Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Kadra pedagogiczna to profesjonalny zespół polskich i anglojęzycznych nauczycieli „native speakers”, posiadających wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w pracy z dziećmi. Wszyscy nauczyciele wyróżniają się pozytywnym nastawieniem do świata, ogromnym entuzjazmem i łatwością nawiązywania kontaktu z dziećmi. Są świetnymi obserwatorami, chcą i potrafią pomagać dzieciom w nauce i rozwijaniu ich własnych zainteresowań i pasji.

Pracą nauczycieli języka angielskiego kieruje dyplomowany metodyk, zaś za całokształt pracy placówki odpowiedzialny jest dyrektor. 

System regularnych sesji szkoleniowych, wykładów, obserwacji zajęć oraz indywidualnego nadzoru metodycznego daje każdemu nauczycielowi niezbędne, profesjonalne wsparcie, a także możliwość utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji i dalszego ich doskonalenia.

 

 Beata Mąka - Dyrektor, nauczyciel dyplomowany matematyki

Podczas swojej pracy nauczyciela uczyłam dzieci szkoły podstawowej, młodzież gimnazjum, liceum oraz studentów. Poza typowymi miejscami pracy, czyli szkołą i uczelnią, nauczałam w szkole niedzielnej dzieci Polonii amerykańskiej, internetowo indywidualnie uczniów high school z USA, na oceanie młodzież - załogantów żaglowca „Fryderyk Chopin” w rejsie szkoły pod żaglami.

Praca z dziećmi to odpowiedzialne zadanie, dlatego ciągle staram się powiększać swoje kompetencje merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne oraz wychowawcze.

Czas poza szkołą spędzam aktywnie. Jestem instruktorem turystyki pieszej górskiej. Podróże, turystyka górska, narciarstwo, pływanie, fotografia - to moje hobby.

 

Anna Uczniak - pedagog

Swoją przygodę z dziećmi i młodzieżą rozpoczęłam w szkole średniej prowadząc przez kilka lat drużynę harcerską. W trakcie studiów pedagogicznych (licencja w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej - „Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki”  oraz studia magisterskie – „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna” na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie) pracowałam, jako animator środowiskowy na terenie naszego miasta prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe z elementami profilaktyki oraz organizując imprezy okolicznościowe. Od 2003 roku przez kilka kolejnych lat pracowałam w charakterze wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi w różnych przedziałach wiekowych oraz ich rodzinami.

Rozwój osobisty jest dla mnie bardzo ważny dlatego ukończyłam między innymi studia podyplomowe na kierunku „Arteterapia – sztuki plastyczne” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Każde indywidualne lub grupowe spotkanie z dzieckiem to dla mnie duże wyzwanie a zarazem ogromna satysfakcja z obustronnego kontaktu, dlatego mam dużą motywację aby realizować się zawodowo. W pracy jestem osobą twórczą i sumienną, prywatnie otwartą i wrażliwą matką dwójki dzieci. Uwielbiam podróżować i raczyć się dobrym jedzeniem.

 

Anna Wojtyczka - psycholog, nauczyciel dyplomowany

Magister psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziecmi i młodzieżą, również tymi ze specyficznymi trudnościami w rozwoju.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w szkole, przedszkolu, gabinecie, a także jako wychowawca kolonijny. Lubię wyzwania jakie daje praca z dziećmi. Cieszą mnie ich postępy oraz pozytywne zmiany, jakie mogę obserwować przebywając z nimi na codzień.

W życiu prywatnym dumna matka czterech córek i wielka fanka każdego rodzaju literatury.

 

Katarzyna Staśto - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie, gdzie uzyskałam tytuł licencjata na wydziale pedagogiki w specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz absolwentką studiów magisterskich w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego. Nauczanie jest moją pasją. Od 2005 roku prowadziłam kursy językowe dla pracowników administracji publicznej. Nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jestem od roku 2009. Podczas swojej pracy z dziećmi realizowałam program "Ratujemy i uczymy ratować" organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, prowadziłam zajęcia pokazowe dla studentów z Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej oraz współpracowałam z wydawnictwem Nowa Era przy tworzeniu nowego podręcznika do języka angielskiego. W naszej szkole jestem odpowiedzialna za koordynację  spójności tematów realizowanych w blokach anglojęzycznych z podstawą programową.

W wolnym czasie pływam, gram w siatkówkę i jeżdżę na rolkach. Lubię również pobyć sama z dobrą herbatą i książką w dłoni.

 

Małgorzata Jaworek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego

Jestem absolwentką studiów wyższych na Uniwersytecie Śląskim, Filia w Cieszynie na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna.

Umiejętności w pracy z młodszymi dziećmi zdobyłam  podczas 10 letniej pracy w szkole podstawowej, jako nauczyciel w Kitchener Primary School w Cardiff oraz w Katolickiej Szkole  Podstawowej Saint Philip Evans w Wielkiej Brytanii   z dziećmi w wieku 4-7 lat.

Doświadczenie zdobyte w dwóch krajach i co za tym idzie w dwóch różnych systemach edukacji pozwala mi spojrzeć na nauczanie z szerszej perspektywy i wybór tego co najlepsze z każdego z nich.

