Programy

Forest school

Koncepcja Forest School, jako sposobu bezpośredniego nabywania wiedzy o świecie naturalnym, narodziła się w Skandynawii w latach 50 – tych ubiegłego stulecia. Do dziś stanowi istotną część…

Więcej Info

Cyfrowobezpieczni

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z…

Więcej Info

Mistrzowie kodowania

Program “Mistrzowie Kodowania” realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, Fundacją…

Więcej Info

Superkoderzy

To ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-12 lat. W czasie trwania…

Więcej Info

Bielsko-Biała chroni klimat

Kampania edukacyjno – informacyjna dla uczniów klas 1-3, której organizatorem jest Urząd Miasta Bielsko-Biała, a patronat ma Kuratorium Śląskie. Celem zadań kampanii jest wpajanie dzieciom zasad…

Więcej Info

Euroweek – szkoła liderów

Co roku nasi uczniowie, wraz z opiekunami, wyjeżdżają w trakcie roku szkolnego do Ziemi Kłodzkiej na 5-dniowy międzynarodowy program EuroWeek- Szkoła Liderów. Program EuroWeek ma na celu rozwój…

Więcej Info

Lekcje przedsiębiorczości

Jak nauczyć dzieci przedsiębiorczości, jak pobudzić je do kreatywnego myślenia i działania? Program, ma na celu ukazywanie uczniom jak istotna w praktycznym funkcjonowaniu każdego człowieka jest…

Więcej Info

Warzywa i owoce w szkole

Uczniom biorącym udział w programie w programie  “Owoce i warzywa w szkole” udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco…

Więcej Info

Szkoła promująca zdrowie

Nasza placówka  propaguje zdrowy styl życia, wyposaża uczniów  w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia. Prowadzi wszechstronną prozdrowotną…

Więcej Info

Integracja szkolna

To cykl zajęć organizowanych na początku każdego roku szkolnego przez wychowawców klas z udziałem pedagoga szkolnego. Głównym celem zajęć jest wsparcie procesu integracji i rozwoju relacji…

Więcej Info

Ratujemy i uczymy ratować

Program Edukacyjny “Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony przez WOŚP Jurka Owsiaka i skierowany do klas I-III w szkołach podstawowych. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na…

Więcej Info

Bieg po zdrowie

To nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci w IV klasie szkoły…

Więcej Info

Zachowaj trzeźwy umysł

W programie uczestniczą szkoły oraz samorządy, które dzięki kampanii łączą profilaktykę z edukacją i zabawą. W ramach kampanii, eksperci (psycholodzy, profilaktycy, pedagodzy) przygotowują…

Więcej Info

Góra Grosza

Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, tzw. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które…

Więcej Info

Wymiana pocztówkowa

To program i świetna zabawa dla dzieci żyjących w czasach, w których jesteśmy osaczeni przez portale społecznościowe, dzięki którym możemy skontaktować się z ludźmi na całym świecie za pomocą…

Więcej Info

Class Dojo

W naszej szkole wykorzystywany jest głównie do motywowania uczniów do przestrzegania kodeksu klasowego i reguł szkolnych. Zabawne stworki, jako awatary uczniów sprawiają, że dyscyplinowanie może być…

Więcej Info

Mały ratownik

Promocja Zdrowego Stylu Życia pod egidą Polskiego Czerwonego Krzyża, dla klas szkół podstawowych. Celem programu jest zainteresowanie dzieci tematyką promocji zdrowego stylu życia i udzielania…

Więcej Info

Patrol szkolny

Działalność informacyjna i edukacyjna, którą realizuje Straż Miejska w Bielsku – Białej, obejmuje kluczowe cele profilaktyki w szeroko rozumianym pojęciu, takie, jak np: minimalizacja zachowań…

Więcej Info

Cambridge English Penfriends

W ramach tego projektu będziemy nawiązywać coraz to nowe kontakty ze szkołami z całego świata. Nasi uczniowie, w ramach programu, już korespondują z uczniami z Kalifornii.…

Więcej Info

Mleko i przetwory mleczne w szkole

Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych . Podczas pobytu w szkole uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej…

Więcej Info