INFORMACJA  O  PROJEKCIE

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Primary Steps” w Bielsku – Białej przystąpiła do Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Program ma na celu rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu szkoła otrzymała 4 000 złotych dofinansowania oraz dodała ponad 1 000 złotych wkładu własnego. Środki te zostały przeznaczone na:

– zakup 190 książek do szkolnej biblioteki (w tym blisko 70 lektur),

– zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach promujących czytanie książek.

W szkole przeprowadzono akcje promujące czytanie książek takie jak np:

– wyjście klas do lokalnych bibliotek na warsztaty czytelnicze,

– konkursy literacko – plastyczne,

– przystąpienie do programu „Wielka Liga Czytelników”,

– prowadzenie szkolnego bloga „Primary News” prowadzonego przez kółko redakcyjne,

– Międzynarodowy Dzień Książki (”International Book Day”).

Plakat konkursowy – kliknij tutaj