W życiu osobistym jak i w pracy zawodowej przekonałam się o tym, że dzieci są żądne wiedzy i ciekawe świata a na nas spoczywa rola przewodnika, który tę ciekawość będzie zaspakajał każdego dnia.

Czas wolny najchętniej spędzam na łonie natury w towarzystwie moich synów. Podczas wspólnych wypadów czerpiemy radość z realizowania pomysłów nauki przez zabawę i doświadczenie, zaczerpniętych z zajęć Forest School, które współprowadziłam w Wielkiej Brytanii.

 

Katarzyna Zachara - ­ nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskałam tytuł magistra na wydziale pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W trakcie studiów uczestniczyłam w półrocznym wyjeździe do Dani , podczas którego miałam możliwość obserwowania skandynawskiego modelu wychowania.

Swoją przygodę jaką jest praca z dziećmi rozpoczęłam dziesięć lat temu w przedszkolu i to właśnie tam każdego dnia uczyłam się jak wiele można dać i otrzymać w zamian od młodego człowieka. W kolejnych latach pracowałam w szkole jako wychowawca klas I-III. Uważam, że uczenie się przez działanie i ciekawą aktywność zwiększa motywację do kolejnych wyzwań zarówno dzieci jak i nauczycieli. Istotnym elementem pracy z uczniem jest zbudowanie pozytywnych relacji na linii wychowawca – uczeń tak, aby opierały się one na wzajemnym zaufaniu i poczuciu, że jest się ważnym dla siebie nawzajem.

W wolnych chwilach lubię zaszyć się z moim ukochanym psem w lesie, gdzie spędzamy czas na długich wędrówkach. Całym sercem wspieram działalność bielskiego schroniska dla psów działając w szeregach wolontariatu Fundacji Psiej Ekipy.

 

Danuta Rutkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Od zawsze wiedziałam, że praca z dziećmi i nauczanie są moim powołaniem, dlatego planując swoją edukację i późniejszą karierę zawodową wybrałam studia o kierunku pedagogicznym. Tytuł magistra na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskałam na Uniwersytecie Śląskim. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

W mojej pracy ważne jest dla mnie rozbudzanie dziecięcej ciekawości, podążanie za dzieckiem, odkrywanie jego potencjału. Staram się aby w pierwszych latach edukacji uczniowie gromadzili pozytywne doświadczenia i uczyli się uczyć.

Przez kilka lat pracowałam w branży IT, dzięki czemu dostrzegam potrzebę wprowadzania dzieci w świat nowoczesnych technologii. Pomagam moim uczniom stawiać pierwsze kroki w programowaniu, rozwijając umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.

Prywatnie jestem fanką książek, entuzjastką zdrowego stylu życia, a każdą wolną chwilę staram się spędzać z rodziną.

 

Dagmara Kuś - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna. Uczestniczyłam w wielu kursach dokształcających potwierdzonych zaświadczeniami oraz certyfikatami.

Praca z dziećmi pozytywnie nastawia mnie do życia. Moja twórcza wyobraźnia i chęć rozwijania się sprawia, że praca w szkole jest dla mnie niesamowitą radością, a także cennym doświadczeniem. Wkładam całe swoje serce w przygotowanie zajęć i troszczę się o dobro każdego dziecka. Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo satysfakcji i dostarcza wiele radości. Staram się dobierać metody tak, aby umożliwić dziecku maksymalne poznanie otaczającego go świata.

 

Izabela Laskowska - nauczyciel dyplomowany języka angielskiego i hiszpańskiego

Pochodzę z rodziny o tradycjach nauczycielskich. Jestem magistrem stosunków międzynarodowych, magistrem filologii angielskiej o specjalności nauczanie języków obcych oraz filologii hiszpańskiej o specjalności tłumaczeniowej z przygotowaniem pedagogicznym. Od roku 2003 pracuję w szkole publicznej, byłam zatrudniona także w szkole języków obcych gdzie miałam możliwość doskonalić swoje zawodowe umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na różnych poziomach zaawansowania językowego. Przez trzy lata pracowałam w Akademii Techniczno-Humanistycznej prowadząc wykłady i ćwiczenia dla studentów pedagogiki, anglistyki oraz iberystyki. Od czterech lat organizuję w Bielsku-Białej Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej SINGALONG.
Wraz z upływem lat i przepracowanych godzin przy tablicy zaczęłam modyfikować swoje metody pracy i podejście do oceniania. Staram się nie przygniatać uczniów zbędnymi informacjami oraz nawałem zadań domowych. Wiem, jak bardzo stresujące potrafi być życie młodego człowieka i próbuję stworzyć podczas zajęć środowisko bardziej przyjazne twórczej pracy i nauce poprzez zabawę. Jestem także mamą dwójki dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym, nieobce zatem są mi wyzwania stojące przed rodzicami chcącymi zapewnić swoim dzieciom jak najlepszy start w dorosłe życie. Oprócz "moich" pociech jestem także mamą serca dla zaadoptowanego na odległość dziesięcioletniego chłopca z Tybetu, który obecnie przebywa w Bon Children's Home w mieście Solan w północnych Indiach.
Jestem osobą aktywną fizycznie - zbyt długie siedzenie w czterech ścianach odbieram jako nużące. W wolnych chwilach najlepiej wypoczywam wędrując beskidzkimi szlakami lub czytając ciekawą książkę, czasem z kotem na kolanach. Lubię także dobre kino oraz muzykę, która pozwala mi wejść w świat cudzej wrażliwości i wyobraźni. Wakacje oraz dłuższe weekendy spędzam z rodziną zwiedzając mniej i bardziej znane zakątki naszego kraju.

 

Mariola Bąk - nauczyciel dyplomowany języka angielskiego

Jestem nauczycielem dyplomowanym języka angielskiego. Ukończyłam  Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku „Zarządzanie i Marketing” WSEH w Bielsku-Białej, na kierunku filologia angielska, oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie Śląskim „Dydaktyka języka angielskiego”.
Od 2002 r. pracuję na stanowisku nauczyciela w szkole integracyjnej. Podczas mojej siedemnastoletniej pracy w tej placówce, stałam się osobą bardzo wrażliwą na potrzeby moich podopiecznych. Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi , które wymagają dodatkowego wsparcia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne. Cieszy mnie każdy ich sukces w zakresie edukacji jak i uspołeczniania się.
W mojej pracy staram się nie tylko przygotować uczniów do przyszłych egzaminów,  ale rozbudzać  w nich zainteresowania związane z  nauką języków obcych, zapoznać z tradycjami i  kulturą  panującą w innych krajach oraz  zachęcić do nawiązywania  przyjaźni z rówieśnikami na całym świecie.
Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, krajowych jak i zagranicznych.  Lubię dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi, a także uczyć się od innych. Stąd moje pasja, jaką jest  współpraca ze szkołami z innych krajów  poprzez udział w projektach unijnych (Comenius, Erasmus, Power, eTwinning).
Odwiedziłam już szkoły w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Rumunii, Hiszpanii, Turcji i Włoszech. Zrealizowałam kilka projektów e-Twinning, za które otrzymałam Europejskie Odznaki Jakości.
Za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymałam dwukrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta.
Prywatnie lubię podróżować. Moim ukochanym krajem są Włochy, dlatego dla własnych potrzeb zaczęłam uczyć się języka włoskiego. Czas wolny spędzam aktywnie. Kocham narty, fitness i jazdę na rowerze.

 

Anna Wójcik-Jachowicz – nauczyciel dyplomowany języka polskiego

Jestem absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego i podyplomowych studiów Filozofii i Etyki na tej samej uczelni. Skończyłam Szkołę Trenerów MERITUM. Jestem tutorką Collegium Wratislaviense. Od 16 lat pracuję jako nauczycielka języka polskiego, od jedenastu jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Mam doświadczenie w realizacji międzyprzedmiotowych projektów edukacyjnych, w których wykorzystuję nowe media. Edukacja medialna to zresztą jedno z moich zawodowych zainteresowań. Realizuję zajęcia wykorzystując technologię. Widzę, jakie możliwości stwarza połączenie uczenia się w szkole z uczeniem się w sieci, dlatego od kilku lat stopniowo wdrażam nauczanie „mieszane” (blended learning) – korzystając z zasobów sieci i tworząc własne materiały.

Cenię autonomię ale i odpowiedzialność w pracy - staram się dbać o to, aby uczniowie widzieli sens uczenia się i podejmowania wyzwań i dążyli do mistrzostwa - bycia lepszymi od siebie samych nie od siebie nawzajem.

Od kilku lat współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako mentor kursów e-learningowych a także mentor w projekcie Szkoła z klasą 2.0, na zaproszenie CEO prowadziłam warsztaty stacjonarne dla nauczycieli z zakresu pracy metodą projektu, odwróconej lekcji, pracy w chmurze, wykorzystania narzędzi TIK w ocenianiu kształtującym. Od trzech lat współpracuję z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE) prowadząc szkolenia.
Uczę się każdego dnia (czytam, słucham, oglądam, uczestniczę, niebawem rozpoczynam kolejne studia), bo tak rozumiem partnerstwo między uczniem a nauczycielem. Przy okazji jestem coraz bardziej jak Sokrates: im więcej się uczę - tym bardziej uświadamiam sobie, ile jeszcze chciałabym wiedzieć :)

Uwielbiam kryminały, chociaż teraz pozostają mi tylko w postaci audiobooków... bo chociaż czytam w każdej chwili - to zwykle "zawodowo".

 

 

Urszula Grzędziel – nauczyciel dyplomowany matematyki

Jestem dyplomowanym nauczycielem matematyki, od początku swojej drogi pedagogicznej związanym ze szkołą podstawową. Poza matematyką uczyłam również zajęć komputerowych.

