Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:
 
NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI  (do wyboru od pierwszej klasy  na cały cykl edukacji szkolnej).  Zajęcia prowadzone w małych grupach, 2 x 45 min./ tyg.

WŁOSKI  (trzeci język obcy) od klasy IV.

”WARSZTATY ARTYSTYCZNE” to twórcze lekcje plastyczno-techniczne, organizowane w formie warsztatów z zastosowaniem różnych materiałów i narzędzi. Proponowane zajęcia rozbudzają wrażliwość, wyzwalają ekspresję, poszerzają horyzonty poznawcze oraz doskonałą sprawność manualną naszych uczniów.
Zajęcia obejmujące różne techniki plastyczne: malowanie, rysowanie, origami, masa solna, wyroby siana, etc. 45 min / tyg.


WARSZTATY


Placówka oferuje szeroki wachlarz zajęć i warsztatów tematycznych: naukowych, kreatywnych, plastycznych, ruchowych itd. Zajęcia rozwijają dziecięce umiejętności i talenty oraz pobudzają twórczą wyobraźnię i kreatywne myślenie. Dzieci uczą się zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, pobudzają do kreatywności oraz rozwijają zdolności manualne.
Zajęcia teatralne (gry i zabawy teatralne, ćwiczenia dykcji, ruch sceniczny, współodpowiedzialność w grupie, przygotowanie przedstawienia lub etiudy teatralnej)
Zajęcia kreatywno-twórcze (prace plastyczno-techniczne, filcowanie, decoupage, ceramika, quilling, scrapbooking, cardmaking, origami, szycie, malowanie na szkle, itp.)
Zajęcia muzyczno - taneczne (ćwiczenia rytmiczne, rozciągające, fitness, tworzenie układów tanecznych, łączenie ruchu z piosenką)
Obieżyświat – twórcze poznawanie różnorodnych kultur i tradycji w Europie i na świecie
Zajęcia logicznego myślenia (gry logiczne, strategiczne, zręcznościowe, planszowe, quizy, zagadki, ciekawostki)
Młody czytelnik (ciche i głośne czytanie, pisanie opowiadań)


ODRABIANIE PRAC DOMOWYCH
W ramach zajęć na świetlicy uczniowie mają możliwość odrobienia zadań domowych pod czujnym okiem naszych nauczycieli.

Ponadto, uczniowie biorą udział w  PROJEKTACH:
FOREST SCHOOL
LEKCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
EUROWEEK - SZKOŁA LIDERÓW
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
WARZYWA I OWOCE W SZKOLE
MLEKO I PRZETWORY MLECZNE W SZKOLE
CYFROWOBEZPIECZNI
- MISTRZOWIE KODOWANIA
SUPERKODERZY

- ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ
- BIELSKO-BIAŁA CHRONI KLIMAT
- BIEG PO ZDROWIE
- MAŁY RATOWNIK
- RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ
- CAMBRIDGE ENGLISH PENFRIENDS
- GÓRA GROSZA
- WYMIANA POCZTÓWKOWA
- CLASS DOJO
- PATROL SZKOLNY


KÓŁKA PRZEDMIOTOWE:
-Matematyczne,
-Przyrodnicze,
-Polonistyczno-redakcyjne.

ZABAWY SWOBODNE I POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU  
Poza zajęciami lekcyjnymi, na świetlicy stwarzamy dzieciom możliwość twórczej, nieskrępowanej zabawy, gdyż – obok nauki – jest ona podstawową formą aktywności dziecka. Jednocześnie staramy się tak ukierunkować aktywność naszych wychowanków, by samodzielnie wybierali gry i zabawy wzbogacające ich wiadomości i umiejętności.

W planie zajęć wychowawczo-opiekuńczych uwzględniony jest również codzienny pobyt na dworze . Przerwa obiadowa w naszej szkole została specjalnie wydłużona do prawie 1h, tak aby po posiłku uczniowie mogli wyjść na dwór ( w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych) , dotlenić się i nabrać sił do drugiej części zajęć popołudniowych.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
Wychowawca, jako osoba doskonale zorientowana w intelektualnych możliwościach i potrzebach swoich podopiecznych, organizuje dodatkowe zajęcia wspomagające ich rozwój – indywidualnie lub w małych zespołach. Zajęcia przewidziane są zarówno dla dzieci napotykających pierwsze trudności w nauce, jak i dla tych wykazujących szczególne uzdolnienia.


Zajęcia dodatkowe odpłatne (odbywają się po godzinie 15:00)
- Szachy
- Gimnastyka korekcyjna
- Logopedia
- Taniec nowoczesny
- Taniec latynoamerykański
- Nauka gry na gitarze
- Basen
- Inne zajęcia w miarę zainteresowania i potrzeb.

Warunkiem uruchomienia zajęć  dodatkowych jest zebranie wystarczającej liczby chętnych w określonej każdorazowo w ofercie.