Co nas wyróżnia

Zatrudniamy wyłącznie doświadczoną kadrę, nauczycieli z pasją i wielkim zaangażowaniem. Polska podstawa programowa nakierowana jest na skuteczne zdobywanie wiedzy i umiejętności w interesujący dla uczniów sposób.

Uczniowie biorą udział w wielu regionalnych i ogólnopolskich konkursach, osiągając wyśmienite wyniki.

Szkoła jest stosunkowo niewielką społecznością, w której nikt nie jest anonimowy. Dzięki temu możliwe jest indywidualne podejście do każdego ucznia i jego sytuacji.

Wyraźnie widoczny jest anglojęzyczny i międzykulturowy charakter szkoły. Zarówno lektorzy, jak i uczniowie pochodzą z różnych kręgów kulturowych. Język angielski słychać również na przerwach czy podczas zabaw. To tutaj naturalne.

Nauczanie anglojęzyczne operuje w trzech sferach:

  • przedmioty przyrodnicze (STEM)
  • przedmioty humanistyczne (ECP)
  • nauczanie języka (IE z podziałem na grupy zaawansowania)

Uczniowie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej „Primary Steps” objęci są nauczaniem anglojęzycznym prowadzonym przez Centrum Języków Obcych International House. Zajęcia w ramach umowy z CJO  prowadzone są przez lektorów IH.  International House to marka rozpoznawalna na całym świecie. Ma sprawdzone, świetnie funkcjonujące rozwiązania w efektywnym nauczaniu języka angielskiego prowadzące do uznawanych certyfikatów Cambridge. IH ma swój wewnętrzny system rekrutacji lektorów. Lektorzy, którzy mogą uczyć w IH muszą mieć specjalne kwalifikacje: Celta lub Tefl, być przeszkoleni w pracy metodą CLIL, znać ścieżki przygotowania do egzaminów Cambridge. Lektorzy zanim zostaną zatrudnieni dodatkowo są sprawdzani przez referencje z poprzednich miejsc pracy w ramach IH. Do pracy z naszymi uczniami dodatkowo szukamy takich, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi i lubią to robić.

Kursy/szkolenia  w których lektorzy biorą udział w trakcie roku szkolnego:

IH CYLT (International House Certificate in Teaching Young Learners & Teenagers – głównie nowozatrudnieni lektorzy

LAC – Language Awarness Course – nauczanie zasad gramatycznych w naturalny (osadzony w codziennych kontekstach) sposób – oferta skierowana do chętnych osób, zazwyczaj jest to 8-10 osób.

Cotygodniowe szkolenia dla wszystkich prowadzone przez DOS-a lub Senior Teachers oparte na problematyce zdiagnozowanej podczas obserwacji zajęć lub zgłoszonych przez samych lektorów tematach.