Swoje kompetencje zawodowe rozwijam od wielu lat uczęszczając na warsztaty, szkolenia i kursy, które pomagają mi w pracy z dziećmi. Chciałabym, aby moi uczniowie „zaprzyjaźnili” się z matematyką i polubili ją, aby nauka tego właśnie przedmiotu sprawiała im ogromną satysfakcję. Od lat biorę udział w różnych projektach, innowacjach edukacyjnych i konkursach matematycznych: np.: „Szalone liczby”, „Kangurek matematyczny”, „Euronet 50/50”

Jestem również Przewodnikiem Beskidzkim i od wielu lat członkiem PTTK. Prowadzę Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne. Razem z młodzieżą zdobywam górskie szczyty Beskidów. Jestem autorką innowacji pedagogicznej „Beskidzkimi ścieżkami” za realizację której otrzymałam Nagrodę Prezydenta Bielska-Białej.

Prywatnie moją pasją jest oczywiście turystyka górska. Uwielbiam podróżować, jeździć na nartach, żeglować, aktywnie spędzać czas wolny.

 

 

Alicja Krzempek – nauczyciel dyplomowany matematyki

Poza matematyką prowadzę również zajęcia z terapii pedagogicznej. Podczas swojej pracy nauczyciela uczyłam dzieci szkoły podstawowej i młodzież gimnazjum.

Od 2004r. jestem  związana ze Stowarzyszeniem Nauczycieli. Byłam przewodniczącą Bielskiego Oddziału SNM, a obecnie pełnię funkcję wiceprzewodniczącej. Aktywnie działam na terenie Podbeskidzia organizując oraz współorganizując Regionalne Konferencje Szkoleniowe i warsztaty w Bielsku-Białej.

Uczestniczyłam w konkursie na scenariusz „Lekcja z plusem”, w którym otrzymałam wyróżnienie w kategorii IV klasa szkoły podstawowej i jest on umieszczony na stronie internetowej wydawnictwa GWO.

Jestem autorką projektu „Architektura Bielska-Białej” w ramach projektu mPotęga.
Interesuję się sztuką orgiami – od 2010 r. wraz koleżanką organizuję regularnie Bielskie Spotkania Sympatyków Origami w Bielsku-Białej. Podczas spotkań prowadzę warsztaty, jak można wykorzystać technikę origami na lekcjach matematyki.

 

Sebastian Kuliński - nauczyciel dyplomowany historii

Z wykształcenia jestem historykiem i politologiem. Moją pasją zawodową jest przekazywanie wiedzy w sposób interesujący i ciekawy. Od kilkunastu lat zawodowo związany jestem  z Gimnazjum nr 11 w Bielsku Białej.

Z zamiłowania jestem  pasjonatem  gór pod każdą postacią - wędrówki, wyprawy, wspinaczka. Jestem pomysłodawcą i  współtwórca  szkolnego Klubu Górskiego "Pionowy Świat",  którego celem jest popularyzacja wśród młodzieży aktywnych form spędzania czasu w górach.  Sztandarowym pomysłem KG jest zdobywanie Korony Gór Polskich. 

 

Błażej Dobrogosz - nauczyciel dyplomowany historii i informatyki.

Jestem absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku historia.
W 2000 roku rozpocząłem pracę jako nauczyciel historii i w swoim dorobku pracowałem w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej oraz policealnej.
Bardzo mi zależy, aby lekcje historii były spotkaniem z fascynującą przeszłością tą dalszą i bliższą, a sposób prezentacji faktów historycznych zachęcał uczniów do dużej aktywności na tym przedmiocie.
Prywatnie lubię przy filiżance herbaty poczytać polską literaturę kresową XX wieku oraz oglądać filmy dokumentalne.

 

Bronisława Seremak-Kos - nauczyciel dyplomowany przyrody, biologii, geografii

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, na kierunku - Biologia i ochrona środowiska. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z przedmiotu – geografia.

Posiadam 27 - letni staż pracy pedagogicznej, uczyłam biologii, chemii, przyrody. Jestem nauczycielem dyplomowanym.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej staram się wraz z dziećmi odkrywać przyrodę i otaczający świat. W trakcie zajęć stosuję aktywne metody, które pobudzają zmysły i wyobraźnię uczniów, wzbudzają emocje i podnoszą ich kreatywność.

Preferuję ulubione metody pracy, czyli zdobywanie wiedzy przyrodniczej przez obserwacje, doświadczenia i eksperymenty. Największym osiągnięciem dla mnie jako nauczyciela są widoczne efekty pracy uczniów, którzy chętnie biorą udział i zdobywają nagrody w różnych konkursach przyrodniczych:

Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta

Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo -Planeta

Międzynarodowym Konkursie „Mieszkam w Beskidach”

Konkursie: „Promocja Zdrowego Stylu Życia – Mały Ratownik” PCK

Zadowolenie dziecka z samodzielnego odkrywania przyrody i zrozumienia jej praw, jest dla mnie nauczyciela przyrody najwyższą nagrodą.”

 

Dorota Górny  - nauczyciel  dyplomowany muzyki i techniki

Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem. Ukończyłam Państwową Szkołę Muzyczną Stopnia Podstawowego i Licealnego uzyskując tytuł zawodowy:
Muzyk – instruktor zespołów rytmiki. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Cieszynie na kierunku Wychowanie Muzyczne w zakresie – Specjalność Nauczycielska.

Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Sztuki, Techniki z Wychowaniem Komunikacyjnym oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogiki, a także różnorodne kursy, szkolenia i warsztaty metodyczne.

Opracowałam autorski program nauczania „Sztuki (muzyki)” z nowatorską metodą aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, przyjęty do Szkolnego Zestawu Programów oraz śpiewnik: „Kolędy i pastorałki – współczesna aranżacja” wraz z podkładem muzycznym na CD. Od kilkunastu lat prowadzę szkolny chór ,,Allegro".

Wiedza oraz umiejętności, które zdobyłam zarówno na studiach jak i w pracy z dziećmi pozwoliły mi zrozumieć, iż do każdego dziecka należy podchodzić w sposób indywidualny dostrzegając jego aktualne potrzeby oraz możliwości rozwojowe.

Dbając o wysoką jakość swojej pracy i pragnąc osiągać jak najlepsze rezultaty, staram się poszukiwać coraz to ciekawszych form i metod nauczania.

W życiu prywatnym jestem miłośniczką książek, dobrego filmu oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego a także szczęśliwą żoną oraz matką dwóch utalentowanych córek – Pauliny i Natalii.

 

Joanna Garus-Balcer - nauczyciel plastyki

Jestem absolwentką kierunku Pedagogiczno-Artystycznego, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z filią w Cieszynie. Dyplom artystyczny z grafiki warsztatowej uzyskałam  w pracowni prof. Eugeniusza Delekty. Ukończyłam również artystyczną Szkołę Sztuki Wizualnej oraz liczne kursy z zakresu grafiki komputerowej.

Chcąc poznać dziedziny pokrewne tradycyjnym sztukom plastycznym ukończyłam profesjonalne szkolenia z dziedziny wizażu i sztuki makijażu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam jako instruktor zajęć plastycznych w domu kultury oraz nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum.

Prowadząc zajęcia z dziećmi i młodzieżą, kładę nacisk przede wszystkim na sam proces tworzenia. Wymyślam zadania zmuszające do twórczego myślenia i rozwijające wyobraźnię plastyczną. W moich uczniach chciałabym rozbudzić wrażliwość na zjawiska i rzeczy, które nas otaczają codziennie.

Prywatnie jestem mamą dwóch nastoletnich synów, którzy od lat uczą mnie jak słuchać by dzieci chciały rozmawiać i jak mówić by chciały słuchać.

 

Katarzyna Paprota - nauczyciel dyplomowany informatyki

Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach na wydziale matematyki, specjalność nauczycielska: matematyka i informatyka.

Jestem nauczycielem mianowanym.  Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i gimnazjalnym.

Interesuję się turystyką górską.

 

Jarosław Tatarynowicz - nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie gdzie ukończyłem specjalizację trenerską z narciarstwa alpejskiego. Posiadam także uprawnienia instruktorskie z pływania i koszykówki. Jestem nauczycielem dyplomowanym od 2006 roku a od 16 lat pracuję w Gimnazjum nr 11 w Bielsku-Białej.

Swoją pasję – narciarstwo - kontynuuję od zakończenia studiów pracując jako trener narciarstwa alpejskiego w Bielskim Klubie Sportowym Beskidy. W swojej pracy pedagogicznej i trenerskiej udaje mi się podopiecznym przekazywać swoje umiejętności i zainteresowania pomagając osiągać im bardzo dobre wyniki sportowe na arenie miasta, województwa i kraju.

Za znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze otrzymałem dwie nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Wolny czas z rodziną spędzamy aktywnie, najczęściej chodząc w góry oraz podróżując w gronie przyjaciół.

 

Iwona Baścik - nauczyciel wychowania fizycznego, specjalista ds. gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Instytut Kultury Fizycznej, gdzie uzyskałam tytuł zawodowy licencjata na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Ponadto ukończyłam uzupełniające studia magisterskie w GWSH w Katowicach, gdzie uzyskałam tytuł magistra na kierunku turystyka uzdrowiskowa z odnową biologiczną.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym oraz jako nauczyciel specjalista w korekcji wad postawy w szkole podstawowej. Znam patomechanikę powstawania wad postawy, prowadzę badania przesiewowe, potrafię postawić diagnozę oraz dostosować indywidualny program ćwiczeń korekcji.

Jestem pasjonatem sportu, 10 lat trenowałam kolarstwo szosowe, pragnę zarażać dzieci i młodzież swoją pasją i zachęcać do aktywnego, zdrowego stylu życia.

 

Dorota Małysz - nauczyciel dyplomowany, wychowanie do życia w rodzinie

Jestem nauczycielką historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie i etyki. Ta specyficzna mieszanka wymaga dużej empatii, tolerancji i zrozumienia problemów uczniów. Dlatego staram się stale poszerzać swoją wiedzę przez udział w wielu szkoleniach i konferencjach. Przez kilkanaście lat pracowałam w gimnazjum, a od roku uczę w szkole podstawowej. Do uczniów podchodzę indywidualnie, ale jestem wymagająca i konsekwentna. Wszyscy, z którymi pracowałam zwracali uwagę na moją szybkość i skuteczność w działaniu. Łatwo znajduję wspólny język z uczniami, prowokuję ich do stawiania pytań, szukania odpowiedzi i czerpania z różnych źródeł wiedzy. Wyrazy sympatii, z którymi się spotykam ze strony moich byłych i obecnych wychowanków pozwalają mi wierzyć, że to dobra droga.

