Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

 

Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Primary Steps” w Bielsku-Białej działa od września 2014 . Organem prowadzącym jest International House Bielsko - stabilna instytucja szkoleniowa , istniejąca na rynku bielskim od 22 lat, posiadająca Akredytację Kuratora Oświaty, będąca Centrum Egzaminacyjnym Cambridge ESOL i prowadząca również Anglojęzyczne Przedszkole „First Steps”.

Klasy liczą do 16 osób. Nauczanie odbywa się w systemie jednozmianowym. 

W związku z rozwojem placówki od  września 2019 poszukujemy
-
nauczyciela j. hiszpańskiego   
- nauczyciela j. włoskiego 
- nauczyciela techniki

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie dające uprawnienia do nauczania przedmiotu,
 • co najmniej dwu-letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotu,
 • umiejętność pracy w zespole i budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami, uczniami i rodzicami/opiekunami,
 • osoba niepaląca.

Obowiązki:

 • organizacja oraz realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego w powierzonej klasie,
 • wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,      
 • wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 • uczestnictwo w zebraniach z rodzicami,
 • uczestnictwo   w zespole przedmiotowym i spotkaniach organizacyjnych rady pedagogicznej.


Oferujemy:

 • ciekawą i rozwijającą pracę w zespole ambitnych i profesjonalnych nauczycieli polskich i anglojęzycznych,
 • możliwość wdrażania i realizacji własnych projektów,
 • możliwość doskonalenia języka angielskiego.

 

Jak aplikować?

Kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zawierających :
- list motywacyjny,
- CV wraz ze zdjęciem ,
na adres: sekretariat@szkola-anglojezyczna.pl .

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.