge.

Egzaminy Cambridge YLE (organizowane w naszej szkole) przebiegają bezstresowo i pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia. Egzaminy YLE zawsze kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Test YLE na każdym poziomie składa się z trzech części (tzw. Papers):
- Rozumienie ze słuchu (Listening);
- Czytanie i pisanie (Reading and Writing);
- Mówienie (Speaking).