O szkole

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Primary Steps” powstała z myślą o zapewnieniu naturalnej kontynuacji edukacji dwujęzycznej, prowadzonej od 2001 roku w Przedszkolu Anglojęzycznym „First Steps”. Stanowi propozycję zarówno dla wychowanków naszego przedszkola, jak i uczniów nie znających języka angielskiego, a których rodzice chcieliby, aby ich pociechy uczone były dwujęzycznie.

Szkoła działa na podstawie zaświadczenia nr MZO.PLN.420.45.2019.EL o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – prowadzonej przez Miasto Bielsko-Biała. Posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Organem prowadzącym Szkołę jest International House Integra Bielsko – placówka posiadająca Akredytację Kuratora Oświaty, zajmująca się kształceniem słuchaczy w zakresie języka angielskiego od 1993 roku.

Misja i cele

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa “Primary Steps”  stawia przed sobą zadanie wychowania świadomych swoich praw, otwartych na wszystkie kultury i przygotowanych do wyzwań dwudziestego pierwszego wieku, przyszłych obywateli  demokratycznej Europy i świata.

Głównym celem naszej szkoły jest:

 • kształtowanie wrażliwości językowej i rozwijanie kompetencji komunikatywnych uczniów na poziomie dwujęzyczności funkcjonalnej, tj. swobodnego posługiwania się zarówno językiem polskim, jak i angielskim,
 • wszechstronne wykształcenie naszych podopiecznych, tak aby potrafili umiejętnie korzystać z nabytej wiedzy w dalszej edukacji i życiu codziennym, i aby stali się osobami odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi,
 • wychowanie uczniów w duchu tolerancji, rzetelności i szacunku do drugiej osoby,
 • wypracowanie i kształtowanie umiejętności samodzielnego i twórczego myślenia.

Organizacja placówki

Edukacja prowadzona dla dzieci stoi na dwóch filarach. Pierwszy realizuje podstawę programową MEN (International House Integra) a drugi zajęcia anglojęzyczne (Centrum Języków Obcych IH). Zaletą i główną cechą dwujęzyczności naszej propozycji  jest to, że język angielski traktowany jest równorzędnie z językiem ojczystym. To narzędzie codziennej komunikacji uczniów i lektorów, a nie jeden z wielu przedmiotów. Uczniowie zdobywają wiedzę ogólną w języku angielskim na zajęciach prowadzonych przez CJO.

 • Szkoła czynna jest w godzinach od 7:00 – 17:00.
 • Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się od godz. 8:00.
 • W środku dnia jest długa przerwa na lunch i odpoczynek.
 • Klasy liczą do 18 osób.
 • Nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra z pasją do nauczania.
 • W szkole pracuje pedagog i psycholog.
 • Edukacja wczesnoszkolna pracuje pod okiem koordynatora ds. edukacji wczesnoszkolnej.
 • Dwujęzyczność jest monitorowana i kierowana przez koordynatora ds. języka angielskiego.
 • Anglojęzyczny klimat szkoły nadzoruje Senior Teacher.
 • W miarę możliwości uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu.