Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Kadra pedagogiczna to profesjonalny zespół polskich i anglojęzycznych nauczycieli „native speakers”, posiadających wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w pracy z dziećmi. Wszyscy nauczyciele wyróżniają się pozytywnym nastawieniem do świata, ogromnym entuzjazmem i łatwością nawiązywania kontaktu z dziećmi. Są świetnymi obserwatorami, chcą i potrafią pomagać dzieciom w nauce i rozwijaniu ich własnych zainteresowań i pasji.

Pracą nauczycieli języka angielskiego kieruje dyplomowany metodyk, zaś za całokształt pracy placówki odpowiedzialny jest dyrektor. 

System regularnych sesji szkoleniowych, wykładów, obserwacji zajęć oraz indywidualnego nadzoru metodycznego daje każdemu nauczycielowi niezbędne, profesjonalne wsparcie, a także możliwość utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji i dalszego ich doskonalenia.

Beata Mąka - Dyrektor

Jestem nauczycielem dyplomowanym matematyki z wieloletnim stażem. Ukończyłam magisterskie studia z matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i od 28 lat uczę matematyki. Przez ostatnie 10 lat pełniłam funkcję wicedyrektora gimnazjum. Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Podczas swojej pracy nauczyciela uczyłam dzieci szkoły podstawowej, młodzież gimnazjum, liceum oraz studentów. Poza typowymi miejscami pracy, czyli szkołą i uczelnią, nauczałam w szkole niedzielnej dzieci Polonii amerykańskiej, internetowo indywidualnie uczniów high school z USA, na oceanie młodzież - załogantów żaglowca „Fryderyk Chopin” w rejsie szkoły pod żaglami.

Praca z dziećmi to odpowiedzialne zadanie, dlatego ciągle staram się powiększać swoje kompetencje merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne oraz wychowawcze. Ukończyłam studia podyplomowe z nauczania matematyki w nowym, bardziej aktywizującym, interdyscyplinarnym ujęciu. Uczestniczyłam w wielu kursach pedagogiczno-psychologicznych, które coraz lepiej przygotowywały mnie do zadań wychowawczych wspierających zarówno uczniów z problemami jak i uzdolnionych.

Mam duże doświadczenie związane z zarządzaniem szkołą. Czas poza szkołą spędzam aktywnie. Jestem instruktorem turystyki pieszej górskiej. Podróże, turystyka górska, turystyka rowerowa, narciarstwo, pływanie, fotografia - to moje hobby.

 

 

 

 


 

Katarzyna Staśto - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie, gdzie uzyskałam tytuł licencjata na wydziale pedagogiki w specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz absolwentką studiów magisterskich w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego. Nauczanie jest moją pasją. Od 2005 roku prowadziłam kursy językowe dla pracowników administracji publicznej. Nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jestem od roku 2009. Podczas swojej pracy z dziećmi realizowałam program ,, Ratujemy i uczymy ratować" organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, prowadziłam zajęcia pokazowe dla studentów z Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej oraz współpracowałam z wydawnictwem Nowa Era przy tworzeniu nowego podręcznika do języka angielskiego. W naszej szkole jestem odpowiedzialna za koordynację  spójności  tematów realizowanych w blokach anglojęzycznych z podstawą programową.

W wolnym czasie pływam, gram w siatkówkę i jeżdżę na rolkach. Lubię również pobyć sama z dobrą herbatą i książką w dłoni.

 

 

 

 

 

Anna Uczniak - pedagog

Swoją przygodę z dziećmi i młodzieżą rozpoczęłam w szkole średniej prowadząc przez kilka lat drużynę harcerską. W trakcie studiów pedagogicznych (licencja w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej - „Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki”  oraz studia magisterskie – „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna”  na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie) pracowałam, jako animator środowiskowy na terenie naszego miasta prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe z elementami profilaktyki oraz organizując imprezy okolicznościowe. Od 2003 roku przez kilka kolejnych lat pracowałam w charakterze wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi w różnych przedziałach wiekowych oraz ich rodzinami.

Rozwój osobisty jest dla mnie bardzo ważny dlatego ukończyłam między innymi studia podyplomowe na kierunku „Arteterapia – sztuki plastyczne” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Studium Pomocy  Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Każde indywidualne lub grupowe spotkanie z dzieckiem to dla mnie duże wyzwanie a zarazem ogromna satysfakcja z obustronnego kontaktu, dlatego mam dużą motywację aby realizować się zawodowo. W pracy jestem osobą twórczą i sumienną, prywatnie otwartą i wrażliwą matką dwójki dzieci. Uwielbiam podróżować i raczyć się dobrym jedzeniem.

 

 

 

 

Dorota Górny  - nauczyciel  muzyki, plastyki i techniki

Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem. Ukończyłam Państwową Szkołę Muzyczną Stopnia Podstawowego i Licealnego uzyskując tytuł zawodowy: Muzyk – instruktor zespołów rytmiki. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Cieszynie na kierunku Wychowanie Muzyczne w zakresie – Specjalność Nauczycielska.

Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Sztuki, Techniki z Wychowaniem Komunikacyjnym oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogiki, a także różnorodne kursy, szkolenia i warsztaty metodyczne.

Opracowałam autorski program nauczania „Sztuki (muzyki)” z nowatorską metodą aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, przyjęty do Szkolnego Zestawu Programów oraz śpiewnik: „Kolędy i pastorałki – współczesna aranżacja” wraz z podkładem muzycznym na CD. Od kilkunastu lat prowadzę szkolny chór ,,Allegro".

Wiedza oraz umiejętności, które zdobyłam zarówno na studiach jak i w pracy z dziećmi pozwoliły mi zrozumieć, iż do każdego dziecka należy podchodzić w sposób indywidualny dostrzegając jego aktualne potrzeby oraz możliwości rozwojowe.

Dbając o wysoką jakość swojej pracy i pragnąc osiągać jak najlepsze rezultaty, staram się poszukiwać coraz to ciekawszych form i metod nauczania. 

W życiu prywatnym jestem miłośniczką książek, dobrego filmu oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego a także szczęśliwą żoną oraz matką dwóch utalentowanych córek – Pauliny i Natalii.

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Jaworek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jestem absolwentką studiów wyższych na Uniwersytecie Śląskim, Filia w Cieszynie na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna.

Umiejętności w pracy z młodszymi dziećmi zdobyłam  podczas 10 letniej pracy w szkole podstawowej, jako nauczyciel w Kitchener Primary School w Cardiff oraz w Katolickiej Szkole  Podstawowej Saint Philip Evans w Wielkiej Brytanii   z dziećmi w wieku 4-7 lat.

Doświadczenie zdobyte w dwóch krajach i co za tym idzie w dwóch różnych systemach edukacji pozwala mi spojrzeć na nauczanie z szerszej perspektywy i wybór tego co najlepsze z każdego z nich.

W życiu osobistym jak i w pracy zawodowej przekonałam się o tym, że dzieci są żądne wiedzy i ciekawe świata a na nas spoczywa rola przewodnika, który tę ciekawość będzie zaspakajał każdego dnia.

Czas wolny najchętniej spędzam na łonie natury w towarzystwie moich synów. Podczas wspólnych wypadów czerpiemy radość z realizowania pomysłów nauki przez zabawę i doświadczenie, zaczerpniętych z zajęć Forest School, które współprowadziłam w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 

Grażyna Balion - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

W Polsce ukończyłam anglistykę ze specjalnością nauczania języka angielskiego dzieci wczesnoszkolnych. W Anglii zostałam nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Łącząc dwa kierunki zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie pracy w dwóch przeróżnych pod względem edukacji krajach moja organizacja zajęć jest bardzo rozmaita.

 

Pracując z dziećmi wykorzystuję ich otwartość, wyobraźnię oraz kreatywność dzięki czemu każda moja lekcja i każdy dzień w pracy może być inny. W klasie języka obcego każdy uczeń może odkryć to co jest w nim ukryte oraz ubogacać już odkryte talenty. W mojej klasie nie istnieje pojęcie dzieci lepszych i gorszych a każdy uczeń ma coś do zaoferowania. Moja rola to bycie nauczycielem jak i przyjacielem dzieci co sprawia, że dzieci chętnie ze mną rozwiązują swoje problemy oraz powierzają mi sekrety a w tej atmosferze szybko i naturalnie rozwijają umiejętności językowe.

 

Jako osoba oprócz dzieci i czekolady kocham zwierzęta, przyrodę, rower, narty i podróże.

 

 

 

Sebastian Kuliński - nauczyciel historii

Z wykształcenia jestem historykiem i politologiem. Moją pasją zawodową jest przekazywanie wiedzy w sposób interesujący i ciekawy. Od kilkunastu lat zawodowo związany jestem  z Gimnazjum nr 11 w Bielsku Białej.

Z zamiłowania jestem  pasjonatem  gór pod każdą postacią - wędrówki, wyprawy, wspinaczka. Jestem pomysłodawcą i  współtwórca  szkolnego Klubu Górskiego "Pionowy Świat",  którego celem jest popularyzacja wśród młodzieży aktywnych form spędzania czasu w górach.  Sztandarowym pomysłem KG jest zdobywanie Korony Gór Polskich. 

Krystyna Pisarek  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jestem nauczycielem dyplomowanym, posiadam I stopień specjalizacji zawodowej, magistrem pedagogiki - Uniwersytet Wrocławski. Ukończyłam także: studia podyplomowe z zakresu: „Organizacji i zarządzania oświatą”, studia podyplomowe z „Kierowania placówką oświatową”, studia podyplomowe z „Zarządzania i przedsiębiorczości w oświacie” oraz „Seminarium metodyczne z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej kl. I-III”, studia podyplomowe z zakresu Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej.

Ponadto jestem instruktorem Międzynarodowego programu Partnership for Children „Przyjaciele Zippiego”, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci i od 2007r. prowadzę zajęcia dla dzieci 6-7 letnich w Przedszkolu Anglojęzycznym First Steps.

Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe głównie związane było z edukacją przedszkolną i szkolną w Bielsku-Białej. Pracowałam na stanowiskach: nauczyciel, dyrektor przedszkola, wizytator Wydziału Oświaty, metodyk wychowania przedszkolnego, a w latach 2005-2012, jako dyrektor Przedszkola Anglojęzycznego „First Steps” współtworzyłam jego system edukacyjny i doskonały zespół pedagogiczny.

Bardzo lubię swój zawód, a praca z dziećmi jest moją pasją. W swoich działaniach opieram się na wzajemnym szacunku, koleżeństwie i tolerancji wobec innych. Dążę do wyposażania młodych ludzi w wszechstronną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w życiu. Mój styl pracy to realizacja modelu edukacji przyjaznej dzieciom, doceniania i wspierania jednostki w grupie, dawanie realnego poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. Jestem osobą aktywną, byłą szczypiornistką, interesuję się sportem i staram się „usportowić” wychowanków. Lubię też muzykę, górskie wędrówki, chętnie wolny czas spędzam na pływalni, lub na rowerze.

 

 


 

Sławomira Seremak-Kos - nauczyciel przyrody

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, na kierunku - Biologia i ochrona środowiska. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z przedmiotu – geografia.

Posiadam 27 - letni staż pracy pedagogicznej , uczyłam biologii, chemii, przyrody. Jestem nauczycielem dyplomowanym.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej staram się wraz z dziećmi odkrywać przyrodę i otaczający świat. W trakcie zajęć stosuję aktywne metody, które pobudzają zmysły i wyobraźnię uczniów, wzbudzają emocje i podnoszą ich kreatywność.

Preferuję ulubione metody pracy, czyli zdobywanie wiedzy przyrodniczej przez obserwacje, doświadczenia i eksperymenty. Największym osiągnięciem dla mnie jako nauczyciela są widoczne efekty pracy uczniów, którzy chętnie biorą udział i zdobywają nagrody w różnych konkursach przyrodniczych:

  • Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta
  • Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo -Planeta
  • Międzynarodowym Konkursie „Mieszkam w Beskidach”
  • Konkursie: „Promocja Zdrowego Stylu Życia – Mały Ratownik” PCK

Zadowolenie dziecka z samodzielnego odkrywania przyrody i zrozumienia jej praw, jest dla mnie nauczyciela przyrody najwyższą nagrodą.”

 

 

 

Dominika Szczotka - nauczyciel świetlicy

Pasja tworzenia oraz obcowania z kulturą i sztuką, a przy tym odkrywanie wciąż nowych, ciekawych tematów i wydarzeń, jest nie tylko moim sposobem na życie, ale czymś, co naprawdę mnie pociąga i interesuje. Co mnie motywuje? Chęć poszerzania wiedzy, rozwijania własnych umiejętności oraz poczucie, że moja praca może przyczynić się innym.

