Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Catch Up - konsultacje (1h) prowadzone przez lektorów języka angielskiego w celu nadrobienia zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością dziecka na zajęciach  lub trudnościami w opanowaniu materiału.