Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

 INTEGRACJA SZKOLNA - to cykl zajęć organizowanych na początku każdego roku szkolnego przez wychowawców klas z udziałem pedagoga szkolnego.

Głównym celem zajęć jest wsparcie procesu integracji i rozwoju relacji pomiędzy dziećmi. Udział w zaproponowanych grach i ćwiczeniach wpływa na wzrost spójności grupy rówieśniczej. Pozwala dzieciom lepiej poznać się nawzajem, przyjrzeć się relacjom, jakie nawiązali między sobą, a także doskonalić umiejętność współpracy.  Zajęcia umożliwiają wzrost poczucia bezpieczeństwa w grupie oraz pozwalają na spojrzenie z nowej perspektywy na relacje w klasie.

Realizując autorski program zwracamy również uwagę na współprace z rodzicami i dlatego na początku każdego roku szkolnego organizujemy wycieczkę integracyjną dla dzieci, rodziców i nauczycieli, którzy wspólnie wędrując na beskidzkie szczyty z wypiekami na twarzy wykonują zaszyfrowane zadania i realizują namiastkę powyżej wymienionych celów.