Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

 

Zaletą i główną cechą dwujęzyczności naszej placówki  jest to, że język obcy traktowany jest w niej równorzędnie z językiem ojczystym. To narzędzie codziennej komunikacji uczniów i nauczycieli, a nie jeden z wielu przedmiotów.

Dwujęzyczność realizujemy w oparciu o autorski program Primary Steps łączący polską podstawę programową z amerykańską koncepcją nauczania STEM Stosujemy  metodę CLIL  polegającą  na zintegrowaniu kształcenia przedmiotowo-językowego, czyli wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i samego języka.

Nasi nauczyciele 'native speakers" stwarzają naturalne warunki sprzyjające nabywaniu języka angielskiego poprzez  porozumiewanie się  na terenie szkoły wyłącznie w tym języku. Uczniowie więc szybko przyswajają odpowiednią wymowę, akcent i intonację.

Nasza szkoła ma opracowany wewnętrzny  system regularnego   mierzenia postępów w nauce języka. Ponadto dodatkową formą audytu zewnętrznego są egzaminy Cambridge YLE, które obiektywnie weryfikują wiedzę z poszczególnych sprawności językowych. 

 
Program realizowany w języku angielskim  (10h/tyg.)  obejmuje:

- anglojęzyczne  bloki   tematyczne (4h)   służące   rozwijaniu  zdobytych wcześniej (podczas realizacji podstawy programowej w języku polskim) wiadomości i umiejętności :

  • 1 godzina: „SCIENCE” – zajęcia przyrodnicze z elementami biologii, fizyki, geografii
  • 1 godzina: „ MATHS” – zajęcia z matematyki i logicznego myślenia
  • 1 godzina: „TECHNOLOGY” -  zajęcia praktyczne z zakresu techniki z elementami inżynierii
  • 1 godzina : “ARTS” – zajęcia artystyczne

- naukę języka angielskiego (5h)  
 Podczas  intensywnej nauki języka oraz realizacji podstawy programowej z j. angielskiego kładziemy nacisk na umiejętność swobodnego porozumiewania się, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.  Ponadto, podczas intensywnej nauki języka,   przygotowujemy uczniów  do  egzaminów Cambridge English Young Learners.

Cambridge English Young Learners  przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania : Starters, Movers, Flyers. Wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Kandydaci na całym świecie egzaminowani są według tych samych zasad i otrzymują takie same, uznane w wielu krajach, certyfikaty Cambridge English Language Assessment.

W Primary Steps uczniowie przystępują do egzaminów Cambridge  pod koniec pierwszego i drugiego  cyklu edukacyjnego (tj. zazwyczaj w klasie III i VI), po uzyskaniu rekomendacji od nauczyciela prowadzącego.

 - konsultacje (1h) prowadzone przez lektorów języka angielskiego w celu nadrobienia zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością dziecka na zajęciach  lub trudnościami w opanowaniu materiału.  

 

  Zapraszamy do obejrzenia prezentacji filmowej naszej placówki: