Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS


W Dwujęzycznej Szkole Podstawowej „Primary Steps” stosujemy metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning) polegającą na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego, czyli wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i samego języka.

Poprzez stosowanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego realizujemy następujące cele:

  • rozwijamy i udoskonalamy kompetencje uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim,
  • zwiększamy wśród uczniów świadomość języka, zarówno polskiego jak i angielskiego,
  • zapewniamy uczniom dostęp do specjalistycznego (w zależności od przedmiotu) słownictwa angielskiego,
  • rozwijamy świadomość i wrażliwość międzykulturową, poszerzamy wiedzę o innych krajach, przygotowujemy dzieci do życia w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie,
  • przyczyniamy się do zwiększania efektywności nauki angielskiego, co daje w przyszłości szanse swobodnej edukacji za granicą oraz uatrakcyjnia perspektywy pracy zawodowej,
  • przygotowujemy uczniów do zdobywania prestiżowych certyfikatów znajomości języka angielskiego wydawanych przez University of Cambridge w Anglii.


Jesteśmy w pełni świadomi, że dzieci w wieku 6-9 lat dopiero rozpoczynają przygodę z angielskim lub ich kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim nie są jeszcze na tyle rozwinięte, aby możliwe było prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej wyłącznie w języku angielskim. Jest to stopniowy proces, który w miarę dorastania dzieci i doskonalenia języka angielskiego sprawia, że coraz obszerniejsze partie materiału mogą być realizowane początkowo tylko częściowo po polsku i angielsku, zaś docelowo w większości po angielsku.

Nasza metoda polega na wprowadzaniu w języku polskim nowych zagadnień podstawy programowej, a następnie ćwiczeniu ich i utrwalaniu na zajęciach tematycznych, prowadzonych wyłącznie po angielsku, głównie przez nauczycieli „native speakers”. 

Już od pierwszych zajęć nauka języka angielskiego przebiega wyłącznie po angielsku. Najczęściej jest to wynikiem narodowości lektora, jednak zasada ta obowiązuje również nauczycieli polskich, uczących angielskiego. Językiem relacji z nauczycielem oraz relacji między dziećmi podczas zajęć jest język angielski.

Stosujemy połączenie szeregu technik metodycznych umożliwiających realizację zasady „wyłączności angielskiego” i podejścia komunikatywnego. Wykorzystywane są obrazki i prawdziwe obiekty, muzyka i piosenki, elementy strategii kinestetycznych („kinaesthetic learning”): mini-scenki (odgrywanie prostych ról), gry i zabawy edukacyjne, w tym zabawy ruchowe, tak bliskie dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia są wspomagane elementami wykorzystania komputerów (CALL – Computer Assisted Language Learning) oraz tablic interaktywnych i podręczników cyfrowych. Pozwala to szybko i bezstresowo przełamać barierę językową. Radzą sobie z tym doskonale zarówno dzieci młodsze jak i starsze.

Wykorzystujemy proste elementy technik teatralnych: nauczyciel stosuje techniki pantomimiczne, rysuje i ilustruje słowa gestami. Odgrywane są mini-scenki, tworzy się trójwymiarowy kontekst, w którym łatwo osadza się konkretne zastosowania. Dzieci zapamiętując dane wyrażenie, kojarzą je z obrazem, gestem, okolicznościami, uczuciami i emocjami, a po krótkim czasie – z komentarzem opartym na już znanych, angielskich słowach.