Jestem absolwentką Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku filologia polska ze specjalnością medialną i dodatkową specjalnością kulturoznawstwo oraz ukończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Moje doświadczenie zawodowe doskonaliłam w wielu miejscach, zajmując się m.in. dziennikarstwem, organizacją i promocją imprez kulturalnych oraz ich prowadzeniem, administracją. Przygodę pracy z dziećmi rozpoczęłam kilka lat temu pracując do tej pory jako animator kultury, instruktor rytmiki i podstawy tańca towarzyskiego, instruktor kreatywnych zajęć plastyczno-technicznych, wykładowca zajęć naukowych oraz wychowawca kolonii.

W swoim działaniu największy nacisk kładę na kreatywność i pomysłowość, dlatego moje zajęcia zawsze są ciekawe i inspirujące, czego potwierdzeniem jest uśmiech na twarzach dzieci oraz ich sukcesy. Największą satysfakcją dla mnie jako nauczyciela są widoczne efekty pracy uczniów, które chętnie biorą udział w różnych konkursach plastycznych, teatralnych i recytatorskich oraz często otrzymują czołowe miejsca oraz wyróżnienia.

Prywatnie lubię dobre kino i muzykę. Kocham wszystkie koty. Uwielbiam aktywnie spędzać czas poprzez wędrówki górskie, jazdę na rowerze, bieganie, pływanie oraz podróżowanie i odkrywanie nowych miejsc, koncerty, festiwale. Moją pasją jest rękodzieło, projektowanie i szycie oraz renowacja zabytków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Paprota - nauczyciel informatyki i matematyka

Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach na wydziale matematyki, specjlaność nauczycielska : matematyka i informatyka.

Jestem nauczycielem mianowanym.  Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i gimnazjalnym.

Interesuję się turystyką górską.

 

 

 

 Język angielski

Nauka angielskiego dla dzieci jest tak odmienna od nauczania młodzieży i dorosłych, że w praktyce stanowi odrębną specjalizację i może być przeprowadzana tylko przez nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, doświadczenie i - co najważniejsze - lubią pracę z dziećmi. Jest ona dla nich nie tyle wykonywaniem zawodu, co pasją. Tacy właśnie nauczyciele prowadzą zajęcie w naszej szkole „Primary Steps” . Są to w większości nauczyciele „native speakers” o wykształceniu kierunkowym , z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolno-szkolnym.

Nad całokształtem zajęć, ich formą i programem czuwa dyplomowany, doświadczony metodyk. System regularnych sesji szkoleniowych, wykładów, obserwacji zajęć oraz indywidualnego nadzoru metodycznego daje każdemu lektorowi niezbędne, profesjonalne wsparcie, a także możliwość utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji i dalszego ich doskonalenia.

Nasi lektorzy korzystają z sześćdziesięcioletnich doświadczeń sieci International House, które przekazywane są poprzez system szkoleń, wymianę doświadczeń pomiędzy metodykami szkół oraz możliwość czerpania z bazy zasobów metodycznych IH. Wielu nauczycieli i metodyków naszej sieci to autorzy znanych podręczników i klasycznych już publikacji.

 


Christine Anne Anderson-Coburn - nauczyciel języka angielskiego

Swoje pierwsze kwalifkacje nauczycielskie w specjalności edukacja przedszkolna i w szkole podstawowej uzyskałam w Kolegium Nauczycielskim w Conventry działającym przy Uniwersytecie Warwick. W późniejszym czasie podjęłam studia magisterskie na Uniwersytecie Exeter i uzyskałam tytuł magistra pedagogiki. Po uzyskaniu pełnych kwalifikacji pracowałam w Manchester jako nauczyciel wspomagający dzieci w wieku 11-14 lat z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Następnie podjęłam pracę w Londynie ucząc przez 14 lat dzieci w wieku od 3 do 7 lat, a także prowadząc grupę wsparcia dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi i problemami w zachowaniu oraz pełniąc przez 18 miesięcy obowiązki Zastępcy Dyrektora. Po tym okresie przeprowadziłam się z mężem i trójką dzieci do Cornwalii i tam nadal zajmowałam się nauczaniem przez kolejne 21 lat. W tym czasie pracowałam także jako koordynator programu „Zdrowe Szkoły”, Różnorodność i równość rasowa, Wiedza o społeczeństwie i edukacja zdrowotna oraz programu SEAL (Społeczne i Emocjonalne Aspekty w Edukacji).

