Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

W piątek (15.06) miała miejsce w naszej szkole prelekcja Straży Miejskiej na temat bezpiecznych wakacji. Dzieci dowiedziały się jak powinne zachowywać się, aby nie zrobić sobie ani innym krzywdy i jak spędzić  wakacje, aby były bezpieczne.

On Friday (15.06) a lecture of the City Guard about safe holidays took place in our school. The children learned how to behave in order not to hurt each other and how to spend their holidays to be safe.

 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO W "PRIMARY STEPS"
Koniec roku szkolnego tuz tuż więc pora na podsumowania.
Na akademii w Domu Kultury im. Marii Kubisz nagrodziliśmy najbardziej aktywnych uczniów i rodziców oraz podziękowaliśmy uczniom, rodzicom i nauczycielom. Zaproszeni goście mogli obejrzeć sztukę w języku angielskim przygotowaną przez Panią Christine, w której wystąpili wszyscy uczniowie naszej szkoły.
To nie był koniec podsumowań. Po akademii wszyscy udaliśmy sie na ostatni Forest School. Zadania wykonywali uczniowie oraz rodzice. W lesie powstała prawdziwa wioska indiańska.
To był udany dzień.

 

 "Takiej lekcji przedsiębiorczości jeszcze nie było", mówią uczniowie kl. 3B. Dzisiaj byliśmy na Międzynarodowym Lotnisku Katowice w Pyrzowicach. Zobaczyliśmy miejsca niedostępne dla pasażerów. Byliśmy na wieży kontroli lotów, jechaliśmy autobusem po pasach startowych lotniska, spotkaliśmy się z sokolnikiem lotniska i jego ptakiem, byliśmy w hangarze z samolotami i w straży lotniska. Wyjątkowym fartem było wejście do wnętrza samolotu, kabiny pilotów!!!. Taką super lekcję mieliśmy dzięki zaangażowaniu Pana Przemka. Serdecznie DZIĘKUJEMY! To była wyjątkowa lekcja!

 

Zdrowe zęby - zdrowa inwestycja. Dzieci naszej szkoły odwiedziły Poliklinikę stomatologicznej, w której dowiedziały się m.in. jak ważne jest dbanie o zęby i jakie konsekwencje niesie ze sobą niedbanie o higienę jamy ustnej.

Healthy teeth - healthy investment

 

 

W miejscowości Tworków koło Raciborza znajduje się dość nietypowe miejsce. To skansen, w którym można się cofnąć o kilka stuleci, przenieść w odległą przeszłość, i w dodatku na inny kontynent!

In the village of Tworków near Racibórz there is a rather unusual place. This is an open-air museum where you can go back several centuries, move into the distant past, and in addition to another continent!

 

Nasi czwartoklasiści w ramach zajęć ze STEM przygotowali słodkie, czekoladowe niespodzianki. Oczywiście ważnym elementem było stworzenie równie pięknego jak czekoladki opakowania.

Making our own chocolate. Decorative packaging is as important as the chocolate itself, isn't it.

 

STEM ADVENTURE. Uczniowie klasy 4 mieli kolejną okazję zwiedzić teren budowy naszej nowej szkoły. Tym razem dzięki uprzejmości p. Krzysztofa z firmy Przestrzeń oraz p. Michała ze studia filmowego Sky-Video uczniowie spojrzeli na budynek oczami ptaka. Dzięki dronom udostępnionym przez w/w firmy STEM Adventure okazał się być prawdziwą przygodą. Jeszcze raz bardzo dziękujemy!!

Thanks to the courtesy of Przestrzeń and Sky-Video companies our students had the opportunity to have a look at our school bulding from a bird's eye view. Great adventure, great equipment and great team. Thank you so much!

 

Cyfrowobezpieczni.pl
W dniu 18 maja 2018 roku mieliśmy Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach programu Cyfrowobezpieczni.pl
To wydarzenie edukacyjno-informacyjne prowadzone przez Edukatorów w formie warsztatów z uczniami oraz spotkań z nauczycielami i rodzicami.

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/biblioteka-materialow/

Warto skorzystać.

On May 18, 2018, possession of the School cycle in Cyfrowaobezpieczni.pl
To an educational-learning and conducting event with teachers and parents.

