Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

Kadra pedagogiczna to profesjonalny zespół polskich i anglojęzycznych nauczycieli „native speakers”, posiadających wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w pracy z dziećmi. Wszyscy nauczyciele wyróżniają się pozytywnym nastawieniem do świata, ogromnym entuzjazmem i łatwością nawiązywania kontaktu z dziećmi. Są świetnymi obserwatorami, chcą i potrafią pomagać dzieciom w nauce i rozwijaniu ich własnych zainteresowań i pasji.

Pracą nauczycieli języka angielskiego kieruje dyplomowany metodyk, zaś za całokształt pracy placówki odpowiedzialny jest dyrektor. 

System regularnych sesji szkoleniowych, wykładów, obserwacji zajęć oraz indywidualnego nadzoru metodycznego daje każdemu nauczycielowi niezbędne, profesjonalne wsparcie, a także możliwość utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji i dalszego ich doskonalenia.

Beata Mąka - Dyrektor

Jestem nauczycielem dyplomowanym matematyki.

Podczas swojej pracy nauczyciela uczyłam dzieci szkoły podstawowej, młodzież gimnazjum, liceum oraz studentów. Poza typowymi miejscami pracy, czyli szkołą i uczelnią, nauczałam w szkole niedzielnej dzieci Polonii amerykańskiej, internetowo indywidualnie uczniów high school z USA, na oceanie młodzież - załogantów żaglowca „Fryderyk Chopin” w rejsie szkoły pod żaglami.

Praca z dziećmi to odpowiedzialne zadanie, dlatego ciągle staram się powiększać swoje kompetencje merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne oraz wychowawcze.

Czas poza szkołą spędzam aktywnie. Jestem instruktorem turystyki pieszej górskiej. Podróże, turystyka górska, narciarstwo, pływanie, fotografia - to moje hobby.

 

 


 

Katarzyna Staśto - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie, gdzie uzyskałam tytuł licencjata na wydziale pedagogiki w specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz absolwentką studiów magisterskich w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego. Nauczanie jest moją pasją. Od 2005 roku prowadziłam kursy językowe dla pracowników administracji publicznej. Nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jestem od roku 2009. Podczas swojej pracy z dziećmi realizowałam program "Ratujemy i uczymy ratować" organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, prowadziłam zajęcia pokazowe dla studentów z Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej oraz współpracowałam z wydawnictwem Nowa Era przy tworzeniu nowego podręcznika do języka angielskiego. W naszej szkole jestem odpowiedzialna za koordynację  spójności tematów realizowanych w blokach anglojęzycznych z podstawą programową.

W wolnym czasie pływam, gram w siatkówkę i jeżdżę na rolkach. Lubię również pobyć sama z dobrą herbatą i książką w dłoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Uczniak - pedagog

Swoją przygodę z dziećmi i młodzieżą rozpoczęłam w szkole średniej prowadząc przez kilka lat drużynę harcerską. W trakcie studiów pedagogicznych (licencja w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej - „Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki”  oraz studia magisterskie – „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna” na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie) pracowałam, jako animator środowiskowy na terenie naszego miasta prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe z elementami profilaktyki oraz organizując imprezy okolicznościowe. Od 2003 roku przez kilka kolejnych lat pracowałam w charakterze wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi w różnych przedziałach wiekowych oraz ich rodzinami.

Rozwój osobisty jest dla mnie bardzo ważny dlatego ukończyłam między innymi studia podyplomowe na kierunku „Arteterapia – sztuki plastyczne” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Każde indywidualne lub grupowe spotkanie z dzieckiem to dla mnie duże wyzwanie a zarazem ogromna satysfakcja z obustronnego kontaktu, dlatego mam dużą motywację aby realizować się zawodowo. W pracy jestem osobą twórczą i sumienną, prywatnie otwartą i wrażliwą matką dwójki dzieci. Uwielbiam podróżować i raczyć się dobrym jedzeniem.

 

 

 

Katarzyna Zioła-Zemczak  - nauczyciel  języka polskiego

Od ponad dwudziestu lat, po ukończeniu wydziału filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracuję jako nauczycielka języka polskiego. W tym długim czasie miałam okazję uczyć zarówno czwartoklasistów, jak i maturzystów, choć najdłużej, bo 17 lat, pracowałam z gimnazjalistami. Od 2007 roku jako oligofrenopedagog miałam okazję także poznać specyfikę zajęć z uczniami niepełnosprawnymi.

Moje życie zawodowe to wciąż nowe wyzwania dla mnie, dlatego też na bieżąco się doskonalę, biorąc udział w warsztatach, konferencjach, kursach, pełniłam funkcję egzaminatora, sprawdzając egzaminy gimnazjalne początkowo z zakresu przedmiotów humanistycznych, potem z języka polskiego, współpracowałam z Kuratorium Oświaty w Katowicach przy organizacji konkursów przedmiotowych, przez wiele lat pełniłam funkcję doradcy metodycznego z języka polskiego, natomiast od zeszłego roku pracuję jako konsultant języka polskiego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Prowadzę także zajęcia na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Lubię eksperymenty w nauczaniu, a szczególnie ważne dla mnie jest to, jak oceniać, by motywować do pracy. Chcę, by moi uczniowie czuli się docenieni, ale żeby też pracowali na miarę własnych możliwości, a nawet trochę więcej. Uważam bowiem, że tylko osiągnięcie realnych celów, ale wymagających wysiłku, może pozwolić na prawdziwą współpracę nauczyciela z podopiecznymi.

Moją pasją były, są i pewnie już na zawsze będą książki, dlatego też współpracuję z wieloma wydawnictwami jako korektor i redaktor. Na swoim koncie mam także własne publikacje, w tym obudowę metodyczną (scenariusze lekcji, plany wynikowe, rozkłady materiału) do podręczników wydawanych przez wydawnictwo Operon, repetytorium gimnazjalisty, słonik ortograficzny, zeszyty dyktand, a także… poradnik dla pań domu, książki kucharskie, wydawnictwa albumowe i różne inne.

 

 

Dorota Górny  - nauczyciel  muzyki i techniki

Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem. Ukończyłam Państwową Szkołę Muzyczną Stopnia Podstawowego i Licealnego uzyskując tytuł zawodowy:
Muzyk – instruktor zespołów rytmiki. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Cieszynie na kierunku Wychowanie Muzyczne w zakresie – Specjalność Nauczycielska.


Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Sztuki, Techniki z Wychowaniem Komunikacyjnym oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogiki, a także różnorodne kursy, szkolenia i warsztaty metodyczne.

Opracowałam autorski program nauczania „Sztuki (muzyki)” z nowatorską metodą aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, przyjęty do Szkolnego Zestawu Programów oraz śpiewnik: „Kolędy i pastorałki – współczesna aranżacja” wraz z podkładem muzycznym na CD. Od kilkunastu lat prowadzę szkolny chór ,,Allegro".

Wiedza oraz umiejętności, które zdobyłam zarówno na studiach jak i w pracy z dziećmi pozwoliły mi zrozumieć, iż do każdego dziecka należy podchodzić w sposób indywidualny dostrzegając jego aktualne potrzeby oraz możliwości rozwojowe.

Dbając o wysoką jakość swojej pracy i pragnąc osiągać jak najlepsze rezultaty, staram się poszukiwać coraz to ciekawszych form i metod nauczania. 

W życiu prywatnym jestem miłośniczką książek, dobrego filmu oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego a także szczęśliwą żoną oraz matką dwóch utalentowanych córek – Pauliny i Natalii.

 

 

 

 

 

 

Joanna Garus-Balcer - nauczyciel plastyki

Jestem absolwentką kierunku Pedagogiczno-Artystycznego, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z filią w Cieszynie. Dyplom artystyczny z grafiki warsztatowej uzyskałam  w pracowni prof. Eugeniusza Delekty. Ukończyłam również artystyczną Szkołę Sztuki Wizualnej oraz liczne kursy z zakresu grafiki komputerowej.

Chcąc poznać dziedziny pokrewne tradycyjnym sztukom plastycznym ukończyłam profesjonalne szkolenia z dziedziny wizażu i sztuki makijażu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam jako instruktor zajęć plastycznych w domu kultury oraz nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum.

Prowadząc zajęcia z dziećmi i młodzieżą, kładę nacisk przede wszystkim na sam proces tworzenia. Wymyślam zadania zmuszające do twórczego myślenia i rozwijające wyobraźnię plastyczną. W moich uczniach chciałabym rozbudzić wrażliwość na zjawiska i rzeczy, które nas otaczają codziennie.

Prywatnie jestem mamą dwóch nastoletnich synów, którzy od lat uczą mnie jak słuchać by dzieci chciały rozmawiać i jak mówić by chciały słuchać.

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Jaworek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego

Jestem absolwentką studiów wyższych na Uniwersytecie Śląskim, Filia w Cieszynie na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna.

Umiejętności w pracy z młodszymi dziećmi zdobyłam  podczas 10 letniej pracy w szkole podstawowej, jako nauczyciel w Kitchener Primary School w Cardiff oraz w Katolickiej Szkole  Podstawowej Saint Philip Evans w Wielkiej Brytanii   z dziećmi w wieku 4-7 lat.

Doświadczenie zdobyte w dwóch krajach i co za tym idzie w dwóch różnych systemach edukacji pozwala mi spojrzeć na nauczanie z szerszej perspektywy i wybór tego co najlepsze z każdego z nich.

W życiu osobistym jak i w pracy zawodowej przekonałam się o tym, że dzieci są żądne wiedzy i ciekawe świata a na nas spoczywa rola przewodnika, który tę ciekawość będzie zaspakajał każdego dnia.

Czas wolny najchętniej spędzam na łonie natury w towarzystwie moich synów. Podczas wspólnych wypadów czerpiemy radość z realizowania pomysłów nauki przez zabawę i doświadczenie, zaczerpniętych z zajęć Forest School, które współprowadziłam w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 

 

 

Grażyna Balion - nauczyciel języka angielskiego

W Polsce ukończyłam anglistykę o specjalności nauczycielskiej. Łącząc dwa kierunki zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie pracy w dwóch przeróżnych pod względem edukacji krajach moja organizacja zajęć jest bardzo rozmaita.

Pracując z dziećmi wykorzystuję ich otwartość, wyobraźnię oraz kreatywność dzięki czemu każda moja lekcja i każdy dzień w pracy może być inny. W klasie języka obcego każdy uczeń może odkryć to co jest w nim ukryte oraz ubogacać już odkryte talenty. W mojej klasie nie istnieje pojęcie dzieci lepszych i gorszych a każdy uczeń ma coś do zaoferowania. Moja rola to bycie nauczycielem jak i przyjacielem dzieci co sprawia, że dzieci chętnie ze mną rozwiązują swoje problemy a w takiej atmosferze szybko i naturalnie rozwijają umiejętności językowe.

Jako osoba oprócz dzieci i czekolady kocham zwierzęta, przyrodę, rower, narty i podróże.

 

 

 

 

 

 

 Augustyna Miodońska- świetlica,nauczyciel dyplomowany

"Pisanie-czytanie, przedstawianie-oglądanie jest jedynym sposobem uświadomienia sobie życia" Sławomir Mrożek

Jestem nauczycielem dyplomowanym pracującym w szkole podstawowej i gimnazjum gdzie otrzymałam wiele nagród Dyrektora i Prezydenta Miasta.

Moich wychowanków nie tylko uczyłam, ale również wychowywałam przez sztukę która jest moją pasją. Zespół teatralny i zespół taneczny przez wiele lat zdobywał nagrody na różnych przeglądach międzyszkolnych, rejonowych i wojewódzkich.

Prywatnie - „Życie jest teatrem, muzyka kluczem do drzwi tańca, który jest emocjami a śpiew jest naszymi myślami”.

 


 

 

 

 

Katarzyna Zachara - ­ nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskałam tytuł magistra na wydziale pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W trakcie studiów uczestniczyłam w półrocznym wyjeździe do Dani , podczas którego miałam możliwość obserwowania skandynawskiego modelu wychowania. 

Swoją przygodę jaką jest praca z dziećmi rozpoczęłam dziesięć lat temu w przedszkolu i to właśnie tam każdego dnia uczyłam się jak wiele można dać i otrzymać w zamian od młodego człowieka. W kolejnych latach pracowałam w szkole jako wychowawca klas I-III. Uważam, że uczenie się przez działanie i ciekawą aktywność zwiększa motywację do kolejnych wyzwań zarówno dzieci jak i nauczycieli. Istotnym elementem pracy z uczniem jest zbudowanie pozytywnych relacji na linii wychowawca – uczeń tak, aby opierały się one na wzajemnym zaufaniu i poczuciu, że jest się ważnym dla siebie nawzajem. 

W wolnych chwilach lubię zaszyć się z moim ukochanym psem w lesie, gdzie spędzamy czas na długich wędrówkach. Całym sercem wspieram działalność bielskiego schroniska dla psów działając w szeregach wolontariatu Fundacji Psiej Ekipy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Anna Wójcik-Jachowicz – nauczyciel dyplomowany języka polskiego

Jestem absolwentką polonistyki Uniwersytetu Śląskiego i podyplomowych studiów Filozofii i Etyki na tej samej uczelni. Skończyłam Szkołę Trenerów MERITUM. Jestem tutorką Collegium Wratislaviense. Od 16 lat pracuję jako nauczycielka języka polskiego, od jedenastu jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Mam doświadczenie w realizacji międzyprzedmiotowych projektów edukacyjnych, w których wykorzystuję nowe media. Edukacja medialna to zresztą jedno z moich zawodowych zainteresowań. Realizuję zajęcia wykorzystując technologię. Widzę, jakie możliwości stwarza połączenie uczenia się w szkole z uczeniem się w sieci, dlatego od kilku lat stopniowo wdrażam nauczanie „mieszane” (blended learning) – korzystając z zasobów sieci i tworząc własne materiały.
Cenię autonomię ale i odpowiedzialność w pracy - staram się dbać o to, aby uczniowie widzieli sens uczenia się i podejmowania wyzwań i dążyli do mistrzostwa - bycia lepszymi od siebie samych nie od siebie nawzajem.
Od kilku lat współpracuję z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako mentor kursów e-learningowych a także mentor w projekcie Szkoła z klasą 2.0, na zaproszenie CEO prowadziłam warsztaty stacjonarne dla nauczycieli z zakresu pracy metodą projektu, odwróconej lekcji, pracy w chmurze, wykorzystania narzędzi TIK w ocenianiu kształtującym. Od trzech lat współpracuję z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE) prowadząc szkolenia.
Uczę się każdego dnia (czytam, słucham, oglądam, uczestniczę, niebawem rozpoczynam kolejne studia), bo tak rozumiem partnerstwo między uczniem a nauczycielem. Przy okazji jestem coraz bardziej jak Sokrates: im więcej się uczę - tym bardziej uświadamiam sobie, ile jeszcze chciałabym wiedzieć :)
Uwielbiam kryminały, chociaż teraz pozostają mi tylko w postaci audiobooków... bo chociaż czytam w każdej chwili - to zwykle "zawodowo".

