Kadra pedagogiczna to profesjonalny zespół polskich i anglojęzycznych nauczycieli „native speakers”, posiadających wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w pracy z dziećmi. Wszyscy nauczyciele wyróżniają się pozytywnym nastawieniem do świata, ogromnym entuzjazmem i łatwością nawiązywania kontaktu z dziećmi. Są świetnymi obserwatorami, chcą i potrafią pomagać dzieciom w nauce i rozwijaniu ich własnych zainteresowań i pasji.

Pracą nauczycieli języka angielskiego kieruje dyplomowany metodyk, zaś za całokształt pracy placówki odpowiedzialny jest dyrektor.

System regularnych sesji szkoleniowych, wykładów, obserwacji zajęć oraz indywidualnego nadzoru metodycznego daje każdemu nauczycielowi niezbędne, profesjonalne wsparcie, a także możliwość utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji i dalszego ich doskonalenia.

Dyrektor

mgr Mąka Beata

Wicedyrektor / Sekretarz szkoły

mgr Kropornicka Dorota

Pracownik sekretariatu

mgr Mucha Monika

Psycholog

mgr Wojtyczka Anna

 

Pedagog

mgr Uczniak Anna

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Jaworek Małgorzata

mgr Kuś Dagmara

mgr Rutkowska Danuta

mgr Zachara Katarzyna

mgr Ciuruś Monika

mgr Jachna Dominika

mgr Pisarek Krystyna

mgr Miodońska Augustyna

 

Język polski

mgr Wójcik-Jachowicz Anna

mgr Hałat Błażej

 

Język angielski

mgr Staśto Katarzyna

mgr Jaworek Małgorzata

mgr Wójcicka Joanna

mgr Jachna Dominika

mgr Miodońska Józefina

 

Matematyka

mgr Grzędziel Urszula

mgr Francuz Michał

mgr Mąka Beata

 

Fizyka

mgr Kubieniec Małgorzata

 

Chemia

mgr Kubieniec Małgorzata

Historia

mgr Małysz Dorota

 

Biologia

mgr Seremak-Kos Bronisława

 

Geografia

mgr Seremak-Kos Bronisława

mgr Kusak Mirosław

 

Przyroda

mgr Seremak-Kos Bronisława

 

Język niemiecki

mgr Milczanowska Grażyna

 

Język hiszpański

Natalia Congote Durango

Castillo-Żarczyński Luz

 

Informatyka

mgr Paprota Katarzyna

 

 

Muzyka

mgr Miodońska Józefina

 

Plastyka

mgr Garus-Balcer Joanna

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Małysz Dorota

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Kuś Dagmara

Technika

mgr Garus-Balcer Joanna

 

Wychowanie fizyczne:

mgr Baścik Iwona

mgr Tatarynowicz Jarosław

 

Religia

mgr Mieszczak Alicja

 

Etyka

mgr Małysz Dorota

mgr Wójcik-Jachowicz Anna

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małysz Dorota

mgr Miodońska Augustyna

 

Mistrzowie kodowania

mgr Hałat Błażej

mgr Pisarek Krystyna

 

Warsztaty artystyczne

mgr Kuś Dagmara

 

Doradztwo zawodowe

mgr Pisarek Krystyna

 

Świetlica

mgr Pisarek Krystyna

mgr Miodońska Augustyna

mgr Kuś Dagmara

mgr Beata Zioło

Nauczanie językowe prowadzone przez Centrum Języków Obcych IH

Nauczanie języka obcego dzieci jest tak odmienna od nauczania młodzieży i dorosłych, że w praktyce stanowi odrębną specjalizację i może być przeprowadzana tylko przez nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, doświadczenie i – co najważniejsze – lubią pracę z dziećmi. Jest ona dla nich nie tyle wykonywaniem zawodu, co pasją. Tacy właśnie nauczyciele prowadzą zajęcia dla naszych uczniów. Są to w większości nauczyciele „native speakers” o wykształceniu kierunkowym, z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolno-szkolnym.

Nad całokształtem zajęć, ich formą i programem czuwa dyplomowany, doświadczony metodyk. System regularnych sesji szkoleniowych, wykładów, obserwacji zajęć oraz indywidualnego nadzoru metodycznego daje każdemu lektorowi niezbędne, profesjonalne wsparcie, a także możliwość utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji i dalszego ich doskonalenia.

Nasi lektorzy korzystają z sześćdziesięcioletnich doświadczeń sieci International House, które przekazywane są poprzez system szkoleń, wymianę doświadczeń pomiędzy metodykami szkół oraz możliwość czerpania z bazy zasobów metodycznych IH. Wielu nauczycieli i metodyków naszej sieci to autorzy znanych podręczników i klasycznych już publikacji.

Język angielski

Alan Laing

Michał Francuz

Mark Gibbons

Alexander Chadwell

Agata Kostrzewa

 

Zajęcia dodatkowe

Język włoski

mgr Hetnał Magdalena

Szachy

mgr Szczepanek Radosław

Gimnastyka korekcyjna

mgr Śleziński Rafał