 

W dniu 15 maja 2018 roku odbył się I Szkolny Anglojęzyczny Konkurs Recytatorski. Celem konkursu było: popularyzacja literatury anglojęzycznej, doskonalenie poprawności językowej, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych, zachęcenie do zdrowej rywalizacji.
Do konkursu przystąpiło 10 uczniów.
Jury w składzie: Christine Anderson-Coburn - nauczyciel, Katarzyna Zioła-Zemczak - metodyk języka polskiego WOM, Katarzyna Tokarz - przedstawiciel Rady Rodziców oceniało występy maluchów. Podczas oceny wzięto pod uwagę znajomość tekstu, interpretację utworu, dykcję, intonację i wymowę oraz ogólne wrażenia artystyczne.
Wybór laureatów był trudny, gdyż wszystkie prezentacje były na wysokim poziomie. - podsumowało zmagania jury.
Oto repertuar prezentowany przez dzieci:

Aleks 'Best Friends'
Steve Attewell 'The worm that wouldn’t wiggle'
A.Brown 'Friends'
Robert Louis Stevenson 'My shadow'
Barbara Vance 'THE PERFECT CUP OF COCOA'
Shel Silverstein 'Sick'
Colin McNaughton 'Overheard at the T.Rex Taverna'
Allan Ahlberg 'Supply Teacher'
TS Eliot 'A dog is a dog'
Leslie Pinckney Hill 'The Teacher'

Gratulujemy występu każdemu uczestnikowi.

On May 15, 2018, the 1st English-language Recital Competition took place. The aim of the competition was to popularize English-language literature, improve linguistic correctness, create opportunities for students to present their linguistic and artistic skills, encourage healthy competition.
10 students joined the competition.
The jury consisting of: Christine Anderson-Coburn - teacher, Katarzyna Zioła-Zemczak - Polish PUM methodologist, Katarzyna Tokarz - a representative of the Parent Council assessed the performances of children. During the assessment, knowledge of the text, interpretation of the work, diction, intonation and pronunciation as well as general artistic impressions were taken into account.
The selection of the winners was difficult because all the presentations were of a high standard. - summarized the jury's struggles.

 

Dzisiaj gościł u nas Pan Marcin Szczurek, ratownik Pogotowia Ratunkowego oraz Grupy Beskidzkiej GOPR. Zaznajamiał uczniów z zasadami pierwszej pomocy. Uczniowie dowiedzieli się, że każdy z nich może być małym ratownikiem. Część pokazu dotyczył bezpieczeństwa w górach. Uczniowie pakowali plecak uzasadniając konieczność posiadania w plecaku każdej rzeczy. To było ciekawe i pouczające. Dziękujemy.

Marcin Szczurek, a rescuer of the Ambulance Service and the Beskid Group of GOPR visited us. He was acquainted with a first-aid family party. In any particular case? Part of the show concerned safety in the mountains. Students packed a backpack checking each item. It was interesting and informative.

Thank you!

 

 

Maj to miesiąc poświęcony książce i czytelnictwu. W Primary Steps łączymy to również z piękną, kultywowaną od początku istnienia naszej szkoły, tradycją spotkań z poezją dziecięcą. 8 maja uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w IV Szkolnym Konkursie Recytatorskim. Prezentowane umiejętności i dobór tekstów po raz kolejny pokazały wspaniałe możliwości uczniów i ujawniły prawdziwe talenty recytatorskie – GRATULACJE!

May is a month dedicated to the book and readership. At Primary Steps, we combine it with the beautiful, cultivated from the beginning of our school, the tradition of meetings with children's poetry. On May 8 students from all classes participated in the IV School Recitation Contest. Presented skills and selection of texts have once again demonstrated the students' great abilities and revealed real recitation talents - CONGRATULATIONS!

 

Po raz kolejny uczniowie z PRIMARY STEPS wraz z rodzicami i bliskimi wystartowali w bielskim, 44 Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Trasa była długa, więc tym bardziej zasługujecie na wielkie słowa uznania. Jesteście wytrwali, dzielni, mimo upalnej pogody dawaliście radę i godnie reprezentowaliście "STEPSÓW”. Każdy otrzymał dyplom i medal.

Once again, the students from PRIMARY STEPS together with their parents and relatives took part in the Bielsko-Biała, 44 Family Bike Rally. The route was long, so you deserve great praise. You are persistent, brave, despite the hot weather you gave advice and duly represented "STEPS." Everyone received a diploma and a medal.

 

3 Maja świętowaliśmy święto uchwalenia Konstytucji. Z tej okazji uczniowie klasy 4 wraz z nauczycielami przygotowali przedstawienie dla wszystkich uczniów.

On May 3 we celebrated the day of the adoption of the Constitution. On this occasion, class 4 students and teachers prepared a performance for all students.

 

W dniu 21 kwietnia uczniowie klasy 4a w ramach zajęć STEM ADVENTURE wybrali się do Muzeum Starej Fabryki, aby dowiedzieć się jak kiedyś wyglądała praca bez maszyn oraz udogodnień komputerowych.

On April 21 students of class 4a as part of the STEM ADVENTURE classes went to the Museum of the Old Factory to find out how they used to work without machines and computer facilities.

 

 A o to krótka fotoleracja z wyjazdu naszych uczniów na EuroWeek.

