Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

 

Opieka specjalistów i lekarzy 

W szkole ,,Primary Steps” stawiamy na pracę optymalnie zindywidualizowaną, gdzie talent i trudność to najpoważniejsze wyzwania. Udzielamy wsparcia każdemu dziecku, również w oparciu o nowoczesne metody pedagogiczno-psychologiczne.

W naszej placówce zatrudniony jest pedagog  szkolny. Współpracujemy też na co dzień z psychologiem.

Na początku roku szkolnego  wśród uczniów przeprowadzone są badania wad postaw. Każdy uczeń otrzymuje stosowne zaświadczenie, na podstawie którego  może uczęszczać na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora.

Nasza placówka współpracuje również z logopedą, który prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dla uczniów  na terenie szkoły, w oparciu o wcześniej zdiagnozowany problem. Wstępne badania (odpłatne) są przeprowadzane w naszej placówce na początku każdego roku szkolnego.

Szkoła organizuje organizuje prelekcje dla Rodziców naszych uczniów. Tematyka prelekcji ustalana jest wspólnie z Rodzicami. Głównym celem  tych spotkań jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i z zagrożeniami współczesności. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, wymiana doświadczeń oraz profilaktyka szeroko rozumiana.