W roku 2003 otrzymałam stypendium przeznaczone na badania w dziedzinie najlepszych praktyk przyznawane przez Departament Edukacji, a w 2006 roku potwierdzenie kwalifikacji do nauczania wiedzy o społeczeństwie i edukacji zdrowotnej. Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w nauczaniu brytyjskiej podstawy programowej (jęz. angielski, matematyka, nauki ścisłe, informatyka, historia, geografia, sztuka, technika, wychowanie fizyczne i muzyka), a także prowadziłam lekcje w zakresie międzynarodowego podstawowego programu nauczania (IPC). Posiadam również uprawnienia do prowadzenia zajęć w ramach Leśnej Szkoły (Forest School) oraz jestem instruktorem programu „Masaż w szkołach”.

W 2012 roku uzyskałam Certyfikat TESOL (Certyfikat dla Nauczycieli Języka Angielskiego uczących obcokrajowców) w Trinity College w Londynie i niedawno rozpoczęłam tam także studia licencjackie w zakresie nauczania języka angielskiego jako obcego.

Moje hobby i zainteresowania to czytanie, spacery, świat przyrody, prace ręczne i krawiectwo, słuchanie muzyki, próby gry na skrzypcach i na gitarze, sprawy związane z humanitaryzmem i środowiskiem oraz pieczenie. Angażowałam się jako wolontariusz w ochronę przyrody pomagając na całym świecie w kopaniu i naprawianiu ścieżek, usuwaniu błota i chwastów, sadzeniu drzew oraz w transporcie drewna i narzędzi w górach.

 

 

 

 

 


 Chloe Mead - nauczycielka języka angielskiego

Pochodzę z Wielkiej Brytanii, gdzie w 2013 roku uzyskałam tytuł licencjata z języka angielskiego oraz kreatywnego pisania. Ostatnie lata spędziłam w Wietnamie, ucząc dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat. Uczenie to dla mnie wielka przyjemność, dzięki której mogę również podróżować i poznawać kultury różnych krajów . Swój wolny czas spędzam aktywnie wspinając się, biegając i wędrując pieszo. Mam nadzieję, że dzięki Bielsku-Białej do mojej listy aktywności na świeżym powietrzu dodam jeszcze narty

 

 

Chris Walker - nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentem Uniwersytetu Leicester w Wielkiej Brytanii, na którym studiowałem fizykę. W 2006 roku uzyskałem certyfikat
CELTA i od tego momentu jestem nauczycielem języka angielskiego.
W 2012 roku zostałem egzaminatorem Cambridge English Young Learners. Lubię wyzwania jakie stawia prze mną nauczanie języka, a w szczególności jestem dumny z tego, że pomagam tak wielu młodym ludziom osiągać sukces w mówieniu po angielsku. 

 

 

 

siostra Teresa - Barbara Biłyk - nauczyciel religii

Od wielu lat jestem siostrą zakonną w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek prowincji krakowskiej. W tej wspólnocie zakonnej nadano mi imię Teresa. Oprócz prowincji krakowskiej, w Polsce posiadamy jeszcze prowincję warszawską dla Polski północnej oraz przemyską dla terenów wschodnich. Nasze zagraniczne placówki obejmują apostolaty w Kenii, Estonii, Francji, Brazylii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych. Wszędzie katechizujemy, prowadzimy przedszkola, szkoły, świetlice  środowiskowe, pracujemy w kancelariach parafialnych, opiekujemy się chorymi w domach opieki, szpitalach, i jako zakrystianki dbamy o wystrój kościołów oraz miejsc sakralnych.

W tym roku szkolnym z radością poprowadzę katechezę dla klas pierwszych i drugich SP.  Posiadam tytuł magistra uzyskany na Instytucie Teologicznym (obecnie Akademia Jana Pawła II w Krakowie) oraz tytuł magistra z pedagogiki uzyskany na krakowskiej Akademii Ignatianum. Jestem autorem podręczników do katechizacji dla dzieci  4 – 8 lat „Wędrowanie z Bogiem”, współautorem książki dla młodzieży: „Problemy współczesności a chrześcijanie”, oraz programu edukacyjnego „Wędrowanie ku pełni człowieczeństwa”. Prowadzę Stowarzyszenie Forum Edukacyjne z siedzibą w Bielsku-Białej. Od czterech lat podejmuję koordynację działań młodzieży polsko-czesko-słowackiej pod nazwą projektu: „Arka Młodych”.

Zajęcia prowadzę  z zastosowaniem wszystkich możliwych form kreatywności. Jestem otwarta na nowe sugestie i propozycje: co uczynić, aby człowiek stawał się „Kimś”.

