Zajęcia dodatkowe w czesnym

NIEMIECKI lub HISZPAŃSKI

Do wyboru od pierwszej klasy na cały cykl edukacji szkolnej.
Zajęcia prowadzone w małych grupach, 2 x 45 min./ tyg.

WŁOSKI

Trzeci język obcy od klasy IV, gdy zbierze się grupa co najmniej 6-osobowa.

ODRABIANIE PRAC DOMOWYCH

W ramach zajęć na świetlicy uczniowie mają możliwość odrobienia zadań domowych pod czujnym okiem naszych nauczycieli.

KÓŁKA PRZEDMIOTOWE:

Matematyczne,
Przyrodnicze,
Polonistyczno-redakcyjne.

WARSZTATY

Placówka oferuje szeroki wachlarz zajęć i warsztatów tematycznych: naukowych, kreatywnych, plastycznych, ruchowych itd. Zajęcia rozwijają dziecięce umiejętności i talenty oraz pobudzają twórczą wyobraźnię i kreatywne myślenie. Dzieci uczą się zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, pobudzają do kreatywności oraz rozwijają zdolności manualne.
• Zajęcia teatralne (gry i zabawy teatralne, ćwiczenia dykcji, ruch sceniczny, współodpowiedzialność w grupie, przygotowanie przedstawienia lub etiudy teatralnej)
• Zajęcia kreatywno-twórcze (prace plastyczno-techniczne, filcowanie, decoupage, ceramika, quilling, scrapbooking, cardmaking, origami, szycie, malowanie na szkle, itp.)
• Zajęcia muzyczno – taneczne (ćwiczenia rytmiczne, rozciągające, fitness, tworzenie układów tanecznych, łączenie ruchu z piosenką)
• Obieżyświat – twórcze poznawanie różnorodnych kultur i tradycji w Europie i na świecie
• Zajęcia logicznego myślenia (gry logiczne, strategiczne, zręcznościowe, planszowe, quizy, zagadki, ciekawostki)
• Młody czytelnik (ciche i głośne czytanie, pisanie opowiadań)

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

To twórcze lekcje plastyczno-techniczne, organizowane w formie warsztatów z zastosowaniem różnych materiałów i narzędzi. Proponowane zajęcia rozbudzają wrażliwość, wyzwalają ekspresję, poszerzają horyzonty poznawcze oraz doskonałą sprawność manualną naszych uczniów.
Zajęcia obejmujące różne techniki plastyczne: malowanie, rysowanie, origami, masa solna, wyroby siana, etc. 45 min / tyg.

ZABAWY SWOBODNE I POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Poza zajęciami lekcyjnymi, na świetlicy stwarzamy dzieciom możliwość twórczej, nieskrępowanej zabawy, gdyż – obok nauki – jest ona podstawową formą aktywności dziecka. Jednocześnie staramy się tak ukierunkować aktywność naszych wychowanków, by samodzielnie wybierali gry i zabawy wzbogacające ich wiadomości i umiejętności.

W planie zajęć wychowawczo-opiekuńczych uwzględniony jest również codzienny pobyt na dworze. Przerwa obiadowa w naszej szkole została specjalnie wydłużona do prawie 1h, tak aby po posiłku uczniowie mogli wyjść na dwór (w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych), dotlenić się i nabrać sił do drugiej części zajęć popołudniowych.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Wychowawca, jako osoba doskonale zorientowana w intelektualnych możliwościach i potrzebach swoich podopiecznych, organizuje dodatkowe zajęcia wspomagające ich rozwój – indywidualnie lub w małych zespołach. Zajęcia przewidziane są zarówno dla dzieci napotykających pierwsze trudności w nauce, jak i dla tych wykazujących szczególne uzdolnienia.

Zajęcia dodatkowe (płatne)

Odbywają się po godzinie 15:00.

Do wyboru są:
– Gimnastyka korekcyjna
– Szachy
– Inne zajęcia w miarę zainteresowania i potrzeb.

Przedstawiana na początku roku szkolnego oferta zajęć dodatkowo płatnych jest szeroka, a warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie wystarczającej liczby chętnych.