Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa

PRIMARY STEPS

 

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "Primary Steps"  stawia przed sobą zadanie wychowania świadomych swoich praw, otwartych na wszystkie kultury i przygotowanych do wyzwań dwudziestego pierwszego wieku, przyszłych obywateli  demokratycznej Europy i świata.

Głównym celem naszej szkoły jest:

  • kształtowanie wrażliwości językowej i rozwijanie kompetencji komunikatywnych uczniów na poziomie dwujęzyczności funkcjonalnej, tj. swobodnego posługiwania się zarówno językiem polskim, jak i angielskim,

  • wszechstronne wykształcenie naszych podopiecznych, tak aby potrafili umiejętnie korzystać z nabytej wiedzy w dalszej edukacji i życiu codziennym, i aby stali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi i wrażliwymi,

  • wychowanie uczniów w duchu tolerancji, rzetelności i szacunku do drugiej osoby,

  • wypracowanie i kształtowanie umiejętności samodzielnego i twórczego myślenia.