 

 

 

 

 

Cesar Enrique Velez Castillo - nauczyciel języka hiszpańskiego

Nazywam się Cesar Enrique Velez Castillo i pochodzę z Meksyku. Jeszcze w Meksyku zacząłem uczyć się języka polskiego, który bardzo mi się podoba i lubię jego brzmienie. Teraz mieszkając w Bielsku-Białej mogę codziennie obcować z kulturą i językiem polskim a przede wszystkim rozmawiać z Polakami!

Z wykształcenia jestem specjalistą ds. marketingu ale od kilku lat pracuję jako lektor native speaker ucząc cudzoziemców języka hiszpańskiego. Wiele satysfakcji daje mi dzielenie się moją ojczystą kulturą oraz nauczanie języka i kultury świata hiszpańskojęzycznego. Wciąż doskonalę swój warsztat uczestnicząc w szkoleniach oraz kursach dla nauczycieli języka hiszpańskiego.

Przygotowuję każde zajęcia tak by motywowały i zachęcały dzieci do nauki i poznawania świata języka hiszpańskiego oraz by w przyszłości mogły wykorzystać tę wiedzę w życiu.

Mój wolny czas wypełniają podróże, nauka polskiego i muzyka. Gram na gitarze i perkusji i gdy jest to możliwe muzyka wspomaga mnie w trakcie lekcji.

 

 

 

 

Marzena Łojewska - nauczyciel języka niemieckiego

Jestem nauczycielem dyplomowanym języka niemieckiego. Tytuł magistra filologii germańskiej otrzymałam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc kursy językowe i pracując w gimnazjum oraz liceum. Jestem stypendystką Instytutu Goethego w Krakowie, z którym regularnie współpracuję uczestnicząc w licznych seminariach metodycznych, organizowanych dla nauczycieli języka niemieckiego.
Z Anglojęzyczną Szkołą Podstawową „Primary Steps” związana jestem od samego początku, gdzie z przyjemnością i z zaangażowaniem prowadzę zajęcia językowe.
W wolnym czasie chętnie czytam, oglądam filmy i sztuki teatralne. Uwielbiam fotografię, podróże i górskie wycieczki.

 

 

 

 

Jarosław Tatarynowicz - nauczyciel wychowania fizycznego

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie gdzie ukończyłem specjalizację trenerską z narciarstwa alpejskiego. Posiadam także uprawnienia instruktorskie z pływania i koszykówki. Jestem nauczycielem dyplomowanym od 2006 roku a od 16 lat pracuję w Gimnazjum nr 11 w Bielsku-Białej.

Swoją pasję – narciarstwo - kontynuuję od zakończenia studiów pracując jako trener narciarstwa alpejskiego w Bielskim Klubie Sportowym Beskidy. W swojej pracy pedagogicznej i trenerskiej udaje mi się podopiecznym przekazywać swoje umiejętności i zainteresowania pomagając osiągać im bardzo dobre wyniki sportowe na arenie miasta, województwa i kraju.

Za znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze otrzymałem dwie nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Wolny czas z rodziną spędzamy aktywnie, najczęściej chodząc w góry oraz podróżując w gronie przyjaciół.


 

Zajęcia dodatkowe:

 

Radosław Szczepanek - szachy

Mam 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć nauki gry w szachy dla dzieci. Zacząłem w roku 2010 od zajęć indywidualnych, a od 2011 r. prowadzę koła szachowe w dla dzieci ze szkół podstawowych w Bielsku-Białej i Jaworzu. Występowałem w kilkudziesięciu turniejach międzynarodowych, w 1998 r. zdobyłem Mistrzostwo Śląska juniorów do lat 16, a w 2005 r. zająłem 1. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Polski I Liga i awansowałem do ekstraligi. W wolnym czasie uprawiam wspinaczkę, turystykę wysokogórską i gram na gitarze.

Rafał Śleziński - gimnastyka korekcyjna

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie ukończyłem specjalizację z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz specjalizację trenerską z narciarstwa alpejskiego i lekkoatletyki. Posiadam także uprawnienia instruktorskie z pływania.

Gimnastyką korekcyjną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zajmuję się od 16 lat. Zajęcia prowadzone są głównie na bazie gier i zabaw korekcyjnych, przez co nie są one monotonne a dzieci chętnie na nie uczęszczają.

Czas wolny spędzam aktywnie z rodziną i przyjaciółmi na górskich wędrówkach i wycieczkach rowerowych. Interesuję się sportem i dobrą muzyką. Moją pasją jest narciarstwo alpejskie.