Kadra pedagogiczna to profesjonalny zespół polskich i anglojęzycznych nauczycieli „native speakers”, posiadających wykształcenie kierunkowe i doświadczenie w pracy z dziećmi. Wszyscy nauczyciele wyróżniają się pozytywnym nastawieniem do świata, ogromnym entuzjazmem i łatwością nawiązywania kontaktu z dziećmi. Są świetnymi obserwatorami, chcą i potrafią pomagać dzieciom w nauce i rozwijaniu ich własnych zainteresowań i pasji.

Pracą nauczycieli języka angielskiego kieruje dyplomowany metodyk, zaś za całokształt pracy placówki odpowiedzialny jest dyrektor.

System regularnych sesji szkoleniowych, wykładów, obserwacji zajęć oraz indywidualnego nadzoru metodycznego daje każdemu nauczycielowi niezbędne, profesjonalne wsparcie, a także możliwość utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji i dalszego ich doskonalenia.

Dyrektor

mgr Mąka Beata

Sekretarz szkoły

mgr Kropornicka Dorota

Pracownik sekretariatu

mgr Mucha Monika

Psycholog

mgr Wojtyczka Anna

 

Pedagog

mgr Uczniak Anna

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Jaworek Małgorzata

mgr Kuś Dagmara

mgr Rutkowska Danuta

mgr Zachara Katarzyna

mgr Zaniewska Magdalena

mgr Staśto Katarzyna

mgr Pisarek Krystyna

mgr Miodońska Augustyna

 

Język polski

mgr Wójcik-Jachowicz Anna

 

Język angielski

mgr Staśto Katarzyna

mgr Jaworek Małgorzata

mgr Wójcicka Joanna

mgr Zaniewska Magdalena

 

Matematyka

mgr Grzędziel Urszula

mgr Francuz Michał

mgr Mąka Beata

 

Fizyka

mgr Jarosińska Aneta

 

Chemia

mgr Jarosińska Aneta

Historia

mgr Dobrogoszcz Błażej

mgr Małysz Dorota

 

Biologia

mgr Seremak-Kos Bronisława

 

Geografia

mgr Seremak-Kos Bronisława

mgr Kajfosz Renata

 

Przyroda

mgr Seremak-Kos Bronisława

mgr Kajfosz Renata

 

Język niemiecki

mgr Łojewska Marzena

 

Język hiszpański

mgr Malchar-Hałat Katarzyna

Bilz MacMillan Branco Alexander

mgr Laskowska Izabela

 

Informatyka

mgr Paprota Katarzyna

mgr Dobrogoszcz Błażej

 

Muzyka

mgr Górny Dorota

 

Plastyka

mgr Garus-Balcer Joanna

mgr Górny Dorota

Technika

mgr Górny Dorota

 

Wychowanie fizyczne:

mgr Baścik Iwona

mgr Tatarynowicz Jarosław

 

Religia

mgr Mieszczak Alicja

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małysz Dorota

mgr Miodońska Augustyna

 

Mistrzowie kodowania

mgr Paprota Katarzyna

mgr Pisarek Krystyna

mgr Rutkowska Danuta

 

Warsztaty artystyczne

mgr Staśto Katarzyna

 

Świetlica

mgr Pisarek Krystyna

mgr Miodońska Augustyna

mgr Górny Dorota

mgr Kuś Dagmara

Nauczanie językowe prowadzone przez Centrum Języków Obcych IH

Nauczanie języka obcego dzieci jest tak odmienna od nauczania młodzieży i dorosłych, że w praktyce stanowi odrębną specjalizację i może być przeprowadzana tylko przez nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, doświadczenie i – co najważniejsze – lubią pracę z dziećmi. Jest ona dla nich nie tyle wykonywaniem zawodu, co pasją. Tacy właśnie nauczyciele prowadzą zajęcia dla naszych uczniów. Są to w większości nauczyciele „native speakers” o wykształceniu kierunkowym, z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolno-szkolnym.

Nad całokształtem zajęć, ich formą i programem czuwa dyplomowany, doświadczony metodyk. System regularnych sesji szkoleniowych, wykładów, obserwacji zajęć oraz indywidualnego nadzoru metodycznego daje każdemu lektorowi niezbędne, profesjonalne wsparcie, a także możliwość utrzymywania wysokiego poziomu kompetencji i dalszego ich doskonalenia.

Nasi lektorzy korzystają z sześćdziesięcioletnich doświadczeń sieci International House, które przekazywane są poprzez system szkoleń, wymianę doświadczeń pomiędzy metodykami szkół oraz możliwość czerpania z bazy zasobów metodycznych IH. Wielu nauczycieli i metodyków naszej sieci to autorzy znanych podręczników i klasycznych już publikacji.

Język angielski

Alan Laing

Emily Kustanbauter

Michał Francuz

Marjorie Frick

Maisie Green

Agnieszka Pochopień

Chris Walker

Zajęcia dodatkowe

Język włoski

mgr Hetnał Magdalena

Szachy

mgr Radosław Szczepanek

Gimnastyka korekcyjna

mgr Śleziński Rafał