 

 

 

 

  Danuta Rutkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Od zawsze wiedziałam, że praca z dziećmi i nauczanie są moim powołaniem, dlatego planując swoją edukację i późniejszą karierę zawodową wybrałam studia o kierunku pedagogicznym. Tytuł magistra na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzyskałam na Uniwersytecie Śląskim. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

 

W mojej pracy ważne jest dla mnie rozbudzanie dziecięcej ciekawości, podążanie za dzieckiem, odkrywanie jego potencjału. Staram się aby w pierwszych latach edukacji uczniowie gromadzili pozytywne doświadczenia i uczyli się uczyć.

 

Przez kilka lat pracowałam w branży IT, dzięki czemu dostrzegam potrzebę wprowadzania dzieci w świat nowoczesnych technologii. Pomagam moim uczniom stawiać pierwsze kroki w programowaniu, rozwijając umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.

 

Prywatnie jestem fanką książek, entuzjastką zdrowego stylu życia, a każdą wolną chwilę staram się spędzać z rodziną.

 

 

 

 

 

 

 Jolanta Klajmon - dyplomowany nauczyciel matematyki

Jestem nauczycielem dyplomowanym
z matematyki, z dużym doświadczeniem
w nauczaniu dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli innych przedmiotów, muzyków
i pielęgniarek środowiskowych. W zawodowym życiu pełniłam funkcje jako:

 • Nauczyciel matematyki od roku 1985, nadal,
 • Nauczyciel fizyki,
 • Edukator zdrowia (studia podyplomowe)
 • Wieloletni członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, w latach 1996-1998 członek zarządu,
 • Wicedyrektor Kolegium Nauczycielskiego w latach 1995-2013,
 • Doradca metodyczny z matematyki i edukacji wczesnoszkolnej w Miejskim Zarządzie Oświaty w B-B, nadal,
 • Członek zarządu Fundacji „Matematyka dla wszystkich”- nadal,
 • Koordynator projektu matematycznego „Rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej”, nadal.

Swoje kompetencje zawodowe rozwijałam w trakcie szkoleń i kursów pedagogiczno-psychologicznych, dydaktycznych oraz komputerowych. Uczestniczyłam w seminariach dydaktycznych z matematyki im. Z. Krygowskiej w WSP w Krakowie. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas konferencji dla nauczycieli oraz w czasopismach dla nauczycieli np. „NiM”.

Lubię podróżować, moją pasją jest praca w ogrodzie.

 

 

 

 

Jarosław Tatarynowicz - nauczyciel wychowania fizycznego

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie gdzie ukończyłem specjalizację trenerską z narciarstwa alpejskiego. Posiadam także uprawnienia instruktorskie z pływania i koszykówki. Jestem nauczycielem dyplomowanym od 2006 roku a od 16 lat pracuję w Gimnazjum nr 11 w Bielsku-Białej. 

Swoją pasję – narciarstwo - kontynuuję od zakończenia studiów pracując jako trener narciarstwa alpejskiego w Bielskim Klubie Sportowym Beskidy. W swojej pracy pedagogicznej i trenerskiej udaje mi się podopiecznym przekazywać swoje umiejętności i zainteresowania pomagając osiągać im bardzo dobre wyniki sportowe na arenie miasta, województwa i kraju.

Za znaczące osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze otrzymałem dwie nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Wolny czas z rodziną spędzamy aktywnie, najczęściej chodząc w góry oraz podróżując w gronie przyjaciół.

 

 

 

 


 

 

Iwona Baścik - nauczyciel wychowania fizycznego, specjalista ds. gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Instytut Kultury Fizycznej, gdzie uzyskałam tytuł zawodowy licencjata na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Ponadto ukończyłam uzupełniające studia magisterskie w GWSH w Katowicach, gdzie uzyskałam tytuł magistra na kierunku turystyka uzdrowiskowa z odnową biologiczną.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym oraz jako nauczyciel specjalista w korekcji wad postawy w szkole podstawowej. Znam patomechanikę powstawania wad postawy, prowadzę badania przesiewowe, potrafię postawić diagnozę oraz dostosować indywidualny program ćwiczeń korekcji.

Jestem pasjonatem sportu, 10 lat trenowałam kolarstwo szosowe, pragnę zarażać dzieci i młodzież swoją pasją i zachęcać do aktywnego, zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

Sebastian Kuliński - nauczyciel historii

Z wykształcenia jestem historykiem i politologiem. Moją pasją zawodową jest przekazywanie wiedzy w sposób interesujący i ciekawy. Od kilkunastu lat zawodowo związany jestem  z Gimnazjum nr 11 w Bielsku Białej.

Z zamiłowania jestem  pasjonatem  gór pod każdą postacią - wędrówki, wyprawy, wspinaczka. Jestem pomysłodawcą i  współtwórca  szkolnego Klubu Górskiego "Pionowy Świat",  którego celem jest popularyzacja wśród młodzieży aktywnych form spędzania czasu w górach.  Sztandarowym pomysłem KG jest zdobywanie Korony Gór Polskich. 

Krystyna Pisarek  - nauczyciel świetlicy oraz edukacji wczesnoszkolnej

Jestem nauczycielem dyplomowanym, posiadam I stopień specjalizacji zawodowej, magistrem pedagogiki - Uniwersytet Wrocławski. Ukończyłam także: studia podyplomowe z zakresu: „Organizacji i zarządzania oświatą”, studia podyplomowe z „Kierowania placówką oświatową”, studia podyplomowe z „Zarządzania i przedsiębiorczości w oświacie” oraz „Seminarium metodyczne z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej kl. I-III”, studia podyplomowe z zakresu Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej.

Ponadto jestem instruktorem Międzynarodowego programu Partnership for Children „Przyjaciele Zippiego”, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci i od 2007r. prowadzę zajęcia dla dzieci 6-7 letnich w Przedszkolu Anglojęzycznym First Steps.

Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe głównie związane było z edukacją przedszkolną i szkolną w Bielsku-Białej. Pracowałam na stanowiskach: nauczyciel, dyrektor przedszkola, wizytator Wydziału Oświaty, metodyk wychowania przedszkolnego, a w latach 2005-2012, jako dyrektor Przedszkola Anglojęzycznego „First Steps” współtworzyłam jego system edukacyjny i doskonały zespół pedagogiczny.

Bardzo lubię swój zawód, a praca z dziećmi jest moją pasją. W swoich działaniach opieram się na wzajemnym szacunku, koleżeństwie i tolerancji wobec innych. Dążę do wyposażania młodych ludzi w wszechstronną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w życiu. Mój styl pracy to realizacja modelu edukacji przyjaznej dzieciom, doceniania i wspierania jednostki w grupie, dawanie realnego poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. Jestem osobą aktywną, byłą szczypiornistką, interesuję się sportem i staram się „usportowić” wychowanków. Lubię też muzykę, górskie wędrówki, chętnie wolny czas spędzam na pływalni lub na rowerze.

 

 


 

Bronisława Seremak-Kos - nauczyciel przyrody, biologii, geografii

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, na kierunku - Biologia i ochrona środowiska. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z przedmiotu – geografia.

Posiadam 27 - letni staż pracy pedagogicznej, uczyłam biologii, chemii, przyrody. Jestem nauczycielem dyplomowanym.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej staram się wraz z dziećmi odkrywać przyrodę i otaczający świat. W trakcie zajęć stosuję aktywne metody, które pobudzają zmysły i wyobraźnię uczniów, wzbudzają emocje i podnoszą ich kreatywność.

Preferuję ulubione metody pracy, czyli zdobywanie wiedzy przyrodniczej przez obserwacje, doświadczenia i eksperymenty. Największym osiągnięciem dla mnie jako nauczyciela są widoczne efekty pracy uczniów, którzy chętnie biorą udział i zdobywają nagrody w różnych konkursach przyrodniczych:

 • Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta
 • Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo -Planeta
 • Międzynarodowym Konkursie „Mieszkam w Beskidach”
 • Konkursie: „Promocja Zdrowego Stylu Życia – Mały Ratownik” PCK

Zadowolenie dziecka z samodzielnego odkrywania przyrody i zrozumienia jej praw, jest dla mnie nauczyciela przyrody najwyższą nagrodą.”

 

 

Urszula Grzędziel – nauczyciel dyplomowany matematyki

 

Jestem dyplomowanym nauczycielem matematyki, od początku swojej drogi pedagogicznej związanym ze szkołą podstawową. Poza matematyką uczyłam również zajęć komputerowych.

Swoje kompetencje zawodowe rozwijam od wielu lat uczęszczając na warsztaty, szkolenia i kursy, które pomagają mi w pracy z dziećmi. Chciałabym, aby moi uczniowie „zaprzyjaźnili” się z matematyką i polubili ją, aby nauka tego właśnie przedmiotu sprawiała im ogromną satysfakcję. Od lat biorę udział w różnych projektach, innowacjach edukacyjnych i konkursach matematycznych: np.: „Szalone liczby”, „Kangurek matematyczny”, „Euronet 50/50”

Jestem również Przewodnikiem Beskidzkim i od wielu lat członkiem PTTK. Prowadzę Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne. Razem z młodzieżą zdobywam górskie szczyty Beskidów. Jestem autorką innowacji pedagogicznej „Beskidzkimi ścieżkami” za realizację której otrzymałam Nagrodę Prezydenta Bielska-Białej.

Prywatnie moją pasją jest oczywiście turystyka górska. Uwielbiam podróżować, jeździć na nartach, żeglować, aktywnie spędzać czas wolny.

