Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

 

Na wzór popularnego programu "Szkoła dla Rodziców", na terenie naszej placówki specjalista, psycholog z PPP organizuje cykliczne spotkania dla opiekunów naszych uczniów. Tematyczne prelekcje, na początku każdego roku szkolnego ustalane są przez rodziców i realizowane według ustalonego harmonogramu.

Ich głównym celem jest udzielenie dorosłym wsparcia w radzeniu sobie z codziennymi problemami w kontaktach z młodym człowiekiem. To nauka między innymi umiejętności lepszego porozumiewania się oraz refleksja nad własną postawą wychowawczą. Spotkania bazują na wymianie doświadczeń, nauce dialogu i kształtowania więzi, która daje poczucie bliskości i opiera się na wzajemnym szacunku.

Dla chętnych, którzy chcą zgłębić zagadnienia z wiedzy psychologiczno-pedagogicznej , polecamy dodatkowo systematycznie zamieszczane artykuły . Dokumenty wyświetlają się po zaznaczeniu kursorem interesującego tematu.

Wielka moc bajek.

Jak motywować dziecko do nauki?

Jak zapobiec problemom z koncentracją uwagi wśród dzieci

Małe dziecko z ADHD

Jak dbać o dziecko z autyzmem?

Wpływ muzyki na rozwój dziecka

Kij czy marchewka, czyli dylematy

Jak motywować dziecko do nauki

Moje dziecko idzie do szkoły

Bezpieczeństwo dzieci w sieci

10 kroków ku temu, by stać się lepszym rodzicem

Budowanie poczucia wartości u dziecka

Być bliźniakiem

Co zamiast krzyku

Dlaczego warto rozmawiać z dzieckiem o seksualności

Jak okiełznać złość

O wpisywaniu i uwalnianiu dziecka od grania ról

Czym są granice

Jak nauczyć dziecko współpracy

Motywacja

Pochwały mają moc

Ratunku nie mam czasu

Sztuka relaksu

Wspieranie rozwoju własnej wartości dziecka