Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyślono po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. To szeroko zakrojona kampania na rzecz świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu obejmująca zajęcia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/