 

 

 

 

 Dorota Małysz - nauczyciel dyplomowany, wychowanie do życia w rodzinie

Jestem nauczycielką historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie i etyki. Ta specyficzna mieszanka wymaga dużej empatii, tolerancji i zrozumienia problemów uczniów. Dlatego staram się stale poszerzać swoją wiedzę przez udział w wielu szkoleniach i konferencjach. Przez kilkanaście lat pracowałam w gimnazjum, a od roku uczę w szkole podstawowej. Do uczniów podchodzę indywidualnie, ale jestem wymagająca i konsekwentna. Wszyscy, z którymi pracowałam zwracali uwagę na moją szybkość i skuteczność w działaniu. Łatwo znajduję wspólny język z uczniami, prowokuję ich do stawiania pytań, szukania odpowiedzi i czerpania z różnych źródeł wiedzy. Wyrazy sympatii, z którymi się spotykam ze strony moich byłych i obecnych wychowanków pozwalają mi wierzyć, że to dobra droga.

 

Lubię gotować, czytać (najchętniej literaturę współczesną i fantasy), odnawiać meble i pracować w ogrodzie. Kiedy mam w nadmiarze energii – idę na siłownię. Kiedy nic mi się nie chce – leżę z kotem na kanapie.

 

 

 

 

Alicja Mieszczak - nauczyciel religii

Absolwentka Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Ukończyłam specjalizację pedagogiczno - katechetyczną. Posiadam kilkuletni staż w pracy katechetycznej. Ucząc dzieci religii staram się przybliżać je do Boga, poprzez zabawę, śpiew i naukę. Staram się wprowadzać elementy dostosowane odpowiednio do grup wiekowych, tak aby przedmiot ten był dla dzieci jasny, przejrzysty, łatwo przyswajalny, a co najważniejsze ciekawy.

Czas wolny spędzam z mężem i córkami. Lubię jeździć na rowerze, spacerować po lesie, huśtać się ze swoimi dziećmi, pić dobrą kawę i jeść czekoladę z orzechami.

 

 

 

 
Dagmara Kuś - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna. Uczestniczyłam w wielu kursach dokształcających potwierdzonych zaświadczeniami oraz certyfikatami.
Praca z dziećmi pozytywnie nastawia mnie do życia. Moja twórcza wyobraźnia i chęć rozwijania się sprawia, że praca w szkole jest dla mnie niesamowitą radością, a także cennym doświadczeniem. Wkładam całe swoje serce w przygotowanie zajęć i troszczę się o dobro każdego dziecka. Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo satysfakcji i dostarcza wiele radości. Staram się dobierać metody tak, aby umożliwić dziecku maksymalne poznanie otaczającego go świata.

 

 

 

 

 

Katarzyna Paprota - nauczyciel informatyki

Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach na wydziale matematyki, specjalność nauczycielska: matematyka i informatyka.

Jestem nauczycielem mianowanym.  Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i gimnazjalnym.

Interesuję się turystyką górską.

 

 

 

 Język angielski

Nauka angielskiego dla dzieci jest tak odmienna od nauczania młodzieży i dorosłych, że w praktyce stanowi odrębną specjalizację i może być przeprowadzana tylko przez nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, doświadczenie i - co najważniejsze - lubią pracę z dziećmi. Jest ona dla nich nie tyle wykonywaniem zawodu, co pasją. Tacy właśnie nauczyciele prowadzą zajęcie w naszej szkole „Primary Steps” . Są to w większości nauczyciele „native speakers” o wykształceniu kierunkowym, z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolno-szkolnym.

Nad całokształtem zajęć, ich formą i programem czuwa dyplomowany, doświadczony metodyk. System regularnych sesji szkoleniowych, wykładów, obserwacji zajęć oraz indywidualnego nadzoru metodycznego daje każdemu lektorowi niezbędne, profesjonalne wsparcie, a także możliwość utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji i dalszego ich doskonalenia.

Nasi lektorzy korzystają z sześćdziesięcioletnich doświadczeń sieci International House, które przekazywane są poprzez system szkoleń, wymianę doświadczeń pomiędzy metodykami szkół oraz możliwość czerpania z bazy zasobów metodycznych IH. Wielu nauczycieli i metodyków naszej sieci to autorzy znanych podręczników i klasycznych już publikacji.

 

Alan Laing - nauczyciel języka angielskiego

Pochodzę z Keith, małego miasteczka w północno-wschodniej Szkocji. Jak dotąd, historia mojego życia była dość bogata, urozmaicona i zawiła. Spośród ważniejszych momentów wymienić mogę: podróż do Azji, studiowanie historii sztuki i literatury angielskiej, granie akustycznego bluesa w pubach i klubach Edynburga oraz, oczywiście, pracę w IH Bielsko od 2009 roku. Kocham moją pracę i mam tendencję do uczenia języka angielskiego tak, jakbym dopiero co go wynalazł, z wielkim entuzjazmem.