EUROWEEK jest programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.
Euroweek jest prowadzony przez wolontariuszy z całego świata, którzy mają za zadanie pomagać uczestnikom w poszerzaniu ich horyzontów w zakresie różnych kultur oraz podnosić umiejętności potrzebne do międzynarodowej współpracy. W tym celu wolontariusze przekazują informacje z zakresu historii, ekonomii, turystyki, kultury oraz mieszkańców i tradycji swoich krajów w sposób interaktywny, jak również bardzo osobisty, a co za tym idzie, niezwykle przystępny, co sprzyja zapamiętywaniu i rozumieniu poruszanych zagadnień.

EUROWEEK is an educational program for children and youth, which aims to improve the language. In addition, the program develops intelligence, technology and education.
Euroweek is run by the longest-running association. To this end, volunteers provide information on social life, economy, tourism, culture and culture, as well as on the matters in which they are located.

 

Ostatnio naszą szkołę odwiedzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że ich praca nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw   z rówieśnikami. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują  strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Recently our school was visited by firefighters from the State Fire Service in Bielsko-Biała. During the meeting, the children learned that their work is not only about extinguishing fires, but also on helping people during floods and car accidents. A valuable hint was information on how to care for the safety of yourself and other people, as well as how to anticipate and avoid threats while playing with your peers. Closer children had the opportunity to admire the equipment available to firefighters during their hard and responsible work.

 

Uczniowie klasy 3B byli na kolejnej "Lekcji przedsiębiorczości -poznajemy ciekawe zawody". Tym razem odwiedziliśmy Przedsiębiorstwo AQUA S.A. przy ul.1-go Maja. Przeprowadzili profesjonalny wywiad z Panem Piotrem Dudkiem - Prezesem firmy AQUA, który zaprezentował interesujące działania w zakresie gospodarki wodą w regionie, a także umiejętnie i ciekawie przekonywał rozmówców, jak ważne jest zdobywanie wiedzy w szkole, pielęgnowanie zainteresowań, uprawianie sportu i wykonywanie pracy z pasją. Otrzymaliśmy przydatne pamiątki, a za wartościowe spotkanie uczniowie podziękowali m.in. wcześniej przygotowanymi pracami plastycznymi.

Class 3B students were on the next "Entrepreneurship lesson - we are entering an interesting competition". This time, we visited AQUA S.A. They conducted a professional interview with Piotr Dudek - the President of the AQUA company, who presented interesting activities in the field of water management in the region, as well as skilfully and curiously persuaded interlocutors how important it is to acquire knowledge in school, nurturing interests, doing sports and doing work with passion. We received useful souvenirs, and for valuable meeting students thanked previously prepared artistic works.

 

 4A klasy STEM. Ciała stałe, ciecze i gazy - szybka rewizja dotycząca cząsteczek i ich zachowania. Pyszne czekoladowe eksperymenty również przypomną Ci, jak zrobić właściwy test.

4A STEM classes. Solids, liquids and gases - a quick revision about molecues and their behaviour. Yummy chocolate experiment will also remind you how to do a fair test.

 

Kolejny Stem Adventure! Klasa IV odwiedziła muzeum motoryzacyjne w Bielsku-Białej.

Today, Class 4A visited the Motor Museum in Bielsko, as their STEM Adventure. The museum has a fantastic collection of very old automobiles and motor-bikes, each of them beautufully restored by the owner (who was keen to talk to the children about his collection). We were all fascinated. A great trip!

 

Kolejna lekcja przedsiębiorczości. Tym razem ciekawy gość, Pan Szymon - PERKUSISTA, muzyk zespołu YOUNG&NAIVE, przybył do szkoły z super sprzętem i pasją. Było głośno, a kto chciał, mógł spróbować swoich możliwości na perkusji elektronicznej. Okazuje się, że wśród STEPSÓW mamy wielu zdolnych perkusistów i perkusistek!

This time an interesting guest, Mr. Szymon - PERKUSISTA, musician of YOUNG & NAIVE band, came to school with great equipment and passion. It was loud, and whoever wanted to, he could try his abilities on electronic drums. It turns out that among the STEPS we have many talented drummers and drummers!

 

 

Czy wszystko co słodkie jest niezdrowe? NIE! Uczniowie z 3B lubią „słodkości” np. na drugie śniadanie. Chętnie robimy je sami np. ze zwykłego serka, jogurtu czy suchych wafli. Dodając miód, konfiturę jagodową, dżemik truskawkowy lub brzoskwiniowy, pyszne powidła śliwkowe - powstaje super deser! Oczywiście wszystkie te zdrowe, słodkie dodatki, to wyroby naszych wspaniałych Rodziców- DZIĘKUJEMY.

Is everything sweet unhealthy? NO! Our pupils from class 3B like "sweets" for example for snack. We are happy to do it ourselves, for example from ordinary cheese, yogurt or dry wafers. By adding honey, blueberry preserve , strawberry jam, peach jam or delicious plum jam - a super dessert is created! Of course, all these healthy sweet components are products made by our wonderful parents - THANK YOU.