Lubię gotować, czytać (najchętniej literaturę współczesną i fantasy), odnawiać meble i pracować w ogrodzie. Kiedy mam w nadmiarze energii – idę na siłownię. Kiedy nic mi się nie chce – leżę z kotem na kanapie.

 

Alicja Mieszczak - nauczyciel religii

Absolwentka Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Ukończyłam specjalizację pedagogiczno - katechetyczną. Posiadam kilkuletni staż w pracy katechetycznej. Ucząc dzieci religii staram się przybliżać je do Boga, poprzez zabawę, śpiew i naukę. Staram się wprowadzać elementy dostosowane odpowiednio do grup wiekowych, tak aby przedmiot ten był dla dzieci jasny, przejrzysty, łatwo przyswajalny, a co najważniejsze ciekawy.

Czas wolny spędzam z mężem i córkami. Lubię jeździć na rowerze, spacerować po lesie, huśtać się ze swoimi dziećmi, pić dobrą kawę i jeść czekoladę z orzechami. 

 

Katarzyna Malchar-Hałat - nauczyciel języka hiszpańskiego

Jestem nauczycielem języka hiszpańskiego. Praca z uczniami daje mi wiele radości i satysfakcji. Uważam, że każdy młody człowiek to kopalnia inspiracji i kreatywności – gdy widzę ich zaangażowanie i ciekawość świata, czuję jeszcze większą ochotę do działania i szukania inspiracji. W swojej pracy wykorzystuję wiele metod nauczania języka, tworzę swoje własne pomoce naukowe, szukam ciekawych książek i pomysłów, które pomagają mi tworzyć karty pracy. W swoje lekcje oprócz samej nauki słownictwa, wymowy czy gramatyki wplatam również zabawy, żeby zapewnić dzieciom różnorodność i zapewnić im trochę ruchu. Zabawy językowe sprawdzają się o dziwo nie tylko w najmłodszych klasach. U starszych dzieci jest to świetna forma zachęcenia ich do aktywnego udziału w lekcji, a ja mam okazję lepiej je poznać. Chcę, aby nauka była łatwa i przyjemna i nie kojarzyła się uczniowi z nudną lekcją, którą jakoś trzeba przeżyć. Chcę pokazać młodzieży kulturę Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej, zwyczaje mieszkańców tamtych krajów , pokazać, że jest tam bardzo kolorowo i różnorodnie.
Prywatnie: Mama prawie dwuletniego mężczyzny, żywego srebra, za którym ciężko nadążyć, któremu przeczytałam już tysiąć książeczek, a mały rozrabiaka domaga się drugiego tysiąca. Jestem uzależniona od zakupu ksiązek językowych i tworzenia różnorodnych pomocy naukowych (uwielbiam wszelakie prace plastyczne, więc jest to świetna forma artystycznej samorealizacji) oraz czytania hiszpańskiej literatury. Dodatkowo: posiadam licencję mechanika szybowcowego i w tym temacie realizuję się językowo poznając posiadaczy szybowców z całej europy, tłumacząc korepondencję oraz biorąc udział podczas przyjęć i odbiorów szybowców.

 

Marzena Łojewska - nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego

Jestem nauczycielem dyplomowanym języka niemieckiego. Tytuł magistra filologii germańskiej otrzymałam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc kursy językowe i pracując w gimnazjum oraz liceum. Jestem stypendystką Instytutu Goethego w Krakowie, z którym regularnie współpracuję uczestnicząc w licznych seminariach metodycznych, organizowanych dla nauczycieli języka niemieckiego.

Z Anglojęzyczną Szkołą Podstawową „Primary Steps” związana jestem od samego początku, gdzie z przyjemnością i z zaangażowaniem prowadzę zajęcia językowe.

W wolnym czasie chętnie czytam, oglądam filmy i sztuki teatralne. Uwielbiam fotografię, podróże i górskie wycieczki.

 

Magdalena Hetnał - nauczyciel języka włoskiego

Z wykształcenia pedagog specjalny, który realizuje się jako nauczyciel i lektor języka włoskiego. Coach i trener umiejętności społecznych.  Na co dzień mama 5 cudownych dzieci w wieku od 23 do 7 lat. Magda jest osobą pełną pasji – od jazdy konnej, przez malarstwo i fotografię, aż po czytanie książek przygodowych i fantasy. Dobrze czuje się pośród ludzi, którzy dodają jej energii, pomysłów i stają się motywacją do działania. Nacodzień związana z Fundacją TDJ gdzie jako pedagog wspiera młodzież i dzieci w rozwoju. W IH pracuje jako lektor i przekazuje nie tylko znajomość języka włoskiego, ale również rozbudza zainteresowanie dzieci szeroko rozumianą kulturą włoską.

