Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS


Podstawa programowa realizowana jest codziennie w godzinach od 8:15 do 15:00.

Ponadto w ramach  czesnego uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy w godzinach porannych tj. od 7:00 do 8:15 oraz po południu tj. od 15:00 do 17:00. 

Rodzice zainteresowani dodatkowymi zajęciami mogą je wybrać spośród naszej oferty. Odbywają się one równolegle do zajęć świetlicowych tj. w godzinach  od 15:00  do 17:00.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA DLA KLAS I-III w roku szkolnym 2016/2017

Program realizowany w języku polskim:

 •  Edukacja wczesnoszkolna
 •  Muzyka
 •  WF
 •  Edukacja plastyczno – techniczna
 •  Zajęcia komputerowe
 •  Religia

Program realizowany w języku angielskim ( 9h + 1h konsultacji ) :

Zajęcia prowadzone wyłącznie w języku angielskim, głównie przez anglojęzycznych nauczycieli „native speakers”.

a) nauka języka:

 • 2 godziny zajęć obejmujących realizację podstawy programowej
 • 3 godziny zajęć obejmujących przygotowanie do  egzaminów Cambridge English Young Learners

Cambridge English Young Learners  przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania : Starters, Movers, Flyers. Wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Kandydaci na całym świecie egzaminowani są według tych samych zasad i otrzymują takie same, uznane w wielu krajach, certyfikaty Cambridge English Language Assessment.

W Primary Steps uczniowie przystępują do egzaminów Cambridge  pod koniec pierwszego i drugiego  cyklu edukacyjnego (tj. zazwyczaj w klasie III i VI), po uzyskaniu rekomendacji od nauczyciela prowadzącego.

b) anglojęzyczne bloki tematyczne służące powtarzaniu i utrwalaniu zdobytych wcześniej (podczas realizacji podstawy programowej w języku polskim) wiadomości i umiejętności :

 • 1 godzina: „SCIENCE” – zajęcia przyrodnicze z elementami biologii, fizyki, geografii
 • 1 godzina: „ MATHS” – lekcje matematyki w oparciu o materiał polskiej podstawy programowej
 • 1 godzina: „TECHNOLOGY” -       zajęcia praktyczne z zakresu techniki z elementami inżynierii
 • 1 godzina : “ARTS” – zajęcia artystyczne

c ) 1 godzina  konsultacji/ tyg. prowadzona przez lektorów języka angielskiego w celu nadrobienia zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością dziecka na zajęciach  lub trudnościami w opanowaniu materiału.  

Bloki tematyczne prowadzone są na podstawie programu autorskiego „PRIMARY STEPS” obowiązującego w naszej szkole. Łączy on amerykańską koncepcję nauczania STEM z założeniami polskiej podstawy programowej.

STEM jest akronimem powstałym z angielskich terminów Science, Technology, Engineering
i Mathematics. W Unii Europejskiej znany jest także pod nazwą MST – Mathematics, Science, Technology. STEM jest programem nauczania, który integruje nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę w jedną, spójną całość. Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych na bazie programu STEM, uczniowie biorą udział w praktycznych poszukiwaniach i doświadczeniach badawczych dotyczących otaczającego ich świata i środowiska, w którym żyją.

Głównym celem programu są:
- przygotowanie młodych ludzi do podjęcia wyzwań jakie czekają na nich w przyszłości. Zależy nam aby uczniowie zrozumieli jak istotną rolę pełnią w życiu każdego człowieka poszczególne zagadnienia z dziedziny nauki, technologii, inżynierii i matematyki,

- doskonalenie w zakresie płynnego posługiwania się językiem angielskim.

Więcej na temat kształcenia dwujęzycznego tutaj.

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:

NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI (do wyboru w pierwszej klasie na cały cykl edukacji szkolnej).  Zajęcia prowadzone w małych grupach, 2 x 45 min./ tyg. Wyjątkowo w roku szkolnym 2016/2017 jest możliwość nauki tylko języka hiszpańskiego dla klasy I.

”ZE SZTUKĄ NA TY” to twórcze zajęcia plastyczno-techniczne, organizowane w formie warsztatów z zastosowaniem różnych materiałów i narzędzi. Proponowane zajęcia rozbudzają wrażliwość, wyzwalają ekspresję, poszerzają horyzonty poznawcze oraz doskonałą sprawność manualną naszych uczniów. Niewątpliwie dużym walorem są również goście odwiedzający szkołę i pomagający dzieciom stworzyć kolejne dzieło sztuki z zastosowaniem niecodziennych technik plastycznych.

Zajęcia obejmujące różne techniki plastyczne: malowanie, rysowanie, origami, masa solna, wyroby siana, etc. 45 min / tyg.

WARSZTATY ŚWIETLICOWE
Świetlica oferuje szeroki wachlarz zajęć i warsztatów tematycznych: naukowych, kreatywnych, plastycznych, kulinarnych, sportowych, itd. Zajęcia rozwijają dziecięce umiejętności i talenty oraz pobudzają twórczą wyobraźnię i kreatywne myślenie. Dzieci uczą się zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, pobudzają zmysły kulinarnymi przysmakami oraz rozwijają zdolności manualne. Uczniowie mogą korzystać z wybranych przez siebie zajęć lub po prostu pobawić się z rówieśnikami w świetlicy zabawowej. W ofercie zajęć między innymi:

 • Laboratorium młodego Einsteina (eksperymenty i doświadczenia chemiczno-fizyczne)
 • Pracownia kreatywno-twórcza (prace plastyczno-techniczne, filcowanie, decoupage, ceramika, quilling, scrapbooking, cardmaking, origami, szycie, malowanie na szkle, itp.)
 • Sportowy klub szkolny (zajęcia sportowe, rytmika, taniec, fitness dla dzieci)
 • Kuchenne rewolucje (pieczenie, gotowanie, przygotowywanie deserów, sałatek i zdrowych przekąsek)
 • Główka pracuje (gry logiczne, strategiczne, zręcznościowe, planszowe, quizy, zagadki, ciekawostki)

ODRABIANIE PRAC DOMOWYCH
W ramach zajęć na świetlicy uczniowie mają możliwość odrobienia zadań domowych pod czujnym okiem naszych nauczycieli.

Ponadto, dzieci mogą korzystać z sobotnich zajęć KIDS' CLUB na warunkach oferowanych przez Szkołę Językową  International House (10 zł dla klientów IH oraz 15 zł dla osób z zewnątrz). Zajęcia te prowadzone wyłącznie po angielsku, odbywają się w wybrane sobotnie przedpołudnia (np. Halloween Kids' Club, Christmas Kids' Club etc.). Są one skomponowane z różnego rodzaju gier, zabaw, konkursów i turniejów w języku angielskim – nauka ma formę zabawy.


Zajęcia dodatkowe odpłatne (odbywają się po godzinie 15:00)


 • Nauka gry na gitarze
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Szachy
 • Logopedia
 • Robotyka dla Juniora/Movie Making - Lego
 • Z matematyką na Ty

Warunkiem uruchomienia zajęć  dodatkowych jest zebranie wystarczającej liczby chętnych określonej każdorazowo w ofercie. Plan zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/2017 znajduje się tutaj