Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS


Organizacja placówki  

Szkoła czynna jest w godzinach od 7:00 – 17:00.

Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się od godz. 8:15.

Klasy liczą od 10 do 14 osób *

Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dbającą o wszechstronny rozwój dziecka,
  • realizację programu nauczania zatwierdzonego przez MEN,
  • kształcenie zintegrowane (wzajemnie się uzupełniające) w systemie dwujęzycznym tj. w języku polskim i angielskim,
  • naukę poprzez doświadczenia oraz twórcze i nieskrępowane zabawy edukacyjne, które obok nauki, są podstawową formą aktywności dziecka; na zajęciach korzystamy również z tablic interaktywnych,
  • racjonalny wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych.

* Dyrektor może zwiększyć liczebność klas do 16 osób.

Plan dnia

07:00 - 08:15 – opieka świetlicowa lub zajęcia dodatkowe 
08:15 - 12:30 - LEKCJE + dodatkowe zajęcia edukacyjne
12:30 – 13:25 - obiad i wyjście na dwór
13:25 – 15:00  - LEKCJE + dodatkowe zajęcia edukacyjne
15:00 – 17:00 - świetlica lub  zajęcie dodatkowe