 

Augustyna Miodońska- świetlica,nauczyciel dyplomowany

"Pisanie-czytanie, przedstawianie-oglądanie jest jedynym sposobem uświadomienia sobie życia" Sławomir Mrożek

Jestem nauczycielem dyplomowanym pracującym w szkole podstawowej i gimnazjum gdzie otrzymałam wiele nagród Dyrektora i Prezydenta Miasta.

Moich wychowanków nie tylko uczyłam, ale również wychowywałam przez sztukę która jest moją pasją. Zespół teatralny i zespół taneczny przez wiele lat zdobywał nagrody na różnych przeglądach międzyszkolnych, rejonowych i wojewódzkich.

Prywatnie - „Życie jest teatrem, muzyka kluczem do drzwi tańca, który jest emocjami a śpiew jest naszymi myślami”.

 

Krystyna Pisarek  - świetlica, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany

Jestem nauczycielem dyplomowanym, posiadam I stopień specjalizacji zawodowej, magistrem pedagogiki - Uniwersytet Wrocławski. Ukończyłam także: studia podyplomowe z zakresu: „Organizacji i zarządzania oświatą”, studia podyplomowe z „Kierowania placówką oświatową”, studia podyplomowe z „Zarządzania i przedsiębiorczości w oświacie” oraz „Seminarium metodyczne z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej kl. I-III”, studia podyplomowe z zakresu Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej.

Ponadto jestem instruktorem Międzynarodowego programu Partnership for Children „Przyjaciele Zippiego”, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci i od 2007r. prowadzę zajęcia dla dzieci 6-7 letnich w Przedszkolu Anglojęzycznym First Steps.

Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe głównie związane było z edukacją przedszkolną i szkolną w Bielsku-Białej. Pracowałam na stanowiskach: nauczyciel, dyrektor przedszkola, wizytator Wydziału Oświaty, metodyk wychowania przedszkolnego, a w latach 2005-2012, jako dyrektor Przedszkola Anglojęzycznego „First Steps” współtworzyłam jego system edukacyjny i doskonały zespół pedagogiczny.

Bardzo lubię swój zawód, a praca z dziećmi jest moją pasją. W swoich działaniach opieram się na wzajemnym szacunku, koleżeństwie i tolerancji wobec innych. Dążę do wyposażania młodych ludzi w wszechstronną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w życiu. Mój styl pracy to realizacja modelu edukacji przyjaznej dzieciom, doceniania i wspierania jednostki w grupie, dawanie realnego poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. Jestem osobą aktywną, byłą szczypiornistką, interesuję się sportem i staram się „usportowić” wychowanków. Lubię też muzykę, górskie wędrówki, chętnie wolny czas spędzam na pływalni lub na rowerze.

 

 

 Język angielski

Nauka angielskiego dla dzieci jest tak odmienna od nauczania młodzieży i dorosłych, że w praktyce stanowi odrębną specjalizację i może być przeprowadzana tylko przez nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, doświadczenie i - co najważniejsze - lubią pracę z dziećmi. Jest ona dla nich nie tyle wykonywaniem zawodu, co pasją. Tacy właśnie nauczyciele prowadzą zajęcie w naszej szkole „Primary Steps” . Są to w większości nauczyciele „native speakers” o wykształceniu kierunkowym, z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolno-szkolnym.

Nad całokształtem zajęć, ich formą i programem czuwa dyplomowany, doświadczony metodyk. System regularnych sesji szkoleniowych, wykładów, obserwacji zajęć oraz indywidualnego nadzoru metodycznego daje każdemu lektorowi niezbędne, profesjonalne wsparcie, a także możliwość utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji i dalszego ich doskonalenia.

Nasi lektorzy korzystają z sześćdziesięcioletnich doświadczeń sieci International House, które przekazywane są poprzez system szkoleń, wymianę doświadczeń pomiędzy metodykami szkół oraz możliwość czerpania z bazy zasobów metodycznych IH. Wielu nauczycieli i metodyków naszej sieci to autorzy znanych podręczników i klasycznych już publikacji.

 

Alan Laing - nauczyciel języka angielskiego

Pochodzę z Keith, małego miasteczka w północno-wschodniej Szkocji. Jak dotąd, historia mojego życia była dość bogata, urozmaicona i zawiła. Spośród ważniejszych momentów wymienić mogę: podróż do Azji, studiowanie historii sztuki i literatury angielskiej, granie akustycznego bluesa w pubach i klubach Edynburga oraz, oczywiście, pracę w IH Bielsko od 2009 roku. Kocham moją pracę i mam tendencję do uczenia języka angielskiego tak, jakbym dopiero co go wynalazł, z wielkim entuzjazmem.


 

Alex Tieanu- Koppandi - nauczyciel języka angielskiego

Pochodzę z Transylwanii w Rumunii, ale mieszkałam w Austrii, Niemczech i ostatnio w Wielkiej Brytanii. Z wykształcenia jestem historykiem z tytułem doktora w dziedzinie stosunków międzynarodowych i europeistyki. W 2014 r. przeniosłam się do Wielkiej Brytanii, a w 2015 r. uzyskałam certyfikat CELTA i od tego czasu uczę angielskiego. W wolnym czasie lubię podróżować i poznawać nowe kultury i miejsca, lubię też wędrówki i czytanie.


