Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Nasza szkoła w ramach programu otrzymała 60 000 zł. Dzięki tym środkom zakupione zostały m.in.:

Drukarka 3D
Sprzęt audio-wideo
Dron z kamerą 4K
Mikrokontrolery
Roboty CodeyRocky
Hafciarka
Maszyna do szycia
Wypalarka do drewna
Wyposażenie meblowe sal
oraz inne narzędzia do prac technicznych i manualnych.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i  Facebooka, gdzie będziemy relacjonować przebieg zajęć dla naszych uczniów z wykorzystaniem zakupionych sprzętów. A to wszystko będzie się działo w ramach zajęć z informatyki, techniki, mistrzów kodowania, STEM oraz na świetlicy.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci