Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

 

 

Oprócz zajęć przewidzianych przez polską podstawę programową dla klas 1-3 proponujemy równoległe prowadzenie dziecka zgodnie z wymaganiami szkoły włoskiej, aby po zakończeniu kontraktu i powrocie do Włoch kontynuacja nauki w szkole włoskiej nie stanowiła dla dziecka problemu i nie przysparzała dodatkowego stresu.

Dziecko może mieć  lekcje j.włoskiego w czasie pobytu w szkole zamiast zajęć dodatkowych nieobowiązkowych,  wskazanych przez rodziców lub zaraz po lekcjach. Nie wymaga to dodatkowego dowożenia dziecka na zajęcia.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli języka włoskiego  z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi.

OFERTA SZCZEGÓŁOWA

Nauka języka włoskiego

• Proponujemy 4 lekcje j.włoskiego tygodniowo ( w blokach 2x45min), aby dziecko miało możliwość przepracowania programu z różnych przedmiotów według założeń szkoły włoskiej.

• Naszym celem jest, aby dziecko po powrocie do kraju mogło bez problemu dołączyć do klasy rówieśników i nie odstawało pod względem wiedzy i umiejętności.

• Zajęcia prowadzone są metodą polisensoryczną.

• Nauczyciel prowadzący ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego dzieci i młodzieży.

• Na indywidualnych spotkaniach z rodzicami przedstawimy szczegółowy program nauki każdego przedmiotu odpowiednio dobranego  do wieku dziecka.

 Nauka języka polskiego

• Celem lekcji języka polskiego jest umożliwienie dzieciom jak najszybszej integracji w  środowisku polskiej  grupy rówieśniczej.

• Metodyka zajęć dostosowana jest do zdolności poznawczych ucznia oraz jego wieku.

• Zajęcia prowadzone są metodą polisensoryczną z uwzględnieniem priorytetu funkcji komunikacyjnej języka.

• Ze względów dydaktycznych proponujemy min. 3 lekcje w tygodniu ( jednostka lekcyjna 45 minut),

• Istnieje możliwość nauki j.polskiego również dla rodziców.

• Nauczyciel prowadzący  ma doświadczenie w nauczaniu j.polskiego.

Pani Lucyna ukończyla studium podyplomowe na kierunku : nauczanie j.polskiego jako obcego, a ponadto przepracowała rok na uniwersytecie w Ułan Bator jako nauczyciel j.polskiego. Na co dzień uczy języka polskiego Włochów podczas kursów zakładowych oraz pracuje w szkole jako polonistka. Pani Lucyna posiada certyfikat CILS 3 z j.włoskiego i nadal doskonali swoje umiejętności w tym kierunku.

Koszt brutto za 45 min ( zarówno j.włoski, jak i j.polski) to 75 PLN . W cenie zawarte są pomoce dydaktyczne do programu autorskiego. Cena nie obejmuje podręczników.