Kontakt

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa “Primary Steps”
International House Integra Bielsko Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 15, 43-303 Bielsko-Biała
tel.: (0 prefix 33) 821 35 86
kom. : 515 272 714

e-mail: sekretariat@szkola-anglojezyczna.pl

Sekretariat jest czynny w dni robocze w godz. 7:30-15:30.

Dane spółki:

NIP: 937-24-38-192
KRS 225227
Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej

Konto:
Bank ING O/Bielsko-Biała
numer konta bankowego: 35 1050 1070 1000 0024 0564 1289