Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS


Organizacja placówki  

Szkoła czynna jest w godzinach od 7:00 – 17:00.

Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się od godz. 8:00.

Klasy liczą do 16 osób *

Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dbającą o wszechstronny rozwój dziecka,
  • realizację programu nauczania zatwierdzonego przez MEN,
  • kształcenie zintegrowane (wzajemnie się uzupełniające) w systemie dwujęzycznym tj. w języku polskim i angielskim,
  • naukę poprzez doświadczenia oraz twórcze i nieskrępowane zabawy edukacyjne, które obok nauki, są podstawową formą aktywności dziecka; na zajęciach korzystamy również z tablic interaktywnych,
  • racjonalny wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych.

* Dyrektor może zwiększyć liczebność klas do 18 osób.

Plan dnia

Plan dnia - klasy 1-3
07:00 - 08:00 – opieka świetlicowa lub zajęcia dodatkowe
08:00 - 11.40 - 4 LEKCJE + dodatkowe zajęcia edukacyjne
11.40 – 12:25 - lunch i zajęcia opiekuńcze na zewnątrz
12:25 – 15:00 - 3 LEKCJE + dodatkowe zajęcia edukacyjne
15:00 – 17:00 - świetlica lub  zajęcie dodatkowe

Plan dnia - klasy 4-6
07:00 - 08:00 – opieka świetlicowa lub zajęcia dodatkowe
08:00 - 12:25 - 5 LEKCJI + dodatkowe zajęcia edukacyjne
12:25 – 13.10 - lunch i zajęcia opiekuńcze na zewnątrz
13.10 – 15:00 - 2 LEKCJE + dodatkowe zajęcia edukacyjne
15:00 – 17:00 - świetlica lub  zajęcie dodatkowe