Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Patrol Szkolny
Działalność informacyjna i edukacyjna, którą realizuje Straż Miejska w Bielsku – Białej, obejmuje kluczowe cele profilaktyki w szeroko rozumianym pojęciu, takie, jak np: minimalizacja zachowań ryzykownych,
oraz propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz dla dzieci z klas 1 – 6.
Każde zajęcia dostosowane są do wieku i poziomu słuchaczy, oraz do potrzeb pedagogów.

Większość zajęć wzbogacona jest o prezentacje multimedialne o przedmiotowej tematyce.
„Bezpieczna droga do szkoły/przedszkola”
„Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami nieznajomymi”
„Obrona przed atakiem agresywnego psa”
„Mali strażnicy przyrody”
„Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza”
„Bezpieczne ferie”
„Bezpieczne wakacje”