 

 

 

Alex Tieanu- Koppandi - nauczyciel języka angielskiego

Pochodzę z Transylwanii w Rumunii, ale mieszkałam w Austrii, Niemczech i ostatnio w Wielkiej Brytanii. Z wykształcenia jestem historykiem z tytułem doktora w dziedzinie stosunków międzynarodowych i europeistyki. W 2014 r. przeniosłam się do Wielkiej Brytanii, a w 2015 r. uzyskałam certyfikat CELTA i od tego czasu uczę angielskiego. W wolnym czasie lubię podróżować i poznawać nowe kultury i miejsca, lubię też wędrówki i czytanie.


 

 

 

Bronwyn Young - nauczyciel języka angielskiego i STEM

Cześć! Nazywam się Bronwyn Young. Jestem koordynatorem program STEM w Primary Steps.

Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Irlandzkim w Galway i przez ostatnie 2 lata uczyłam angielskiego w International House Toruń.

Jestem bardzo podekscytowana spotkaniem z moimi nowymi uczniami i podzielenia się z nimi moją miłością do wszystkich rzeczy STEM! Z niecierpliwością czekam też na pierwszą próbę jazdy na nartach i (miejmy nadzieję) polepszenie mojego języka polskiego podczas pobytu w Bielsku!

 

 

 


 

 

 

Chris Bain - nauczyciel języka angielskiego

Nazywam się Chris i pochodzę z małego miasteczka na północy Szkocji. Studiowałem politykę na Uniwersytecie w Edynburgu, po czym zdobyłem certyfikaty Celta, IH CYLT i Delta i od 7 lat uczę języka angielskiego jako języka obcego. Swoje dośwaidczenie zdobywałem pracując w szkołach podstawowych, szkołach językowych i uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Czechach, na Węgrzech, w Chinach i Japonii. Najmilej wspominam Japonię. Jest ona z pewnością jednym z moich ulubionych miejsc na świecie, niemniej jednak jestem bardzo podekscytowany przyjazdem do Polski. Najbardziej cieszy mnie fakt poznania nowego kraju, w którym jeszcze nie byłem wcześniej.  W wolnym czasie przede wszystkim czytam. Staram sie, by było to 100 książek rocznie, uwielbiam uczyć sie języków tych krajów, które odwiedzam i oczywiście kocham podróżować.

 

 

 

Chris Walker - nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentem Uniwersytetu Leicester w Wielkiej Brytanii, na którym studiowałem fizykę. W 2006 roku uzyskałem certyfikat CELTA i od tego momentu jestem nauczycielem języka angielskiego.
W 2012 roku zostałem egzaminatorem Cambridge English Young Learners. Lubię wyzwania jakie stawia prze mną nauczanie języka, a w szczególności jestem dumny z tego, że pomagam tak wielu młodym ludziom osiągać sukces w mówieniu po angielsku. 

 


 

 

 

 

 

Emil Turek - nauczyciel języka angielskiego

Pochodzę z Gdańska. Mając ojca z Polski i matkę z Anglii, miałem szczęście być wychowanym w dwujęzycznej rodzinie. Okres studiów spędziłem w Anglii: ukończyłem anglistykę na Oxford University, również w Oxfordzie zdałem kurs CELTA. Po studiach przez rok pracowałem jako nauczyciel języka angielskiego w hrabstwie Warwickshire, a następnie przyjechałem do Bielska-Białej, gdzie przez dwa lata nauczałem w IH. Kolejne dwa lata spędziłem pracując dla jednej z szkół IH w Hiszpanii. Teraz wracam do pracy w IH Bielsko i niesamowicie się z tego cieszę. Czuję się znakomicie w tym mieście i jestem zakochany w okolicznych górach.

W wolnym czasie lubię grać na pianinie oraz w koszykówkę. Interesują mnie również zabytkowe koleje. Uwielbiam podróżować i poznawać ciekawe miejsca, jeśli tylko jest ku temu okazja. A przede wszystkim przepadam za wycieczkami pieszymi i nie mogę się doczekać kolejnych wędrówek po górach w pobliżu Bielska-Białej.

 

 

Izabela Rother-Lorek - nauczyciel języka hiszpańskiego

Jestem dyplomowanym filologiem języka hiszpańskiego oraz animatorem. Posiadam również dyplom DELF Instytutu Alliance Française potwierdzający znajomość języka francuskiego. Wieloletnie doświadczenie językowe i zawodowe zdobywałam w różnych firmach współpracujących z klientem zagranicznym. Od dwóch lat prowadzę Klub animacyjno - językowy, w którym poprzez zabawę uczę dzieci języka i kultury krajów hiszpańskojęzycznych i frankofońskich. W pracy z dziećmi skupiam się na aspekcie ludycznym . Wykorzystuję wszelkie formy zabawy i aktywizacji, które sprawiają, że nauka języków obcych staje się skuteczna, ciekawa i przyjemna. Nie boję się innowacyjnych metod nauczania. Chętnie pogłębiam swoją wiedzę i doświadczenia pedagogiczne uczestnicząc w warsztatach psychoedukacyjnych, profilaktycznych oraz dydaktyki języka. Opracowuję liczne animacje językowe i gry plenerowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci, rozbudzają ich wyobraźnię i ciekawość oraz motywują do nauki języków obcych. Przygotowuję również serię pomocy dydaktycznych w formie gier planszowych, których celem jest rozwijanie kompetencji językowych i socjokulturowych u dzieci.