 

Hattie Everroad - nauczyciel języka angielskiego

Nazywam się Hattie Everroad i jestem bardzo podekscytowana możliwością nauczania języka angielskiego i STEM w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Primary Steps!
Dorastałam w Stanach Zjednoczonych, ale przez ostatnie trzy lata dużo podróżowałam. Po ukończeniu szkoły prawniczej w 2016 roku postanowiłam zacząć uczyć angielskiego za granicą. Spędziłam rok na nauczaniu w Ameryce Środkowej, rok w Chinach, gdzie uzyskałam certyfikat TEFL, a teraz jestem w Polsce.
W wolnym czasie lubię biegać, podróżować i czytać książki, zwłaszcza przerażające historie!

 

 

 
Maisie Green - nauczyciel języka angielskiego

Pochodzę z Hayling Island, Hampshire. Studiowałam język angielski i literaturę na Uniwersytecie w Brighton. Posiadam uprawnienia do nauczania : CELTA, IH CYLT. Po ukończeniu studiów pojechałam do Japonii, gdzie przez rok uczyłam angielskiego. Po powrocie z tej dalekiej wyprawy zdałam sobie sprawę, że jest mnóstwo pięknych i wspaniałych miejsc, które są całkiem niedaleko, wręcz na wyciągnięcie ręki. Następnie uczyłam w Anglii i Czechach.
Zdecydowałam się przyjechać do Bielska ponieważ bardzo lubię podróżować. Uwielbiam poznawać nowe miejsca i uczyć się obcych języków. Nauczając angielskiego mogę realizować swoje marzenia, czyli podróżować i spotykać ciekawych ludzi na różnych krańcach świata.
W wolnym czasie uwielbiam wspinać się po górach, a w zimie mam zamiar przetestować okoliczne stoki narciarskie.


 

 

 

Tara Deakin - nauczyciel języka angielskiego

Tara jest koordynatorem kursow dzieciecych  w IH Bielsko. Jej kwalifikacje do nauczania jezyka angielskiego to Celta, IH CYLT, 1 Modul Delty. Ma stopien licencjata nauk przyrodniczych. Uczy dzieci i doroslych od 2011 roku, pracowala w Anglii, Hiszpanii, Wloszech, Indonezji i Tajlandii na stanowiskach nauczyciela, Senior Teacher, Director of Studies.Pochodzi z Sheffield w Anglii, skonczyła Uniwersytet w Sheffield. Tara o sobie:
Nazywam się Tara Deakin. Bardzo lubię uczyć i staram się na bieżąco rozwijać swoje umiejętności jako nauczyciel. Właśnie ukończyłam pierwszą część kursu DELTA (Diploma in Teaching English of Speakers of Others Languages) i w niedalekiej przyszłości chciałabym ukończyć drugą i trzecią część. Zdecydowałam się przyjechać do Bielska i rozpocząć współpracę ze szkołą IH, ponieważ bardzo lubię prace z dziećmi. Dodatkowo piękne położenie Waszego miasta, mam nadzieję, że pozwoli mi odpocząć od zgiełku i hałasu Bangkoku, w którym ostatnio mieszkałam. Wolny czas spędzam aktywnie; dużo spaceruję, jeżdżę na rowerze. Aktualnie uczę się również grać na gitarze, bo bardzo lubię słuchać muzyki na żywo. Interesuje mnie również historia Polski i nie mogę doczekać się, aby poznać bliżej Wasz kraj, nowych przyjaciół i spróbować nauczyć się mówić po polsku.

 

 

 

 

 


Zajęcia dodatkowe:

Radosław Szczepanek - szachy

Mam 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć nauki gry w szachy dla dzieci. Zacząłem w roku 2010 od zajęć indywidualnych, a od 2011 r. prowadzę koła szachowe w dla dzieci ze szkół podstawowych w Bielsku-Białej i Jaworzu. Występowałem w kilkudziesięciu turniejach międzynarodowych, w 1998 r. zdobyłem Mistrzostwo Śląska juniorów do lat 16, a w 2005 r. zająłem 1. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Polski I Liga i awansowałem do ekstraligi. W wolnym czasie uprawiam wspinaczkę, turystykę wysokogórską i gram na gitarze.

Rafał Śleziński - gimnastyka korekcyjna

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie ukończyłem specjalizację z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz specjalizację trenerską z narciarstwa alpejskiego i lekkoatletyki. Posiadam także uprawnienia instruktorskie z pływania.

Gimnastyką korekcyjną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zajmuję się od 16 lat. Zajęcia prowadzone są głównie na bazie gier i zabaw korekcyjnych, przez co nie są one monotonne a dzieci chętnie na nie uczęszczają.

Czas wolny spędzam aktywnie z rodziną i przyjaciółmi na górskich wędrówkach i wycieczkach rowerowych. Interesuję się sportem i dobrą muzyką. Moją pasją jest narciarstwo alpejskie.