Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

 

Opłaty:

Czesne  w roku szkolnym 2019/2020  płacone jest w 12 ratach (za miesiące IX – VIII)  po 754 zł każda.

Wpisowe w wysokości 700 zł płatne jest w momencie zapisu dziecka do szkoły. Absolwenci  Przedszkola Anglojęzycznego " First Steps”  uzyskują 50% rabat, jeśli zapis dokonany jest  do 30 września poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej). Wpisowe obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania stanowiska pracy ucznia i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

W okresie wakacyjnym (w ramach czesnego) uczniowie mogą skorzystać z dwóch tygodni półkolonii  organizowanych w naszej placówce.   Celem zarezerwowania miejsca należy wpłacić kwotę   w wysokości 300 zł, która zostanie zwrócona  po zakończeniu półkolonii po spełnieniu warunków określonych przez Organizatora.  

Rabaty:

- 50 zł miesięcznie na  drugie dziecko uczęszczające w tym samym okresie do Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej "Primary Steps" lub naszego Przedszkola "First Steps" lub Żłobka  "Basic Steps"

- 50 zł (rabat jednorazowy) przy zapisie dziecka (absolwenta Przedszkola "First Steps" lub Szkoły "Primary Steps" ) na kurs językowy do International House w Bielsku-Białej. 


Rabaty w ramach Programu "Rodzina +"

W ramach programu Rodzina + oferujemy rabat w opłacie miesięcznego czesnego za uczęszczanie do szkoły :
- dla pierwszego dziecka : 40 zł
- w przypadku gdy do Szkoły lub Anglojęzycznego Żłobka lub Przedszkola „First Steps”  w tym samym okresie uczęszcza rodzeństwo – dla drugiego dziecka : 50 zł i kolejnego w wysokości 100 zł.

Aby uzyskać w/w rabat należy okazać ważną "Kartę Rodzina +"  ucznia zapisywanego do naszej SP.  Osoby spoza Bielska Białej mogą okazać zamiennie  ważną Kartę Dużej Rodziny  wystawioną na ucznia zapisywanego do naszej szkoły i wówczas otrzymają w/w rabaty.

Ulga ta nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Szkołę.