 

Aby nadążyć za niespożytą energią moich uczniów regularnie biegam po górach i jeżdżę na rowerze. Wolny czas spędzam z rodziną na spacerach, wyjazdach i długich rozmowach.

 

 

 

 

 

 

 

Cesar Enrique Velez Castillo - nauczyciel języka hiszpańskiego

Nazywam się Cesar Enrique Velez Castillo i pochodzę z Meksyku. Jeszcze w Meksyku zacząłem uczyć się języka polskiego, który bardzo mi się podoba i lubię jego brzmienie. Teraz mieszkając w Bielsku-Białej mogę codziennie obcować z kulturą i językiem polskim a przede wszystkim rozmawiać z Polakami!

Z wykształcenia jestem specjalistą ds. marketingu ale od kilku lat pracuję jako lektor native speaker ucząc cudzoziemców języka hiszpańskiego. Wiele satysfakcji daje mi dzielenie się moją ojczystą kulturą oraz nauczanie języka i kultury świata hiszpańskojęzycznego. Wciąż doskonalę swój warsztat uczestnicząc w szkoleniach oraz kursach dla nauczycieli języka hiszpańskiego.

Przygotowuję każde zajęcia tak by motywowały i zachęcały dzieci do nauki i poznawania świata języka hiszpańskiego oraz by w przyszłości mogły wykorzystać tę wiedzę w życiu.

Mój wolny czas wypełniają podróże, nauka polskiego i muzyka. Gram na gitarze i perkusji i gdy jest to możliwe muzyka wspomaga mnie w trakcie lekcji.

 

 

 

 

Marzena Łojewska - nauczyciel języka niemieckiego

Jestem nauczycielem dyplomowanym języka niemieckiego. Tytuł magistra filologii germańskiej otrzymałam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc kursy językowe i pracując w gimnazjum oraz liceum. Jestem stypendystką Instytutu Goethego w Krakowie, z którym regularnie współpracuję uczestnicząc w licznych seminariach metodycznych, organizowanych dla nauczycieli języka niemieckiego.
Z Anglojęzyczną Szkołą Podstawową „Primary Steps” związana jestem od samego początku, gdzie z przyjemnością i z zaangażowaniem prowadzę zajęcia językowe.
W wolnym czasie chętnie czytam, oglądam filmy i sztuki teatralne. Uwielbiam fotografię, podróże i górskie wycieczki.

 

 

 

 

 

Magdalena Hetnał - nauczyciel języka włoskiego
Z wykształcenia pedagog specjalny, który realizuje się jako nauczyciel i lektor języka włoskiego. Coach i trener umiejętności społecznych.  Na co dzień mama 5 cudownych dzieci w wieku od 23 do 7 lat. Magda jest osobą pełną pasji – od jazdy konnej, przez malarstwo i fotografię, aż po czytanie książek przygodowych i fantasy. Dobrze czuje się pośród ludzi, którzy dodają jej energii, pomysłów i stają się motywacją do działania. Nacodzień związana z Fundacją TDJ gdzie jako pedagog wspiera młodzież i dzieci w rozwoju. W IH pracuje jako lektor i przekazuje nie tylko znajomość języka włoskiego ale również rozbudza zainteresowanie dzieci szeroko rozumianą kulturą włoską.
 

 

 

Zajęcia dodatkowe:

Radosław Szczepanek - szachy

Mam 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć nauki gry w szachy dla dzieci. Zacząłem w roku 2010 od zajęć indywidualnych, a od 2011 r. prowadzę koła szachowe w dla dzieci ze szkół podstawowych w Bielsku-Białej i Jaworzu. Występowałem w kilkudziesięciu turniejach międzynarodowych, w 1998 r. zdobyłem Mistrzostwo Śląska juniorów do lat 16, a w 2005 r. zająłem 1. miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Polski I Liga i awansowałem do ekstraligi. W wolnym czasie uprawiam wspinaczkę, turystykę wysokogórską i gram na gitarze.

Rafał Śleziński - gimnastyka korekcyjna

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie ukończyłem specjalizację z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz specjalizację trenerską z narciarstwa alpejskiego i lekkoatletyki. Posiadam także uprawnienia instruktorskie z pływania.

Gimnastyką korekcyjną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zajmuję się od 16 lat. Zajęcia prowadzone są głównie na bazie gier i zabaw korekcyjnych, przez co nie są one monotonne a dzieci chętnie na nie uczęszczają.

Czas wolny spędzam aktywnie z rodziną i przyjaciółmi na górskich wędrówkach i wycieczkach rowerowych. Interesuję się sportem i dobrą muzyką. Moją pasją jest narciarstwo alpejskie.