Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

 

Opieka specjalistów i lekarzy 

W szkole ,,Primary Steps” stawiamy na pracę optymalnie zindywidualizowaną, gdzie talent i trudność to najpoważniejsze wyzwania. Udzielamy wsparcia każdemu dziecku, również w oparciu o nowoczesne metody pedagogiczno-psychologiczne.

W naszej placówce zatrudniony jest pedagog  szkolny. Współpracujemy też na co dzień z psychologiem.

Na początku roku szkolnego  wśród uczniów przeprowadzone są badania wad postaw. Każdy uczeń otrzymuje stosowne zaświadczenie, na podstawie którego  może uczęszczać na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora.

Nasza placówka współpracuje również z logopedą, który prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dla uczniów  na terenie szkoły, w oparciu o wcześniej zdiagnozowany problem. Wstępne badania (odpłatne) są przeprowadzane w naszej placówce na początku każdego roku szkolnego.

W ramach programu "Szkoła dla Rodziców"  , na terenie naszej szkoły psycholog organizuje cykliczne spotkania dla Rodziców naszych uczniów.  Tematyka prelekcji ustalana jest wspólnie z Rodzicami. Głównym celem  programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Dla chętnych, którzy chcą zgłębić zagadnienia z wiedzy psychologiczno-pedagogicznej , systematycznie zamieszczane są artykuły w Strefie Rodzica. Dokumenty wyświetlają się po zaznaczeniu kursorem interesującego tematu.