Jak wybrać dobrą szkołę dwujęzyczną

Decydując się na szkołę dwujęzyczną dla swojego dziecka, warto się zastanowić, na co należy  zwrócić uwagę sprawdzając i porównując oferty różnych szkół. Poniżej kilka podstawowych pytań, które warto zadać przed dokonaniem wyboru:

Na czym polega dwujęzyczność w danej placówce, jakie są jej główne założenia?
Zaletą i główną cechą dwujęzyczności jest to, że język obcy traktowany jest w niej równorzędnie z językiem ojczystym. To narzędzie codziennej komunikacji uczniów i nauczycieli, a nie jeden z wielu przedmiotów. Uczniowie uczą się nowych treści i zagadnień  równocześnie  w dwóch językach.

W oparciu o jaki program i jakimi metodami szkoła realizuje dwujęzyczność?
Nie ma gotowych programów edukacji dwujęzycznej, które w sposób bezpośredni związane byłyby z polską podstawą programową. Każda placówka musi je opracować sama. Warto więc poprosić o zaprezentowanie programu i wyjaśnienie jakimi metodami realizowana jest dwujęzyczność .

Czy program nauczania dwujęzycznego tworzony jest przy udziale metodyka języka angielskiego, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera nauczycieli oraz monitoruje przebieg realizacji programu?
Metodyk nauczania języka angielskiego powinien posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu nauczania języka angielskiego, umieć dobrać profesjonalna kadrę pedagogiczną, rozwiązywać problemy metodyczne, być doradcą i wsparciem dla kadry pedagogicznej , organizować szkolenia i warsztaty oraz w sposób bezstronny i obiektywny oceniać pracę nauczycieli. Metodyk powinien być osobą otwartą na relacje z rodzicami, którzy mogą zwrócić się do niego ze wszystkimi pytaniami dotyczącymi nauczania języka angielskiego w szkole.

Czy nauczyciele realizujący program dwujęzyczności posiadają odpowiednie kwalifikacje i staż pracy ?
Należy sprawdzić, czy nauczyciele realizujący dwujęzyczność w placówce posiadają odpowiednie wykształcenie – nie tylko lingwistyczne, ale również pedagogiczne. Ponadto należy pamiętać, że to nauczyciel determinuje charakter i przebieg zajęć, na nim też spoczywa odpowiedzialność za wyniki nauczania. Istotny jest więc także staż pracy nauczyciela i jego nietuzinkowa osobowość oraz kreatywność, które owocują ciekawymi zajęciami i motywują uczniów do pracy.

Czy nauczyciele uczący w języku angielskim posługują się wyłącznie tym językiem komunikując się z uczniami i pozostałymi nauczycielami w sytuacjach pozalekcyjnych?
W celu stworzenia naturalnych warunków sprzyjających nabywaniu języka angielskiego nauczyciele uczący w języku angielskim powinni porozumiewać się na terenie szkoły wyłącznie w tym języku. Dobrze jest jeśli nauczyciele ci nie znają języka polskiego (są np. native speakerami ) , wówczas cały czas zwracają się do uczniów po angielsku. Uczniowie zaś w sposób naturalny przyswajają odpowiednią wymowę i intonację.

Czy postępy w nabywaniu języka obcego są weryfikowane na bieżąco?
Należy upewnić się jakimi narzędziami dysponuje placówka do mierzenia postępów w nauce języka. Czy poza wewnętrzną dokumentacją szkoła oferuje również dodatkową formę audytu zewnętrznego np. postaci egzaminów takich jak YLE, które obiektywnie weryfikują wiedzę z poszczególnych sprawności językowych: reading and writing, listening, speaking.