 

W Piątek (16.03.2018r) odbył się kolejny wyjazd na Forest School. Tematem przewodnim wyjazdu było budowanie gniazd dla zwierząt i ptaków zamieszkujących las.

On Friday (16/03/2018) another trip to Forest School took place. The theme of the trip was to build nests for animals and birds living in the forest.

 

W naszej szkole mają miejsce również takie atrakcje jak pokaz Karate, zorganizowany przez tatę naszej uczennicy. Zachęcamy do zapoznania się z krótką, a jakże zachwycającą historią Państwa Howden.

Damian Howden and his father - John Howden:

"My father started karate in 1969, and took his black belt grading in 1972. Unfortunately, he injured himself during the test and was unable to train for many years. He finally achieved his black belt at the age of 60! He is now a 3rd dan black belt, and coaches a club in England.

I started karate at the age of 10, in 1989, and I am a 5th dan black belt. I was also the English karate champion. I am also a brown belt in judo."

 

 

 Chociaż w lutym chodziliśmy do szkoły tylko 2 tygodnie to na świetlicy dużo się działo. Podczas zajęć uczniowie mieli czas na zabawę, gry oraz budowanie domów według własnego pomysłu. W Laboratorium Młodego Einsteina powstały upragnione przez dzieci "glutki", które dzieci zrobiły z mąki ziemniaczanej. Efekt: "Ubrudzone dzieci, to szczęśliwe dzieci". Przeprowadzono eksperyment z tonącym jajkiem i słoną wodą. W pracowni artystycznej powstały piękne witraże malowane farbami do szła. Na zajęciach kulinarnych panowały Kuchenne Rewolucje w sam raz dla szkoły promującej zdrowe żywienie. Czy wiecie, że z czarnych oliwek, marchewki i mozzarelli można zrobić pyszne pingwinkowe koreczki? Z jajek, płatków owsianych i bananów powstały zdrowe omlety, w sam raz na drugie śniadanie albo popołudniowego snacka. Polecamy!

Although in February we only went to school for 2 weeks, there was a lot going on in the club. During the classes, the students had time to play, play and build houses according to their own ideas. Young Einstein's Laboratory created the "gluttons" desired by children, which children made from potato flour. The effect: "Dirty children are happy children". An experiment was carried out with a sinking egg and salt water. In the art studio, beautiful stained glass windows painted with paints were created. Culinary Revolutions were at the top of cooking classes for the school that promotes healthy nutrition. Do you know that you can make delicious penguin cues with black olives, carrots and mozzarella? Oatmeal, oatmeal and banana were used to create healthy omelettes, just for the second breakfast or afternoon snack. We recommend! 

 

 

W poniedziałek (26.02.2018) uczniowie naszej szkoły udali się do Akademii Techniczno - Humanistycznej aby zwiedzić tę największą w naszym regonie uczelnię i przy okazji zobaczyć wystawę Kodeksu Boturini i poznać historię Azteków zamieszkujących przed wiekami dzisiejszy Meksyk. Uczniowie zobaczyli jak wyglądają zajęcia studentów filologii hiszpańskiej, obejrzeli bibliotekę i poznali bardzo zabawną postać - sympatycznego byczka Torito, który zachwycił wszystkich. Kto wie, być może i nasi uczniowie za kilka lat staną w progach tej uczelni.

El lunes nuestros alumnos tuvieron la oprtunidad de visitar ATH - la universidad más grande de nuestra región. Conocieron la historia de los aztecas, vieron la biblioteca y como son las clases de los estudiantes de filología hispánica. Además conocieron a Torito un toro muy simpático que les encantó a todos. Quién sabe, quizás dentro de unos anos nuestros alumnos vuelvan a esta univerisidad a fin de lograr la educación superior.

 

Nasi uczniowie (4A) są bardzo podekscytowani przeprowadzką do nowego budynku szkoły, lecz nie zapominają o konsekwencjach środowiskowych, jakie niesie ze sobą budowa. Zastanawialiśmy się również jak będzie wyglądała szkoła, która wykorzystywałaby panele słoneczne? Poniżej przedstawiamy artystyczne impresje naszych uczniów na temat ekologicznej szkoły "Primary Steps".

Our class is very excited about moving to the new school building, but we're all eco conscious as well. What would the new school look like if it used more green technologies like solar panels? Here are some artistic impressions of the new green Primary Steps!

 

 

Wczoraj w ramach zajęć STEM ADVENTURE klasa 4A wzięła udział w mini warsztatach geodezyjnych. Zajęcia w języku angielskim przeprowadził Pan Krzysztof Borzęcki z firmy „Przestrzeń”. Dzieci miały okazję poznać tajniki pracy geodety oraz wykonać pomiary terenu profesjonalnym sprzętem. Dzięki zaangażowaniu Pana Krzysztofa oraz Pani Agnieszki (piękne, profesjonalne zdjęcia) nasi uczniowie przeżyli niesamowitą przygodę na terenie, gdzie już niedługo powstanie nowy budynek naszej szkoły. Bardzo dziękujemy za współpracę i nie możemy się doczekać kolejnego spotkania.

On Tuesday, as part of their STEM ADVENTURE classes, Class 4A took part in a mini geodetic workshop. The workshop was conducted, in English, by Mr. Krzysztof Borzęcki from the Przestrzeń company. The children had the opportunity to learn about the work of land surveyors, and they were enabled to measure the ground using professional equipment. Thanks to the commitment of Mr. Krzysztof and Mrs. Agnieszka (who took some beautiful, professional photos) our pupils experienced an amazing adventure in the area where our new school will be built. Thank you very much for your cooperation and we look forward to our next meeting.

 

 

Wczoraj odbyły się walentynkowe zajęcia z języka hiszpańskiego. ¡Feliz Día de San Valentín! A także w pracowni artystycznej powstały piękne walentynkowe kartki, którymi nasi uczniowie obdarowali najbliższych. Życzymy wszystkim dużo miłości - codziennie nie tylko od święta!! 

Yesterday, Valentine's Spanish classes took place. ¡Feliz Día de San Valentín! And also in the art studio beautiful Valentine's cards were created, which our students gave to their loved ones. We wish you all a lot of love - every day not only from Christmas !!

 

 

10 lutego w Bielsku-Białej odbył się mecz siatkówki męskiej BBTS BIELSKO-BIAŁA - CERRAD CZARNI RADOM. Podczas przerw publiczność bawili nasi uczniowie - grupa tańca latino pod kierunkiem p. Krystyny Aksamit.

On February 10 in Bielsko-Biała, there was a men's volleyball match BBTS BIELSKO-BIAŁA - CERRAD CZARNI RADOM. During the breaks, the audience entertained our students - a latino dance group under the direction of Mr. Krystyna Aksamit.

 

 26 stycznia odbył się u nas Bal Karnawałowy. Wszyscy bawiliśmy się w dobrych nastrojach oraz pięknych strojach :)

On 26 January, the Carnival Ball took place in our school. We had fun and we wore beautiful costumes.

 

Bożonarodzeniowa Gala Talentów: chór, gra na rurach, orkiestra, teatrzyk, piosenki, taniec solowy, zespołowy taniec latino, kostiumy, wystawy plastyczne, różne języki, malowanie kamieni, dekorowanie pierników, kino z popcornem, bogaty bufet. To telegraficzny skrót wielkiej imprezy. Było cudownie !

The Christmas gala of talents included everything: choir, playing on pipes, orchestra, theater, songs, solo dance, team dance latino, costumes, art exhibitions, different languages, painting stones, decorating gingerbread, cinema with popcorn and a delicious buffet.

 

 

Wigilie klasowe to najpiękniejszy czas w naszej szkole. Dzieci włożyły swoje wszystkie siły, aby pięknie udekorować sale oraz aby świąteczna energia wypełniła całą szkołę i każdego z nas. Wigilijki upłyneły miło przy pysznym jedzeniu i kolędowaniu. :)

The Christmas Eve Class was a wonderful time in our school. It had a lovely atmosphere and delicious dishes.

 

Zajęcia ze STEM to nie tylko zabawa. To połączenie nauki, technologii, inżynierii oraz matematyki.

Ulubione zajęcia naszych uczniów :)

The lesson from STEM isn’t only great fun, but is connection science, technology, engineering and mathematics.

 

Superkoderzy działają. Pierwszy etap to składanie robotów. Idzie nam całkiem dobrze!!

The Supercoders are working! The first stage is the assembly of robots.

 

 

Pierwsza tak długa i ciekawa wycieczka na której byliśmy :) Dzieci cały dzień zwiedzały historie Kopalni Soli "Wieliczka". Było ciekawie, słono i czasem ciemno.

This is the first time we have been on such a long and interesting trip. The children spent all day at the Salt Mine.

 

STEM ADVENTURE - czyli klasa 4 a na tropie bielskich murali.

STEM ADVENTURE- THE CLASS 4a on the trail of Bielsko-Biała murals.

 

Nasz dostojny gość, oprócz ciekawych opowieści o górnikach, przekazał uczniom również coś bardzo wartościowego- gdy lubisz swoją pracę i wykonujesz ją z pasją, to nawet ,gdy jest ciężka - cenisz ją (KP)
 Z okazji Barbórki uczniowie Primary Steps skladają najserdeczniejsze życzenia wszystkim górnikom.
 Oby robota było lżejszo,
 Oby pinydzy boło wincy,
 Oby zdrowie Wom dopisało,
 I oby Barbara nad Wami czuwała...
 Szczynść Boże Wszyskim górnikom i ich rodzinom!

 

On the occasion of Miner Day we hosted a miner at our school.

 

 

1 grudnia uczniowie naszej szkoły przygotowali apel o bezpieczeństwie. Jak zachować się podczas pożaru, zadymienia, zagrożeń chemicznych i biologicznych oraz ataku terrorystycznego - teraz wiemy już wszystko.

On December 1 the students our school prepared an appeal for safety. How we should behave during a fire, smokiness, chemical and biological threat and terrorist attack.

 

Klasa 3B w ramach „Lekcji przedsiębiorczości-poznajemy ciekawe zawody” zwiedzała RADIO BIELSKO. Słuchamy go codziennie: w drodze do szkoły, pracy czy po południu w domu. Zobaczyliśmy, jak wygląda i funkcjonuje duża firma medialna. Poznawaliśmy pracę dziennikarzy „od kuchni”. Uczniowie przeprowadzili profesjonalny wywiad z Panem Łukaszem - redaktorem naczelnym Radia Bielsko i wiedzą, że jest pasjonatem swojej ciekawej pracy. Pierwsze kroki w RB stawiał już w wieku 14 lat. Gdyby wróżka mogła spełnić jakieś jedno marzenie, to Pan Łukasz chciałby zostać pilotem. Trzecioklasiści zaprezentowali swoje umiejętności medialne „na antenie RB”: Julia przedstawiła swój tekst o Radiu Bielsko, wszyscy zaśpiewali piosenkę po angielsku, był też spontaniczny taniec ale tego nie było widać. To była fantastyczna lekcja :)

Class 3B, as part of their "Lessons of entrepreneurship – learning about interesting professions" visited RADIO BIELSKO.

 

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918).
Klasa 4a przygotowała spektakl, który w wymowny sposób przedstawił nam historię utraty i odzyskiwania niepodległości. Nad całością czuwała wychowawczyni, p. Halina Jagiełło. P. Dominika Szczotka przygotowała dekoracje, a rodzice zadbali o rekwizyty i kostiumy młodych aktorów. Było wzniośle i wzruszająco.

National Independence Day - a public day in Poland - is celebrated annually on November 11 to commemorate the regaining of independence by Poland in 1918, after 123 years of partition (1795-1918). Class 4a prepared a show that eloquently presented to us the history of loss and independence.

 

HALLOWEEN to święto , które przybyło do nas z Ameryki ale wbrew pozorom nie pochodzi stamtąd. Ten dzień, obchodzony 31 października, czyli w Wigilię Wszystkich Świętych, sięga dawnej tradycji Celtów zamieszkujących na długo przed początkiem naszej ery dzisiejsze tereny Anglii, Irlandii, Szkocji i północnej Francji. A dokładniej – pochodzi z ceremonii celtyckich kapłanów, zwanych DRUIDAMI, którzy sprawowali w pogańskiej Szkocji funkcje sędziów, lekarzy i magów. Celtowie wierzyli, że w ostatnim dniu roku ,który według ich kalendarza przypadał 31 października - duchy zmarłych odwiedzają ziemię. Poprzez dary i ofiary ich grzechy mogły być przebłagane i dusze uwolnione by osiągnąć niebieską nagrodę. Druidzi chodzili od zamku do zamku przepowiadając przyszłość .Stosowali przy tym zasadę TRICK OR TREAT i za swoje wróżby żądali zapłaty.
W naszej szkole bawiliśmy się z okazji HALLOWEEN po raz trzeci. Imprezę przygotowały grupy uczniów pod nadzorem nauczycieli anglojęzycznych: Cristine Anderson-Coburn, Chris Walker, Chloe Mead. Dekorację i nastrój stworzyły: Katarzyna Staśto, Dominika Sczotka, Anna Uczniak, Magdalena Jedynak. Rodzice upiekli babeczki halloweenowe. W programie imprezy było sporo atrakcji , a mianowicie: bal kostiumowy, piosenki i choreografia rodem z Halloween, straszny film w obsadzie aktorskiej złożonej z naszych uczniów, prezentacja zwyczajów związanych z Halloween, uczta babeczkowa - można było zjeść ducha albo sztuczną szczękę tudzież inne smakołyki :)

In our school we had fun on the occasion of HALLOWEEN for the third year. The event was prepared by groups of students under the supervision of English-speaking teachers: Christine Anderson-Coburn, Chris Walker and Chloe Mead. The decorations and mood were created by: Katarzyna Staśto, Dominika Sczotka, Anna Uczniak and Magdalena Jedynak. The parents baked Halloween muffins. There were a lot of attractions in the program, namely: a costume party, songs and choreography all about Halloween, a horror acting film composed by our students, a presentation of Halloween-related customs and a cupcake feast - you could eat a ghost or artificial jaw and other delicacies.!

 

Dziś pierwsza lekcja w ramach projektu "Superkoderzy". Uczniowie klasy 4a rozpakowali skrzynki z elementami do złożenia robotów. Elementy budujące roboty są bardzo małe. W pracy pomaga instrukcja i pani Kasia Paprota. Wkręcono pierwsze śrubki i zaplanowano dalsze działania. Pięć lekcji powinno wystarczyć żeby złożyć roboty i przejść do programowania. Będziemy relacjonować postęp prac.

Today is the first lesson in the "Supercoders" project. Class 4a students unpacked boxes containing the components for assembling robots. The elements that build the robots are very small. The students were helped by the manual and Ms Kasia Paprota. The first screws were screwed in and further actions planned.

 

Klasa 1a nie próżnuje na "Mistrzach kodowania". Dziś pierwsze kroki w języku Baltie. To kolejny język, poza polskim, angielskim i hiszpańskim lub niemieckim, jaki poznaje u nas pierwszoklasista.

Class 1a does not waste time during "Coding Champions". Today, the first steps in the Baltie language. This is another language, apart from Polish, English and Spanish or German, which we are familiar with in our first grade.

 

 

W trzeci piątek października, Forest School Day, pogoda dopisała. Las był złoto-kolorowy, a słońce wzmacniało te kolory. Uczniowie z wielkim zapałem wykonywali zadania przygotowane przez Christine.

On the third Friday in October, Forest School Day, the weather was good. The forest was golden-colored, and the sun enhanced these colors. The students carried out the tasks prepared by Christine with great enthusiasm.

 

 

W związku z tematem "Bezpieczna droga do szkoły" klasa 1a zaprosiła naszego Pana Dzielnicowego aby przypomniał zasady uczestnictwa pieszych w ruchu drogowym. Dowiedzieliśmy się jak ważne jest zachowanie ostrożności przy przechodzeniu przez jezdnię, nawet jeśli przechodzimy przez przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Otrzymaliśmy książeczki zawierające wszystkie ważne informacje, aby często do nich zaglądać i ciągle pamiętać jak być bezpiecznym na drodze.

In connection with the topic "Safe way to school", class 1a invited our Lord Dzielnicowy to remind us of the rules of pedestrian participation in road traffic. We learned how important it is to be careful when crossing the road, even if we cross a pedestrian crossing with traffic lights.

 

 

W dniu 13 października odbyło się ślubowanie na ucznia szkoły podstawowej. Uczniowie klas trzecich przygotowali test dla naszych pierwszaków, który zdali oni śpiewająco. Pozytywne zdanie tegoż egzaminu podsumował Adam słowami " sporo już wiecie, sporo umiecie , dalej się tutaj kształcić będziecie". Po czym nasi pierwszoklasiści złożyli oficjalne ślubowanie. Jednak to jeszcze nie był koniec celebracji tego ważnego święta. Część dalszą świętowania przygotowali dla nas rodzice, za co serdecznie im dziękujemy. Był tort, tutki-niespodzianki, napoje i zabawa.

On October 13, an oath was held for the elementary school pupil. Third-grade students prepared a test for our freshmen, who passed with flying colors. The positive message of the ceremony was summarized by Adam with the words "you know a lot already, you can learn a lot, you will continue to learn here". After this, our first graders took an official vow.

 

 

Pierwsza wyprawa do lasu już za nami. Trzecioklasiści z entuzjazmem powitali po dwumiesięcznej przerwie miejsce wspólnych zabaw i odkrywania tajemnic przyrody. Mieli również dodatkowe zadanie – opiekę nad nowymi uczestnikami projektu czyli uczniami z klasy pierwszej. Tropiciele przyrody znakomicie potrafili się „zakamuflować” wśród leśnej roślinności, wykonali także wspaniałe stroje na „Fancy Forest Party” . Już nie możemy się doczekać kolejnego wyjazdu.

 

The first trip to the forest is behind us. The third graders enthusiastically welcomed the place of shared games and discovering the secrets of nature after a two-month break. They also had an additional task - taking care of our new participants, ie the first grade students. Nature trailers were able to "camouflage" themselves in the forest vegetation. They also made wonderful costumes for a "Fancy Dress Forest Party”.

 

 

3A z radością powitała nowy rok szkolny. We wrześniu wspominaliśmy wakacyjne przygody i planowaliśmy kolejne wojaże. Każdą słoneczną chwilę staraliśmy się spędzać na świeżym powietrzu. Nie było ich co prawda we wrześniu zbyt wiele, ale i na to znalazł się sposób. Nie od dziś wiadomo, że na niepogodę nie ma nic lepszego niż wspólne muzykowanie lub ciekawa książka.

