Poprzez realizację podstawy programowej „English for Young Learners” nasi uczniowie przygotowują się do egzaminu Cambridge.

Postęp i zakres opanowania języka decyduje kiedy dziecko może do niego przystąpić. Przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe. Na każdym z poziomów zaawansowania dzieci rozwijają swoje umiejętności, uzyskanie samego certyfikatu Cambridge jest dodatkową nagrodą za wysiłek dziecka, silną motywacją do dalszej nauki i wzmocnieniem wiary we własne siły.

Na zajęciach w grupach egzaminacyjnych dzieci rozwiązują zadania typowe dla testów egzaminacyjnych, tak aby móc się z nimi oswoić i jak najlepiej przygotować do samego egzaminu, który odbywa się w połowie czerwca.

Ponadto podręczniki, z których dzieci korzystają na zajęciach pomagają ćwiczyć umiejętności z zakresu objętego egzaminem. W połowie roku szkolnego dzieci w grupach egzaminacyjnych w ramach egzaminu próbnego ”mock exam” będą mogły sprawdzić stan swojego przygotowania przed przystąpieniem do właściwego egzaminu Cambridge.

Egzaminy Cambridge dla najmłodszych (Young Learners) organizowane w naszej szkole, przebiegają bezstresowo i pozwalają dziecku zdobyć pozytywne doświadczenia. Egzaminy te zawsze kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Testy Cambridge English Qualification for Young Learners (YLE) można zdawać na trzech poziomach:  pre-A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers.
Na każdym poziomie test składa się z trzech części (tzw. Papers):

– Rozumienie ze słuchu (Listening);
– Czytanie i pisanie (Reading and Writing);
– Mówienie (Speaking).