Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

 

Co wyróżnia  "PRIMARY STEPS" ?

P      - pasja, zaangażowanie przejawiające się w stosowaniu niecodziennych metody nauczania;

R      - rodzinność, kameralność, mało liczebne klasy;

I      - innowacyjność w nauczaniu (STEM, CLIL, FOREST SCHOOL);

M     - miłość do ludzi i zwierząt, a wiec udział w akcjach społecznych i charytatywnych;

A     - anglojęzyczność,  udział native speakerów w  nauczaniu i codziennym życiu szkoły;

R    - rozwój  wszechstronny naszych podopiecznych bazujący na otwartości i wolności od barier   językowych, światopoglądowych i kulturowych;

Y     - You can do it ! w myśl motta naszej szkoły “It always seems impossible until it’s
           done.” /Nelson Mandela/

 
S
     - samodzielność i kreatywność uczniów w rozwiązywaniu zadań i sytuacji  problemowych;

T      - talent, który uczniowie mogą rozwijać uczestnicząc w szerokim wachlarzu zajęć dodatkowych;

E      - efektywność, o której świadczą nasze wyniki w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach;

P      - praca w grupie, podczas której każdy daje coś z siebie i odbiera w postaci budujących    
            informacji zwrotnych,
S       - satysfakcja uczniów i pracowników naszej szkoły wiążąca się z codziennymi mniejszymi i
            większymi sukcesami.


Ponadto: 

 • Stosujemy wypracowane i sprawdzone metody nauczania dwujęzycznego (CLIL), które nie polegają tylko na nauczaniu samego języka, ale przede wszystkim na wykorzystaniu angielskiego do nauczania podstawy programowej.
 • Nasza placówka edukacyjna podlega regularnym wizytacjom International House London, która ocenia standardy nauczania prowadzone w naszej szkole.
 • Czerpiemy z 60-letnich doświadczeń sieci International House, które przekazywane są poprzez system szkoleń, wymianę doświadczeń pomiędzy metodykami szkół oraz możliwość czerpania z bazy zasobów metodycznych IH.
 • Zatrudniamy wyłącznie doświadczoną kadrę polsko i anglojęzyczną. Nasi nauczyciele i lektorzy podlegają regularnym obserwacjom i ocenie, nieustannie się kształcą, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych.
 • Prowadzimy politykę „otwartych drzwi” – rodzic może poprosić o możliwość obserwacji zajęć, na które uczęszcza jego dziecko.
 • Wychodzimy z założenia, że codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu jest równie ważny, jak wysoki poziom nauczania czy bogata oferta zajęć dodatkowych. Dlatego nasi uczniowie codziennie wychodzą na dwór (oczywiście przy sprzyjającej aurze). Ponadto realizujemy  program "Forest School".
 • Uczniowie na co dzień przebywają w środowisku anglojęzycznym. Poprzez kontakt z cudzoziemcami (nie tylko na zajęciach, ale również na przerwach) mają możliwość osłuchania się z różnym akcentem i intonacją,
 • Program nauczania, poza podstawą programową i rozszerzoną ofertą językową, obejmuje szereg ciekawych zajęć z zakresu sportu, sztuki, muzyki, kultury, logiki i nauk ścisłych.

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • Nasza firma International House Bielsko jest stabilną instytucją szkoleniową, istniejącą na rynku bielskim od ponad 20  lat.
 • Od samego początku konsekwentnie inwestujemy w edukację. Początkowo oferowaliśmy tylko kursy języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, później doszły szkolenia językowe dla korporacji i instytucji oraz zajęcia indywidualne (1-to-1). Od 2006 jako autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge ESOL przeprowadzamy znane i honorowane na całym świecie egzaminy Cambridge ESOL, zaś od ponad 15 lat  prowadzimy jedyne na Podbeskidziu Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps”, gdzie podstawa programowa realizowana jest dwujęzycznie. Kilka lat temu otworzyliśmy również Anglojęzyczny Żłobek "Basic Steps" dla dzieci od 1 roku życia.
 • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Primary Steps” stanowi kontynuację wypracowanych w przedszkolu, efektywnych metod nauczania w oparciu o edukację dwujęzyczną, która poza aspektem językowym przynosi młodemu człowiekowi wiele korzyści – więcej informacji tutaj. 
 • Przynajmniej 6 spośród 9 godzin z języka angielskiego tygodniowo prowadzą nauczyciele anglojęzyczni ”native speakers”, w tym nauczyciele brytyjscy po studiach kierunkowych z nauczania wczesnoszkolnego.
 • Uczniowie na co dzień mają  kontakt ze środowiskiem międzynarodowym, gdyż lektorzy pracujący w naszej placówce pochodzą z  wielu krajów.  Dzięki temu, dzieci mogą poznać różne kultury oraz oswoić  się z odmiennym   akcentem i intonacją, charakterystycznymi dla poszczególnych stron świata.  
 • Uczniowie dzieleni są na grupy językowe pod kątem znajomości angielskiego, po to, aby nauczyciele mogli realizować program w grupach spójnych poziomowo – bo tylko wtedy można zapewnić  efektywne nauczanie języka, gwarantujące postępy w jego przyswajaniu.
 • Zajęcia dodatkowe prowadzą doświadczeni instruktorzy, trenerzy sportu i rekreacji, osoby z pasją i doświadczeniem w pracy z dziećmi.
 • Jesteśmy otwarci na  współpracę z Rodzicami. Rada Rodziców opiniuje plany i projekty placówki.