 

3A welcomed the new school year with joy. In September, we recalled holiday adventures and planned more journeys. Every sunny moment we tried to spend in the open air. There were not too many in September, but there was a way to do it. We know from today that there is nothing better for bad weather than making music together or reading an interesting book.

 

 

Świetlica szkolna to miejsce, w którym uczniowie spędzają czas po całym dniu nauki, odpoczywają, kolorują, malują, bawią się korzystając ze wszystkich zasobów szkolnych, integrują się z uczniami ze wszystkich klas oraz biorą udział w tematycznych zajęciach, takich jak: Laboratorium młodego Einsteina, Kuchenne rewolucje, Pracownia artystyczna i Zajęcia sportowo-rekreacyjne. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od powitania pierwszoklasistów, wspólnej integracji, ustalenia zasad funkcjonowania świetlicy i organizacji zajęć. Ponadto wspominaliśmy wakacje, opowiadaliśmy o naszych przeżyciach i interesujących miejscach, które zwiedzaliśmy odwzorowując to na pocztówkach. Wspominaliśmy także miniony rok szkolny, w którym mnóstwo rzeczy udało nam się zrobić, zebraliśmy informacje co nam się podobało i co chcielibyśmy robić w tym roku szkolnym i dzięki temu pełni pomysłów i planów, które chcemy wspólnie realizować, rozpoczynamy rok szkolny 2017/2018 - Pani Dominika i uczniowe Primary Steps. Pozdrawiamy!

 

The school dayroom is a place where students spend their time after a day of learning. They can rest, color, paint, play with all school resources, integrate with students from all classes and take part in thematic activities, such as: Young Einstein's laboratory, Kitchen revolutions, Artistic workshop and sports and recreation activities. We started the new school year by welcoming the first graders, with a joint integration establishing the principles of the day-care center and organizing classes.

 

 

Klasa 1A w trakcie ostatnich kilku dni omawiała temat  "Bezpieczeństwa na drodze". Rozpoczęliśmy od teorii, którą "przenieśliśmy" na matę edukacyjną, po czym stworzyliśmy makietę przedstawiającą okolice naszej szkoły, zawierającą przejścia dla pieszych i nowopoznane przez nas znaki. Gdy już utrwaliliśmy zasady uczestnictwa pieszych w ruchu drogowym wyruszyliśmy w teren aby wcielić teorię w życie.

 

During the last few days, Class 1A discussed the subject of "Safety on the Road". We started with the theory that we "moved" to an educational mat, and then we created a model showing the surroundings of our school, including pedestrian crossings and signs we have recently discovered. Once we had established the rules for the participation of pedestrians in road traffic, we set off to put the theory into practice.

 

 

Uczniowie klasy 3B są kreatywni i twórczy. Na lekcjach poświęconych poznawaniu polskich pasm górskich, ciekawie zaprezentowali samodzielnie przygotowane materiały edukacyjne o Górach Świętokrzyskich, Sudetach i Karpatach. W kąciku regionalnym zgromadzili też wiele znaczących rekwizytów związanych z kulturą Podhala. Julka, dodatkowo uraczyła nas pysznymi, zakopiańskimi oscypkami. Takie aktywne lekcje uatrakcyjniają naszą naukę.

 

Class 3B students are creative. During classes devoted to learning about Polish mountain ranges, they presented interestingly prepared educational materials about the Świętokrzyskie Mountains, the Sudetes and the Carpathians. In the regional corner they also collected many significant props related to the culture of Podhale. Julka also treated us to the delicious, Zakopane oscypki. Such active lessons make our learning more attractive.

 

 

Codzienne zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu są w klasie 3B bardzo lubiane i celebrowane. Oprócz relaksu, fajnej zabawy i dbałości o zdrowie, jest czas na umacnianie koleżeńskich więzi, rozmów, doskonaleniu sprawności i wspólnych gier, ale i poznawania ciekawostek przyrodniczych.

 

Everyday activities and outdoor activities are very popular and celebrated in class 3B. In addition to relaxation, fun and caring for health, there is time to strengthen friendly ties, conversations, improving fitness and joint games, but also learning about natural curiosities.

 

 

 

W sobotę 9 września cała szkoła wybrała się na pierwszą wycieczkę integracyjną na Kozią Górkę. Dopisała nam za równo pogoda jak i świetny humor. Po drodze sumiennie wykonaliśmy wszystkie zadania, a w nagrodę dostaliśmy słodki upominek od naszej Pani dyrektor. Już nie możemy się doczekać kolejnej pieszej wędrówki!

 

On Saturday, September 9, the whole school went on the first integration trip to Goat Hill. We had both great weather and great humor. Along the way, we conscientiously performed all the tasks, and as a reward we were given a sweet gift from our lady director. We can’t wait for the next hike!

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego! Witamy wszystkich uczniów po wakacjach!

 

The ceremonial start of the school year! Welcome to all students after the holidays!